Danh sách tiểu hành tinh/328601–328700

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
328601 2009 SC88 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
328602 2009 ST92 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
328603 2009 SU96 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
328604 2009 SH99 22/09/2009 Dauban F. Kugel 1,4 km MPC · JPL
328605 2009 SF100 20/09/2009 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 1,6 km MPC · JPL
328606 2009 SD102 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
328607 2009 SN106 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
328608 2009 SL110 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
328609 2009 SR114 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
328610 2009 SR117 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
328611 2009 SV117 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
328612 2009 SB118 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
328613 2009 SU126 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
328614 2009 SN128 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
328615 2009 SR132 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
328616 2009 SS138 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
328617 2009 SP142 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
328618 2009 SG144 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
328619 2009 SU144 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
328620 2009 SD145 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
328621 2009 SS146 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
328622 2009 SL150 19/05/2004 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
328623 2009 SS150 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
328624 2009 SF153 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
328625 2009 SJ154 01/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
328626 2009 SG159 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
328627 2009 SW170 27/09/2009 Mayhill A. Lowe 2,8 km MPC · JPL
328628 2009 SU176 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
328629 2009 SE181 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
328630 2009 SX182 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
328631 2009 SG190 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
328632 2009 SK195 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
328633 2009 SB203 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
328634 2009 SJ203 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
328635 2009 SF205 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
328636 2009 SV207 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
328637 2009 SX208 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
328638 2009 SK209 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
328639 2009 SB213 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
328640 2009 SK213 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
328641 2009 SG215 23/09/2009 Črni Vrh Črni Vrh 960 m MPC · JPL
328642 2009 SD216 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
328643 2009 SX216 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
328644 2009 SP220 24/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
328645 2009 SK233 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
328646 2009 SW233 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
328647 2009 SZ235 16/09/2009 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
328648 2009 SP237 02/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
328649 2009 SA238 16/09/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
328650 2009 SR238 16/09/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
328651 2009 SY241 19/09/2009 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
328652 2009 SA243 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
328653 2009 SA248 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
328654 2009 SQ252 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
328655 2009 SV252 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
328656 2009 SA253 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
328657 2009 SY253 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
328658 2009 SR255 23/09/2009 Črni Vrh Črni Vrh 1,0 km MPC · JPL
328659 2009 SY257 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
328660 2009 SD262 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
328661 2009 SG263 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
328662 2009 SG265 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
328663 2009 SR275 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
328664 2009 SJ277 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
328665 2009 SE278 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
328666 2009 SJ282 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
328667 2009 SP282 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
328668 2009 SA283 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
328669 2009 SJ283 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
328670 2009 SM285 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
328671 2009 SC289 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
328672 2009 SO289 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
328673 2009 SV289 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
328674 2009 SV290 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
328675 2009 SL293 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
328676 2009 SS296 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
328677 2009 SG309 18/09/2009 Anderson Mesa L. H. Wasserman 1,2 km MPC · JPL
328678 2009 SY311 14/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
328679 2009 SG323 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
328680 2009 SE327 28/09/2009 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
328681 2009 SK332 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
328682 2009 SE336 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
328683 2009 SB341 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
328684 2009 SF341 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
328685 2009 SY342 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
328686 2009 SB343 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
328687 2009 SS344 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
328688 2009 SE345 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
328689 2009 SR347 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
328690 2009 SH348 21/09/2009 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
328691 2009 SM351 18/09/2009 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
328692 2009 SP352 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
328693 2009 SB353 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
328694 2009 SO353 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
328695 2009 SA357 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
328696 2009 SG357 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
328697 2009 SM358 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
328698 2009 SG361 29/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
328699 2009 SD362 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
328700 2009 SC363 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL