Danh sách tiểu hành tinh/302601–302700

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
302601 2002 QF78 16/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
302602 2002 QG82 27/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
302603 2002 QV83 17/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
302604 2002 QB84 16/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
302605 2002 QH93 19/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
302606 2002 QU95 30/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
302607 2002 QD105 27/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
302608 2002 QP105 29/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
302609 2002 QC106 19/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
302610 2002 QX106 18/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
302611 2002 QB107 26/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
302612 2002 QP116 18/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
302613 2002 QG122 16/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
302614 2002 QE128 29/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
302615 2002 QQ129 28/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
302616 2002 QS134 20/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
302617 2002 QD135 30/08/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
302618 2002 QT135 30/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
302619 2002 QU136 15/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
302620 2002 QR137 29/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
302621 2002 QT137 17/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
302622 2002 QF138 17/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
302623 2002 QE140 17/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
302624 2002 QN143 09/08/1994 La Silla A. T. Hansen 1,4 km MPC · JPL
302625 2002 RD1 04/09/2002 Emerald Lane L. Ball 1,8 km MPC · JPL
302626 2002 RU4 03/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
302627 2002 RT26 04/09/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
302628 2002 RB31 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
302629 2002 RL36 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
302630 2002 RB42 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
302631 2002 RZ80 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
302632 2002 RX92 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
302633 2002 RQ93 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
302634 2002 RN127 10/09/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
302635 2002 RW127 10/09/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
302636 2002 RD134 10/09/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
302637 2002 RS134 10/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
302638 2002 RA142 11/09/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
302639 2002 RD142 11/09/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
302640 2002 RX157 11/09/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
302641 2002 RU158 11/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
302642 2002 RS183 11/09/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
302643 2002 RL191 11/09/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
302644 2002 RJ192 12/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
302645 2002 RK211 15/09/2002 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
302646 2002 RY216 14/09/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
302647 2002 RY227 14/09/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
302648 2002 RG236 12/09/2002 Palomar R. Matson 1,4 km MPC · JPL
302649 2002 RX237 15/09/2002 Palomar R. Matson 1,9 km MPC · JPL
302650 2002 RX239 04/09/2002 Palomar S. F. Hönig 1,6 km MPC · JPL
302651 2002 RP240 14/09/2002 Palomar R. Matson 1,5 km MPC · JPL
302652 Hauke 2002 RW241 10/09/2002 Palomar M. Meyer 2,8 km MPC · JPL
302653 2002 RE244 14/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
302654 2002 RF246 04/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
302655 2002 RG248 14/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
302656 2002 RX250 08/09/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
302657 2002 RX251 12/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
302658 2002 RF267 14/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
302659 2002 RJ267 14/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
302660 2002 RL277 13/09/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
302661 2002 SH3 26/09/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
302662 2002 SW4 27/09/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
302663 2002 SP7 27/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
302664 2002 SJ12 27/09/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
302665 2002 SK17 26/09/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
302666 2002 SC33 28/09/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
302667 2002 SW38 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
302668 2002 SC42 28/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
302669 2002 SC48 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
302670 2002 SQ48 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
302671 2002 SJ58 30/09/2002 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
302672 2002 SZ61 17/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
302673 2002 SQ67 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
302674 2002 SR68 26/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
302675 2002 SK69 17/09/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
302676 2002 SM71 26/09/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
302677 2002 SH74 18/09/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,3 km MPC · JPL
302678 2002 SO74 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
302679 2002 TN9 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
302680 2002 TZ13 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
302681 2002 TJ32 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
302682 2002 TS32 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
302683 2002 TC44 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
302684 2002 TK54 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
302685 2002 TA57 02/10/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
302686 2002 TJ61 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,8 km MPC · JPL
302687 2002 TZ61 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,5 km MPC · JPL
302688 2002 TB67 07/10/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
302689 2002 TE70 02/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,5 km MPC · JPL
302690 2002 TE75 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
302691 2002 TN76 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
302692 2002 TS81 01/10/2002 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
302693 2002 TH105 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
302694 2002 TS107 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
302695 2002 TX115 03/10/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
302696 2002 TJ116 03/10/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
302697 2002 TT118 03/10/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
302698 2002 TZ121 03/10/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
302699 2002 TY146 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
302700 2002 TU150 14/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL