Danh sách tiểu hành tinh/299401–299500

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
299401 2005 YH3 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
299402 2005 YJ3 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
299403 2005 YL15 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
299404 2005 YV15 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
299405 2005 YK23 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
299406 2005 YN34 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
299407 2005 YA36 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
299408 2005 YC47 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
299409 2005 YO52 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
299410 2005 YZ53 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
299411 2005 YN58 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
299412 2005 YO59 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
299413 2005 YD84 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
299414 2005 YG84 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
299415 2005 YC88 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
299416 2005 YW90 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
299417 2005 YG91 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
299418 2005 YE93 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
299419 2005 YS102 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
299420 2005 YW105 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
299421 2005 YM109 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
299422 2005 YL161 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
299423 2005 YE170 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
299424 2005 YQ176 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
299425 2005 YT177 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
299426 2005 YX250 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
299427 2005 YN271 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
299428 2005 YO290 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
299429 2006 AO6 05/01/2006 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
299430 2006 AL14 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
299431 2006 AQ20 05/01/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
299432 2006 AC37 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
299433 2006 AS39 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 500 m MPC · JPL
299434 2006 AT46 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
299435 2006 AL53 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
299436 2006 AF54 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
299437 2006 AY57 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
299438 2006 AN59 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
299439 2006 AW62 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
299440 2006 AJ78 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
299441 2006 AQ78 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
299442 2006 BZ6 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
299443 2006 BK10 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
299444 2006 BB11 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
299445 2006 BA18 22/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
299446 2006 BG37 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
299447 2006 BY41 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
299448 2006 BE45 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
299449 2006 BN45 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
299450 2006 BT46 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
299451 2006 BC47 24/01/2006 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
299452 2006 BZ51 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
299453 2006 BS55 22/01/2006 Wrightwood J. W. Young 900 m MPC · JPL
299454 2006 BG56 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
299455 2006 BA60 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
299456 2006 BT62 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
299457 2006 BE70 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
299458 2006 BK71 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
299459 2006 BX80 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
299460 2006 BQ81 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
299461 2006 BZ87 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
299462 2006 BC94 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
299463 2006 BD94 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
299464 2006 BS102 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
299465 2006 BL103 23/01/2006 Junk Bond D. Healy 8,8 km MPC · JPL
299466 2006 BG106 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
299467 2006 BD115 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
299468 2006 BH115 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
299469 2006 BO115 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
299470 2006 BM119 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
299471 2006 BZ119 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
299472 2006 BF132 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
299473 2006 BO132 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
299474 2006 BY136 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
299475 2006 BQ140 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
299476 2006 BP143 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
299477 2006 BU147 31/01/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 730 m MPC · JPL
299478 2006 BC148 31/01/2006 7300 W. K. Y. Yeung 640 m MPC · JPL
299479 2006 BX160 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
299480 2006 BB165 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
299481 2006 BZ170 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
299482 2006 BX171 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
299483 2006 BP182 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
299484 2006 BX182 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,0 km MPC · JPL
299485 2006 BM184 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
299486 2006 BP185 25/08/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 750 m MPC · JPL
299487 2006 BU188 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
299488 2006 BD192 30/01/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
299489 2006 BD194 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
299490 2006 BR195 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
299491 2006 BY198 30/01/2006 Catalina CSS 15 km MPC · JPL
299492 2006 BQ201 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
299493 2006 BA202 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
299494 2006 BJ212 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
299495 2006 BC224 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
299496 2006 BY226 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
299497 2006 BF227 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
299498 2006 BH227 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
299499 2006 BV227 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
299500 2006 BX232 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL