Danh sách tiểu hành tinh/325701–325800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
325701 2009 UG52 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
325702 2009 UE56 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
325703 2009 UL57 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
325704 2009 UZ68 14/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
325705 2009 UB72 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
325706 2009 UR73 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
325707 2009 UN81 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
325708 2009 UX89 26/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 2,9 km MPC · JPL
325709 2009 UF90 22/10/2009 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
325710 2009 UL90 16/10/2009 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
325711 2009 UY92 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
325712 2009 UK96 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
325713 2009 UO96 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
325714 2009 UQ99 02/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
325715 2009 UG102 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
325716 2009 UZ102 24/10/2009 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
325717 2009 UA104 25/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
325718 2009 UL116 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
325719 2009 UU119 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
325720 2009 UV119 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
325721 2009 UT133 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
325722 2009 UQ134 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
325723 2009 UH140 18/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
325724 2009 UC141 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
325725 2009 UG141 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
325726 2009 UM151 22/10/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
325727 2009 UN155 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
325728 2009 VS18 23/08/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
325729 2009 VH29 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
325730 2009 VD40 11/11/2009 Hibiscus N. Teamo 4,0 km MPC · JPL
325731 2009 VF40 08/11/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
325732 2009 VX44 14/11/2009 Mayhill A. Lowe 2,9 km MPC · JPL
325733 2009 VK47 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
325734 2009 VH50 12/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 6,8 km MPC · JPL
325735 2009 VM55 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
325736 2009 VM72 14/11/2009 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
325737 2009 VT76 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
325738 2009 VF78 09/11/2009 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
325739 2009 VK79 09/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
325740 2009 VD81 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
325741 2009 VZ92 09/11/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
325742 2009 VH106 09/11/2009 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
325743 2009 VT110 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
325744 2009 WE1 17/11/2009 Mayhill A. Lowe 4,0 km MPC · JPL
325745 2009 WG4 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
325746 2009 WV12 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
325747 2009 WQ47 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
325748 2009 WV47 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
325749 2009 WC53 22/11/2009 Bisei SG Center BATTeRS 4,9 km MPC · JPL
325750 2009 WN55 14/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
325751 2009 WB74 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
325752 2009 WW87 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
325753 2009 WH90 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
325754 2009 WE93 19/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
325755 2009 WU97 20/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,3 km MPC · JPL
325756 2009 WN114 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
325757 2009 WA163 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
325758 2009 WM190 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
325759 2009 WG204 16/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
325760 2009 WN248 17/11/2009 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
325761 2009 WH249 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
325762 2010 AL94 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
325763 2010 AU97 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
325764 2010 AF105 12/01/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
325765 2010 BJ7 26/09/2003 Apache Point SDSS 4,8 km MPC · JPL
325766 2010 JX140 15/05/2010 WISE WISE 1,2 km MPC · JPL
325767 2010 KG108 29/05/2010 WISE WISE 1,6 km MPC · JPL
325768 2010 LV14 03/06/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
325769 2010 LY63 12/06/2010 Siding Spring SSS AMO 930 m MPC · JPL
325770 2010 MO54 16/06/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
325771 2010 MC67 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
325772 2010 NH10 16/10/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
325773 2010 NL35 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
325774 2010 NR73 15/07/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
325775 2010 NE76 15/07/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
325776 2010 OV14 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
325777 2010 OE29 20/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
325778 2010 OG60 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
325779 2010 OT76 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
325780 2010 OC79 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
325781 2010 OL104 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
325782 2010 OV125 13/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
325783 2010 PA10 04/08/2010 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
325784 2010 PP38 06/08/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
325785 2010 PU46 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
325786 2010 PC58 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
325787 2010 PS58 09/08/2010 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
325788 2010 PK78 14/12/2006 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
325789 2010 QD1 16/08/2010 La Sagra Mallorca Obs. 820 m MPC · JPL
325790 2010 QX1 08/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
325791 2010 RX4 01/09/2010 ESA OGS ESA OGS 820 m MPC · JPL
325792 2010 RO51 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
325793 2010 RS60 06/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
325794 2010 RH63 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
325795 2010 RJ67 29/03/2008 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
325796 2010 RY68 06/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
325797 2010 RQ69 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
325798 2010 RF70 16/07/2007 Siding Spring SSS 740 m MPC · JPL
325799 2010 RN79 22/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
325800 2010 RC81 24/08/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL