Danh sách tiểu hành tinh/330701–330800

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
330701 2008 KA30 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
330702 2008 LW4 03/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
330703 2008 LR10 06/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
330704 2008 LX13 07/06/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
330705 2008 LR15 09/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
330706 2008 MY 27/06/2008 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
330707 2008 NC5 03/07/2008 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
330708 2008 OS 25/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
330709 2008 OV7 28/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,6 km MPC · JPL
330710 2008 OD11 18/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
330711 2008 OM14 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
330712 2008 PR1 03/08/2008 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 2,7 km MPC · JPL
330713 2008 PC8 05/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
330714 2008 PB10 05/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,1 km MPC · JPL
330715 2008 PO14 10/08/2008 Dauban F. Kugel 3,4 km MPC · JPL
330716 2008 PS20 05/08/2008 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
330717 2008 PZ20 02/08/2008 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
330718 2008 QT4 20/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
330719 2008 QH6 28/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
330720 2008 QR23 30/08/2008 Bergisch Gladbac W. Bickel 3,1 km MPC · JPL
330721 2008 QZ25 29/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
330722 2008 QT34 24/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,1 km MPC · JPL
330723 2008 QX43 23/08/2008 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
330724 2008 QZ46 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
330725 2008 RM22 03/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,9 km MPC · JPL
330726 2008 RE47 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
330727 2008 RO74 06/09/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
330728 2008 RA91 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
330729 2008 RP95 07/09/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
330730 2008 RK103 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
330731 2008 RV112 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
330732 2008 RH119 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
330733 2008 RA137 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
330734 2008 RE140 08/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 2,5 km MPC · JPL
330735 2008 SB16 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
330736 2008 SQ21 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
330737 2008 SS25 22/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
330738 2008 SS29 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
330739 2008 SX30 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
330740 2008 SN31 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
330741 2008 ST34 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
330742 2008 SH65 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
330743 2008 SV86 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
330744 2008 SZ91 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
330745 2008 SW113 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
330746 2008 SC114 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
330747 2008 SX121 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
330748 2008 SE124 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
330749 2008 SO131 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
330750 2008 SD135 23/09/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
330751 2008 SV145 21/09/2008 Bergisch Gladbac W. Bickel 6,3 km MPC · JPL
330752 2008 SO147 25/09/2008 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,2 km MPC · JPL
330753 2008 ST148 27/09/2008 Andrushivka Andrushivka Obs. 4,9 km MPC · JPL
330754 2008 SO149 28/09/2008 Dauban F. Kugel 4,6 km MPC · JPL
330755 2008 SA171 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
330756 2008 SO178 24/10/2003 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
330757 2008 SE199 26/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
330758 2008 SR199 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
330759 2008 SO218 30/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey damocloid · 12 km MPC · JPL
330760 2008 SQ253 21/09/2008 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
330761 2008 SR256 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
330762 2008 SZ256 21/09/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
330763 2008 SW259 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
330764 2008 SR264 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
330765 2008 SD269 30/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
330766 2008 SL272 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
330767 2008 ST273 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
330768 2008 SE274 28/09/2008 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
330769 2008 SE296 28/09/2008 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
330770 2008 SU300 23/09/2008 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
330771 2008 SJ301 23/09/2008 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
330772 2008 TW1 03/10/2008 Pla D'Arguines Pla D'Arguines Obs. 3,6 km MPC · JPL
330773 2008 TR3 04/10/2008 Črni Vrh Črni Vrh 4,1 km MPC · JPL
330774 2008 TA6 03/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
330775 2008 TL6 03/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,9 km MPC · JPL
330776 2008 TH31 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
330777 2008 TB37 01/10/2008 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
330778 2008 TH44 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
330779 2008 TV48 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
330780 2008 TZ54 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
330781 2008 TW61 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
330782 2008 TE101 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
330783 2008 TZ105 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
330784 2008 TH122 07/10/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
330785 2008 TE162 10/10/2008 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
330786 2008 TO177 01/10/2008 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
330787 2008 UX43 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
330788 2008 UK75 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
330789 2008 UN117 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
330790 2008 UV130 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
330791 2008 UQ136 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
330792 2008 UO160 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
330793 2008 UR174 24/10/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
330794 2008 UW180 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
330795 2008 UQ202 26/10/2008 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
330796 2008 UK205 27/10/2008 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
330797 2008 UA255 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,9 km MPC · JPL
330798 2008 UM255 25/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
330799 2008 UE283 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
330800 2008 UL307 30/10/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL