Danh sách tiểu hành tinh/325501–325600

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
325501 2009 RP35 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
325502 2009 RK43 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
325503 2009 RO43 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
325504 2009 RC50 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
325505 2009 RM50 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
325506 2009 RC51 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
325507 2009 RZ51 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
325508 2009 RB52 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
325509 2009 RA53 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
325510 2009 RD53 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
325511 2009 RF55 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
325512 2009 RG56 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
325513 2009 RO56 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
325514 2009 RH57 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
325515 2009 RS59 10/09/2009 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
325516 2009 RF60 11/09/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
325517 2009 RT61 09/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
325518 2009 RY61 14/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
325519 2009 RF63 13/09/2009 Siding Spring SSS 5,4 km MPC · JPL
325520 2009 RH65 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
325521 2009 RX66 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
325522 2009 RN68 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
325523 2009 RN69 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
325524 2009 RY71 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
325525 2009 RG72 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
325526 2009 RJ74 13/09/2009 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
325527 2009 SE10 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
325528 2009 SM12 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
325529 2009 SL16 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
325530 2009 SN19 23/09/2009 Mayhill A. Lowe 2,9 km MPC · JPL
325531 2009 SY19 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
325532 2009 SZ19 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
325533 2009 ST38 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
325534 2009 SW40 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
325535 2009 SD43 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
325536 2009 SX46 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
325537 2009 SG49 17/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
325538 2009 SF50 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
325539 2009 SZ56 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
325540 2009 SE57 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
325541 2009 SG58 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
325542 2009 SE60 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
325543 2009 SP63 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
325544 2009 SN70 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
325545 2009 SZ70 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
325546 2009 SG71 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
325547 2009 SG72 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
325548 2009 SQ74 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
325549 2009 SG75 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
325550 2009 SN75 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
325551 2009 SM78 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
325552 2009 SJ80 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
325553 2009 SZ81 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
325554 2009 SO83 05/03/2002 Apache Point SDSS 2,1 km MPC · JPL
325555 2009 SH85 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
325556 2009 SP90 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
325557 2009 SK101 22/09/2009 Taunus E. Schwab, R. Kling 1,1 km MPC · JPL
325558 Guyane 2009 SP101 24/09/2009 Tzec Maun E. Schwab 5,0 km MPC · JPL
325559 2009 SQ102 23/09/2009 Altschwendt W. Ries 1,7 km MPC · JPL
325560 2009 SY104 26/09/2009 Altschwendt W. Ries 3,8 km MPC · JPL
325561 2009 SC107 16/09/2009 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
325562 2009 SK107 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
325563 2009 SQ110 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
325564 2009 ST111 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
325565 2009 SB114 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
325566 2009 SS117 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
325567 2009 SY121 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
325568 2009 SR124 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
325569 2009 SR126 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
325570 2009 SZ126 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
325571 2009 SF127 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
325572 2009 SO130 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
325573 2009 SX130 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
325574 2009 SL131 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
325575 2009 SQ132 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
325576 2009 SV135 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
325577 2009 SY135 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
325578 2009 SV136 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
325579 2009 SX136 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
325580 2009 SE137 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
325581 2009 SK137 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
325582 2009 SC139 18/09/2009 Purple Mountain PMO NEO 4,4 km MPC · JPL
325583 2009 SH140 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
325584 2009 SW140 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
325585 2009 SH143 19/09/2009 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
325586 2009 SL144 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
325587 2009 SB145 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
325588 Bridzius 2009 SS148 19/09/2009 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 4,0 km MPC · JPL
325589 2009 SG150 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
325590 2009 SQ154 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
325591 2009 SV156 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
325592 2009 SV157 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
325593 2009 SB158 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
325594 2009 SD158 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
325595 2009 SB159 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
325596 2009 SV160 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
325597 2009 SM162 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
325598 2009 SM166 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
325599 2009 SD179 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
325600 2009 SB185 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL