Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/291201–291300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
291201 2006 AN74 06/01/2006 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
291202 2006 AD79 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
291203 2006 AC80 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
291204 2006 AE80 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
291205 2006 AO80 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
291206 2006 AQ80 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
291207 2006 AB82 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
291208 2006 AW82 08/01/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
291209 2006 AG84 06/01/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
291210 2006 AB85 06/01/2006 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
291211 2006 AZ89 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
291212 2006 AB93 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
291213 2006 AR100 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
291214 2006 AS100 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
291215 2006 AY101 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
291216 2006 AA102 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
291217 2006 AD102 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
291218 2006 AM102 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
291219 2006 AR104 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
291220 2006 BD 18/01/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
291221 2006 BK1 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
291222 2006 BL5 21/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
291223 2006 BM5 21/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
291224 2006 BX6 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
291225 2006 BJ8 22/01/2006 Junk Bond D. Healy 3,6 km MPC · JPL
291226 2006 BZ10 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
291227 2006 BW16 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
291228 2006 BU19 22/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
291229 2006 BH20 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
291230 2006 BR22 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
291231 2006 BW23 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
291232 2006 BA25 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
291233 2006 BO29 23/01/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 1,2 km MPC · JPL
291234 2006 BK30 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
291235 2006 BP30 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
291236 2006 BG31 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
291237 2006 BG33 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
291238 2006 BU34 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
291239 2006 BY36 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
291240 2006 BE39 24/01/2006 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
291241 2006 BQ41 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
291242 2006 BW42 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
291243 2006 BV43 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
291244 2006 BZ44 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
291245 2006 BG45 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
291246 2006 BM51 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
291247 2006 BE52 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
291248 2006 BT52 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
291249 2006 BJ53 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
291250 2006 BB54 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
291251 2006 BM54 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
291252 2006 BP54 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
291253 2006 BT54 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
291254 2006 BU54 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
291255 2006 BZ55 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 14 km MPC · JPL
291256 2006 BR56 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
291257 2006 BK57 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
291258 2006 BM60 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
291259 2006 BV69 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
291260 2006 BE73 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
291261 2006 BW73 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
291262 2006 BS75 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
291263 2006 BC76 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
291264 2006 BB81 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
291265 2006 BB82 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
291266 2006 BT82 24/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
291267 2006 BA85 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
291268 2006 BJ87 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
291269 2006 BB88 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
291270 2006 BQ89 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
291271 2006 BR90 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
291272 2006 BM91 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
291273 2006 BE92 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
291274 2006 BA97 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
291275 2006 BF97 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
291276 2006 BE98 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
291277 2006 BJ100 22/01/2006 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
291278 2006 BL102 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
291279 2006 BQ113 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
291280 2006 BG115 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
291281 2006 BQ117 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
291282 2006 BU118 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
291283 2006 BA119 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
291284 2006 BO120 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
291285 2006 BQ122 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
291286 2006 BU125 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
291287 2006 BP126 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
291288 2006 BA127 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
291289 2006 BK127 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
291290 2006 BW129 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
291291 2006 BH130 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
291292 2006 BO130 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
291293 2006 BT130 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
291294 2006 BZ132 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
291295 2006 BF135 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
291296 2006 BA137 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
291297 2006 BS138 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 15 km MPC · JPL
291298 2006 BE139 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
291299 2006 BV140 23/01/2006 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
291300 2006 BZ141 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL