Danh sách tiểu hành tinh/327801–327900

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
327801 2006 VD5 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
327802 2006 VM19 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
327803 2006 VF22 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
327804 2006 VH22 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
327805 2006 VB25 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
327806 2006 VD28 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
327807 2006 VP29 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
327808 2006 VX34 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
327809 2006 VS38 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
327810 2006 VG50 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
327811 2006 VA51 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
327812 2006 VG63 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
327813 2006 VQ72 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
327814 2006 VZ74 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
327815 2006 VD81 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
327816 2006 VW104 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
327817 2006 VX132 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
327818 2006 VZ151 09/11/2006 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
327819 2006 VJ152 09/11/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
327820 2006 VF155 13/11/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
327821 2006 VF171 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
327822 2006 WU18 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
327823 2006 WF22 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
327824 2006 WF23 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
327825 2006 WU24 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
327826 2006 WY30 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
327827 2006 WE42 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
327828 2006 WM46 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
327829 2006 WH48 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
327830 2006 WV55 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
327831 2006 WF61 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
327832 2006 WU67 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
327833 2006 WN68 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
327834 2006 WT70 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
327835 2006 WZ81 18/11/2006 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
327836 2006 WA82 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
327837 2006 WE85 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
327838 2006 WM86 18/11/2006 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
327839 2006 WC89 18/11/2006 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
327840 2006 WG95 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
327841 2006 WH106 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
327842 2006 WQ125 22/11/2006 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
327843 2006 WS189 15/11/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
327844 2006 WL192 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
327845 2006 WC194 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
327846 2006 WC199 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
327847 2006 WQ202 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
327848 2006 XN1 11/12/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 780 m MPC · JPL
327849 2006 XA8 09/12/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
327850 2006 XC24 12/12/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
327851 2006 XC43 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
327852 2006 XN50 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
327853 2006 XR50 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
327854 2006 XK54 15/12/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
327855 2006 XL55 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
327856 2006 XU60 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
327857 2006 XF65 12/12/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
327858 2006 XN71 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
327859 2006 YA4 16/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
327860 2006 YX9 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
327861 2006 YO10 21/12/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
327862 2006 YM14 26/12/2006 Jarnac Jarnac Obs. 1,2 km MPC · JPL
327863 2006 YC20 27/10/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
327864 2006 YV34 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
327865 2006 YN35 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
327866 2006 YV35 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
327867 2006 YA50 21/12/2006 Kitt Peak M. W. Buie 2,2 km MPC · JPL
327868 2006 YB51 26/12/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
327869 2006 YB52 21/12/2006 Kitt Peak M. W. Buie 1,9 km MPC · JPL
327870 2006 YL54 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
327871 2007 AN3 08/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
327872 2007 AR3 08/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
327873 2007 AH7 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
327874 2007 AQ12 15/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
327875 2007 AJ17 15/01/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
327876 2007 AO17 15/01/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
327877 2007 AC18 08/01/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
327878 2007 AY20 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
327879 2007 AT27 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
327880 2007 AB29 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
327881 2007 AP30 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
327882 2007 AE31 15/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
327883 2007 BB5 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
327884 2007 BX6 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
327885 2007 BB34 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
327886 2007 BF34 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
327887 2007 BM35 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
327888 2007 BD36 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
327889 2007 BD38 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
327890 2007 BP38 24/01/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
327891 2007 BQ47 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
327892 2007 BL49 22/01/2007 Lulin Observatory H.-C. Lin, Q.-z. Ye 2,7 km MPC · JPL
327893 2007 BC58 24/01/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
327894 2007 BU58 24/01/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
327895 2007 BO59 25/01/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
327896 2007 BH63 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
327897 2007 BH74 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
327898 2007 BS88 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
327899 2007 BH102 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
327900 2007 CP27 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL