Danh sách tiểu hành tinh/297201–297300

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
297201 2011 BH100 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
297202 2011 BZ112 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
297203 2011 CM88 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
297204 2011 CF89 30/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
297205 2011 DT7 10/10/2002 Apache Point SDSS 4,2 km MPC · JPL
297206 2011 DW11 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
297207 2011 DG48 23/01/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
297208 2011 DL49 22/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
297209 2011 FA102 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
297210 2011 FL141 22/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
297211 2011 HA32 19/09/1998 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
297212 2011 HJ52 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
297213 2011 HG59 19/10/2003 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
297214 2011 HS59 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
297215 2011 JJ 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
297216 2011 KK6 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
297217 2011 KX9 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
297218 2011 KT16 14/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 14 km MPC · JPL
297219 2011 KW21 03/03/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
297220 2011 LZ4 18/10/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
297221 2011 OF18 20/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
297222 2011 OM19 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
297223 2011 OS19 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
297224 2011 OK31 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
297225 2011 PG 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
297226 4219 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
297227 3473 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
297228 1012 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 4,7 km MPC · JPL
297229 2126 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
297230 2205 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 830 m MPC · JPL
297231 2320 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
297232 3388 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 980 m MPC · JPL
297233 5100 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
297234 1960 SP 24/09/1960 Palomar L. D. Schmadel, R. M. Stoss 600 m MPC · JPL
297235 1981 EN11 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,1 km MPC · JPL
297236 1981 EB29 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,0 km MPC · JPL
297237 1981 EA48 03/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,7 km MPC · JPL
297238 1994 JY3 03/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
297239 1994 RH19 05/09/1994 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
297240 1994 SC1 27/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
297241 1994 SF5 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
297242 1994 SL11 29/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
297243 1994 SC13 30/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
297244 1994 UW1 29/10/1994 Siding Spring R. H. McNaught 1,7 km MPC · JPL
297245 1994 UP6 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
297246 1994 UW7 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
297247 1994 UZ10 29/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
297248 1995 AF2 08/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
297249 1995 DQ2 25/02/1995 Siding Spring R. H. McNaught 2,3 km MPC · JPL
297250 1995 EC4 02/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
297251 1995 FN10 26/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
297252 1995 GS2 02/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
297253 1995 QN14 27/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
297254 1995 SR10 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
297255 1995 SN51 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
297256 1995 SA52 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
297257 1995 SC59 24/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
297258 1995 SZ64 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
297259 1995 SA66 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
297260 1995 SO68 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
297261 1995 SB80 21/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
297262 1995 TV3 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
297263 1995 TG4 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
297264 1995 TH6 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
297265 1995 UT12 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
297266 1995 UP15 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
297267 1995 UR20 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
297268 1995 VJ15 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
297269 1995 VF18 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
297270 1995 WB18 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
297271 1995 WH18 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
297272 1996 BV9 21/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
297273 1996 FU5 17/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
297274 1996 SK 17/09/1996 Haleakala NEAT APO 1,2 km MPC · JPL
297275 1996 TX29 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
297276 1996 VR11 04/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
297277 1996 VT15 05/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
297278 1996 XB16 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
297279 1997 CT11 03/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
297280 1997 GG1 02/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
297281 1997 GJ30 07/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
297282 1997 HV1 28/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
297283 1997 NK 01/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
297284 1997 NT5 07/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
297285 1997 SO6 23/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
297286 1997 SQ8 27/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
297287 1997 SC33 29/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 8,6 km MPC · JPL
297288 1997 TT1 03/10/1997 Caussols ODAS 1,9 km MPC · JPL
297289 1997 WF 18/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 860 m MPC · JPL
297290 1997 WU18 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
297291 1997 XG2 03/12/1997 Chichibu N. Satō 1,1 km MPC · JPL
297292 1998 FW105 31/03/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
297293 1998 HN12 19/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
297294 1998 ML7 21/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
297295 1998 QN3 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
297296 1998 QQ73 24/08/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
297297 1998 RQ13 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
297298 1998 RF22 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
297299 1998 RM62 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
297300 1998 SC15 23/09/1998 Socorro LINEAR 320 m MPC · JPL