Danh sách tiểu hành tinh/321101–321200

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
321101 2008 TB49 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
321102 2008 TA53 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
321103 2008 TL57 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
321104 2008 TT59 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
321105 2008 TP63 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
321106 2008 TD66 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
321107 2008 TL72 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
321108 2008 TZ74 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
321109 2008 TN87 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
321110 2008 TF94 05/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
321111 2008 TK108 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
321112 2008 TV124 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
321113 2008 TQ131 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
321114 2008 TG133 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
321115 2008 TB142 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
321116 2008 TS157 04/10/2008 Catalina CSS 560 m MPC · JPL
321117 2008 TA165 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
321118 2008 TW173 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
321119 2008 TQ176 09/10/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
321120 2008 UL11 01/04/2003 Kitt Peak M. W. Buie 9,7 km MPC · JPL
321121 2008 UY11 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
321122 2008 UB14 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
321123 2008 UU50 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
321124 2008 UA52 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
321125 2008 UE57 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
321126 2008 UT60 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
321127 2008 UJ78 21/10/2008 Lulin Observatory LUSS 2,7 km MPC · JPL
321128 2008 UN79 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
321129 2008 UC82 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
321130 2008 UT86 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
321131 Alishan 2008 UO87 23/10/2008 Lulin X. Y. Hsiao, Q.-z. Ye 1,9 km MPC · JPL
321132 2008 UL125 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
321133 2008 UP138 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
321134 2008 UZ138 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
321135 2008 UV141 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
321136 2008 UW147 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
321137 2008 UY147 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
321138 2008 UY152 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
321139 2008 UQ157 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
321140 2008 UT163 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
321141 2008 UD176 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
321142 2008 UV186 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
321143 2008 UN197 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
321144 2008 UE223 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
321145 2008 UB226 25/10/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
321146 2008 UZ255 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
321147 2008 UW259 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
321148 2008 UZ286 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
321149 2008 UL294 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
321150 2008 UW301 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
321151 2008 UD303 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
321152 2008 UX307 30/10/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
321153 2008 UJ314 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
321154 2008 UO315 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
321155 2008 US330 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
321156 2008 UX331 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
321157 2008 UA341 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
321158 2008 UJ345 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
321159 2008 UK346 25/10/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
321160 2008 UO353 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
321161 2008 UV353 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
321162 2008 UE354 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
321163 2008 VH4 04/11/2008 Bisei SG Center BATTeRS 3,4 km MPC · JPL
321164 2008 VU19 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
321165 2008 VW19 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
321166 2008 VG29 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
321167 2008 VQ37 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
321168 2008 VQ41 03/11/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
321169 2008 VC47 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
321170 2008 VL68 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
321171 2008 VN72 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
321172 2008 VD74 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
321173 2008 VU75 06/11/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
321174 2008 WT7 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
321175 2008 WF8 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
321176 2008 WB17 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
321177 2008 WY29 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
321178 2008 WR34 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
321179 2008 WE45 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
321180 2008 WD49 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
321181 2008 WW68 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
321182 2008 WX70 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
321183 2008 WL112 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
321184 2008 WM114 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
321185 2008 WC130 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
321186 2008 WL133 16/10/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
321187 2008 WM137 22/11/2008 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
321188 2008 WE138 30/11/2008 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
321189 2008 WE139 30/11/2008 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
321190 2008 XF16 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
321191 2008 XG18 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
321192 2008 XY48 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
321193 2008 XC52 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
321194 2008 XH52 05/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
321195 2008 YJ5 21/12/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 940 m MPC · JPL
321196 2008 YD8 23/12/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
321197 2008 YK8 23/12/2008 Weihai Shandong University Obs. 2,9 km MPC · JPL
321198 2008 YD11 20/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
321199 2008 YT18 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
321200 2008 YR19 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL