Danh sách tiểu hành tinh/325601–325700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
325601 2009 SR185 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
325602 2009 SC191 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
325603 2009 SB198 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
325604 2009 SJ204 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
325605 2009 SA210 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
325606 2009 SN213 23/09/2009 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
325607 2009 ST214 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
325608 2009 SC216 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
325609 2009 SU216 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
325610 2009 SE217 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
325611 2009 SG230 16/09/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
325612 2009 SN231 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
325613 2009 SL232 27/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
325614 2009 SQ232 19/09/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
325615 2009 SL234 16/09/2009 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
325616 2009 SO235 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
325617 2009 SZ237 16/09/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
325618 2009 SX239 17/09/2009 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
325619 2009 SB240 17/09/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
325620 2009 SV242 29/09/2009 Skylive Obs. F. Tozzi 1,4 km MPC · JPL
325621 2009 SM250 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
325622 2009 SH254 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
325623 2009 SM256 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
325624 2009 SZ263 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
325625 2009 SN267 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
325626 2009 SF270 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
325627 2009 SO270 24/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
325628 2009 SA273 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
325629 2009 SL274 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
325630 2009 SY278 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
325631 2009 SP279 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
325632 2009 SK282 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
325633 2009 SU283 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
325634 2009 SW283 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
325635 2009 SB287 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
325636 2009 SU296 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
325637 2009 SX297 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
325638 2009 SE299 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
325639 2009 SE307 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
325640 2009 SO307 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
325641 2009 SW307 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
325642 2009 SY315 19/09/2009 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
325643 2009 SA318 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
325644 2009 SJ321 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
325645 2009 SR323 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
325646 2009 SL324 20/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
325647 2009 SL326 29/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
325648 2009 SM328 28/09/2009 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
325649 2009 SL330 18/09/2009 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
325650 2009 ST330 19/09/2009 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
325651 2009 SV330 19/09/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
325652 2009 SM332 21/09/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
325653 2009 SN334 22/09/2009 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
325654 2009 SM335 04/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
325655 2009 SB337 24/09/2009 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
325656 2009 SX341 16/09/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
325657 2009 SA342 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
325658 2009 SN345 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
325659 2009 SR351 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
325660 2009 SW353 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
325661 2009 SD354 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
325662 2009 SQ356 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
325663 2009 SS358 18/09/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
325664 2009 SC360 27/09/2009 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
325665 2009 SJ360 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
325666 2009 SN360 29/09/2009 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
325667 2009 SS363 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
325668 2009 SF364 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
325669 2009 TF 01/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
325670 2009 TP2 10/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,9 km MPC · JPL
325671 2009 TU2 11/10/2009 Lake Tekapo Mount John Obs. 1,9 km MPC · JPL
325672 2009 TY4 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
325673 2009 TO5 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
325674 2009 TQ6 12/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
325675 2009 TZ8 12/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,6 km MPC · JPL
325676 2009 TL13 15/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 3,1 km MPC · JPL
325677 2009 TB16 28/08/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
325678 2009 TS17 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
325679 2009 TH27 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 14 km MPC · JPL
325680 2009 TQ33 09/10/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
325681 2009 TX37 13/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
325682 2009 TE38 14/10/2009 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
325683 2009 TQ38 15/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
325684 2009 TL39 15/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
325685 2009 TV40 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
325686 2009 TN41 15/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
325687 2009 TJ45 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
325688 2009 TP46 13/10/2009 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
325689 2009 UX5 18/10/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
325690 2009 UN13 18/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
325691 2009 UP15 17/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
325692 2009 UL16 16/10/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
325693 2009 UB20 23/10/2009 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
325694 2009 UA22 16/10/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
325695 2009 UF23 17/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 12 km MPC · JPL
325696 2009 UA34 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
325697 2009 UZ35 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
325698 2009 UP39 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
325699 2009 UA47 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
325700 2009 UT51 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL