Danh sách tiểu hành tinh/305201–305300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
305201 2007 WY 16/11/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 1,1 km MPC · JPL
305202 2007 WC4 17/11/2007 Majorca Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
305203 2007 WN7 18/11/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
305204 2007 WN11 17/11/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
305205 2007 WU14 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
305206 2007 WX19 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
305207 2007 WS20 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
305208 2007 WM24 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
305209 2007 WC26 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
305210 2007 WZ28 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
305211 2007 WJ29 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
305212 2007 WS39 17/11/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
305213 2007 WV47 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
305214 2007 WR48 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
305215 2007 WP55 28/11/2007 Purple Mountain PMO NEO 2,0 km MPC · JPL
305216 2007 WA58 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
305217 2007 WK58 16/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
305218 2007 WF59 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
305219 2007 WM59 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
305220 2007 WG62 13/04/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
305221 2007 XZ 01/12/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,1 km MPC · JPL
305222 2007 XE3 03/12/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
305223 2007 XJ3 03/12/2007 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 1,2 km MPC · JPL
305224 2007 XC9 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
305225 2007 XB11 03/12/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,2 km MPC · JPL
305226 2007 XD13 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
305227 2007 XZ13 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
305228 2007 XF14 05/12/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
305229 2007 XK15 07/12/2007 Bisei SG Center BATTeRS 2,9 km MPC · JPL
305230 2007 XP18 12/12/2007 Costitx Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
305231 2007 XR18 13/12/2007 Costitx Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
305232 2007 XK19 12/12/2007 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
305233 2007 XX19 12/12/2007 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
305234 2007 XA20 12/12/2007 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
305235 2007 XC20 04/12/2007 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
305236 2007 XY24 14/12/2007 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
305237 2007 XG25 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
305238 Maxuehui 2007 XZ25 15/12/2007 Lulin LUSS 1,5 km MPC · JPL
305239 2007 XY29 15/12/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
305240 2007 XE31 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
305241 2007 XO31 15/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
305242 2007 XV32 15/12/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
305243 2007 XC34 10/12/2007 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
305244 2007 XS35 13/12/2007 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
305245 2007 XO37 13/12/2007 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
305246 2007 XD39 13/12/2007 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
305247 2007 XS40 13/12/2007 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
305248 2007 XP42 14/12/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,6 km MPC · JPL
305249 2007 XR44 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
305250 2007 XP48 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
305251 2007 XQ48 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
305252 2007 XE55 15/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
305253 2007 XM55 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
305254 Moron 2007 YN3 19/12/2007 Nogales M. Ory 1,6 km MPC · JPL
305255 2007 YP8 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
305256 2007 YN9 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
305257 2007 YE10 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
305258 2007 YM12 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
305259 2007 YP14 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
305260 2007 YR22 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
305261 2007 YO23 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
305262 2007 YO24 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
305263 2007 YQ29 21/12/2007 Piszkéstető K. Sárneczky 2,4 km MPC · JPL
305264 2007 YR29 21/12/2007 Piszkéstető K. Sárneczky 4,5 km MPC · JPL
305265 2007 YZ32 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
305266 2007 YO33 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
305267 2007 YO36 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
305268 2007 YQ37 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
305269 2007 YY43 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
305270 2007 YK44 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
305271 2007 YC48 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
305272 2007 YJ48 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
305273 2007 YZ50 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
305274 2007 YW52 30/12/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
305275 2007 YD56 29/12/2007 Lulin LUSS 1,6 km MPC · JPL
305276 2007 YS58 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
305277 2007 YK60 30/12/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
305278 2007 YE62 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
305279 2007 YB63 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
305280 2007 YH63 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
305281 2007 YR65 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
305282 2007 YG67 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
305283 2007 YC68 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
305284 2007 YW68 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
305285 2008 AJ 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
305286 2008 AD1 01/01/2008 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,1 km MPC · JPL
305287 Olegyankov 2008 AF2 06/01/2008 Zelenchukskaya S. Korotkiy, T. V. Kryachko 3,9 km MPC · JPL
305288 2008 AT2 05/01/2008 Purple Mountain PMO NEO 1,5 km MPC · JPL
305289 2008 AB4 08/01/2008 Dauban F. Kugel 3,4 km MPC · JPL
305290 2008 AT4 05/01/2008 Purple Mountain PMO NEO 1,5 km MPC · JPL
305291 2008 AH5 09/01/2008 Lulin LUSS 4,4 km MPC · JPL
305292 2008 AS5 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
305293 2008 AY7 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
305294 2008 AA8 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
305295 2008 AH9 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
305296 2008 AA11 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
305297 2008 AX13 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
305298 2008 AB15 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
305299 2008 AG20 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
305300 2008 AH22 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL