Danh sách tiểu hành tinh/311101–311200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
311101 2004 GU74 15/04/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
311102 2004 HR2 16/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
311103 2004 HL14 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
311104 2004 HR23 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
311105 2004 HV36 19/04/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
311106 2004 HG43 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
311107 2004 HM52 24/04/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
311108 2004 JT 09/05/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
311109 2004 JV3 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
311110 2004 JS19 13/05/2004 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
311111 2004 KK12 21/05/2004 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
311112 2004 LQ8 12/06/2004 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
311113 2004 LB15 11/06/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
311114 2004 LR25 15/06/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
311115 2004 NN7 14/07/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
311116 2004 NZ23 14/07/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
311117 2004 NV25 11/07/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
311118 2004 OQ 17/07/2004 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 3,9 km MPC · JPL
311119 Pacner 2004 PA20 08/08/2004 Kleť Kleť Obs. 2,9 km MPC · JPL
311120 2004 PW36 09/08/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
311121 2004 PC47 08/08/2004 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
311122 2004 PN92 12/08/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
311123 2004 PQ96 11/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,5 km MPC · JPL
311124 2004 PH97 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
311125 2004 PN105 13/08/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
311126 2004 QJ24 27/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
311127 2004 QK25 26/08/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
311128 2004 QZ26 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
311129 2004 RX6 05/09/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
311130 2004 RV13 06/09/2004 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
311131 2004 RX56 08/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
311132 2004 RA67 08/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
311133 2004 RY86 07/09/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
311134 2004 RZ86 07/09/2004 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
311135 2004 RJ108 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
311136 2004 RY136 08/09/2004 Campo Imperatore CINEOS 610 m MPC · JPL
311137 2004 RK138 20/08/2004 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
311138 2004 RU144 09/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
311139 2004 RQ155 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
311140 2004 RY174 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
311141 2004 RS200 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
311142 2004 RZ205 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
311143 2004 RL226 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
311144 2004 RJ233 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
311145 2004 RX235 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
311146 2004 RZ247 12/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
311147 2004 RP248 12/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
311148 2004 RZ308 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
311149 2004 RK316 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
311150 2004 RB339 11/09/2004 Reedy Creek J. Broughton 4,2 km MPC · JPL
311151 2004 SK26 21/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
311152 2004 SY33 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
311153 2004 SM37 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
311154 2004 TF3 04/10/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
311155 2004 TE17 12/10/2004 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
311156 2004 TZ41 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
311157 2004 TQ44 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
311158 2004 TT55 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
311159 2004 TZ62 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
311160 2004 TG78 04/10/2004 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
311161 2004 TZ87 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
311162 2004 TR113 07/10/2004 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
311163 2004 TL138 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
311164 2004 TG143 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
311165 2004 TO151 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
311166 2004 TX181 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
311167 2004 TV219 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
311168 2004 TQ221 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
311169 2004 TD238 09/10/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
311170 2004 TX245 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
311171 2004 TW248 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
311172 2004 TC260 09/10/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
311173 2004 TE295 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
311174 2004 TT306 10/10/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
311175 2004 TT340 13/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
311176 2004 TX346 15/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
311177 2004 TL347 11/10/2004 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 800 m MPC · JPL
311178 2004 VU7 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
311179 2004 VR33 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
311180 2004 VP43 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
311181 2004 VY58 09/11/2004 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
311182 2004 VA63 07/11/2004 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
311183 2004 VQ70 04/11/2004 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
311184 2004 WT 17/11/2004 Siding Spring SSS 770 m MPC · JPL
311185 2004 XV2 02/12/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
311186 2004 XV9 02/12/2004 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
311187 2004 XZ12 08/12/2004 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
311188 2004 XX16 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
311189 2004 XC17 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
311190 2004 XO22 08/12/2004 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
311191 2004 XF29 10/12/2004 Nashville R. Clingan 920 m MPC · JPL
311192 2004 XG35 11/12/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
311193 2004 XD45 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
311194 2004 XS62 09/12/2004 Jarnac Jarnac Obs. 1,3 km MPC · JPL
311195 2004 XZ62 14/12/2004 Junk Bond Junk Bond Obs. 980 m MPC · JPL
311196 2004 XO76 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
311197 2004 XS77 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
311198 2004 XY78 10/12/2004 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
311199 2004 XV93 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
311200 2004 XG94 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL