Danh sách tiểu hành tinh/290801–290900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
290801 2005 VN87 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
290802 2005 VA89 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
290803 2005 VB89 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
290804 2005 VM90 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
290805 2005 VR93 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
290806 2005 VX93 06/11/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
290807 2005 VY93 06/11/2005 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
290808 2005 VZ93 06/11/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
290809 2005 VG96 07/11/2005 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
290810 2005 VW98 10/11/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
290811 2005 VR101 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
290812 2005 VN102 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
290813 2005 VR102 02/11/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
290814 2005 VA107 05/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
290815 2005 VR109 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
290816 2005 VL111 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
290817 2005 VE112 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
290818 2005 VK114 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
290819 2005 VP115 11/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
290820 2005 VY116 11/11/2005 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
290821 2005 VA124 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
290822 2005 VA126 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 1,5 km MPC · JPL
290823 2005 VY127 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 830 m MPC · JPL
290824 2005 VU128 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 2,9 km MPC · JPL
290825 2005 VC129 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 2,0 km MPC · JPL
290826 2005 VF129 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 2,3 km MPC · JPL
290827 2005 VU131 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 2,1 km MPC · JPL
290828 2005 VX132 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 2,5 km MPC · JPL
290829 2005 VH133 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 1,8 km MPC · JPL
290830 2005 VC135 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
290831 2005 VZ135 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
290832 2005 WJ1 21/11/2005 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
290833 2005 WH2 21/11/2005 Needville M. Eastman, D. Wells 1,5 km MPC · JPL
290834 2005 WW5 21/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
290835 2005 WY7 21/11/2005 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
290836 2005 WT11 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
290837 2005 WO14 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
290838 2005 WD17 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
290839 2005 WR17 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
290840 2005 WF19 24/11/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
290841 2005 WL24 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
290842 2005 WJ25 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
290843 2005 WX27 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
290844 2005 WR29 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
290845 2005 WJ30 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
290846 2005 WD31 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
290847 2005 WE31 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
290848 2005 WM32 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
290849 2005 WP32 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
290850 2005 WB33 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
290851 2005 WE33 21/11/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
290852 2005 WZ33 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
290853 2005 WP35 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
290854 2005 WS37 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
290855 2005 WE41 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
290856 2005 WB42 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
290857 2005 WM43 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
290858 2005 WW44 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
290859 2005 WG45 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
290860 2005 WM47 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
290861 2005 WD49 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
290862 2005 WL49 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
290863 2005 WW51 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
290864 2005 WK52 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
290865 2005 WH53 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
290866 2005 WL55 28/11/2005 Junk Bond D. Healy 3,1 km MPC · JPL
290867 2005 WT55 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
290868 2005 WA56 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
290869 2005 WH56 26/11/2005 Kitami K. Endate 1,1 km MPC · JPL
290870 2005 WE57 20/11/2005 Gnosca S. Sposetti 2,1 km MPC · JPL
290871 2005 WJ57 26/11/2005 Cordell-Lorenz Cordell–Lorenz Obs. 8,0 km MPC · JPL
290872 2005 WQ57 20/11/2005 Great Shefford P. Birtwhistle 4,1 km MPC · JPL
290873 2005 WA58 30/11/2005 Gnosca S. Sposetti 940 m MPC · JPL
290874 2005 WQ58 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
290875 2005 WC60 25/11/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
290876 2005 WH60 26/11/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
290877 2005 WN66 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
290878 2005 WK68 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
290879 2005 WH69 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
290880 2005 WZ71 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
290881 2005 WW72 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
290882 2005 WG73 25/11/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
290883 2005 WH73 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
290884 2005 WK75 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
290885 2005 WN75 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
290886 2005 WD76 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
290887 2005 WA78 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
290888 2005 WG80 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
290889 2005 WA82 28/11/2005 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
290890 2005 WY82 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
290891 2005 WD84 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
290892 2005 WL85 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
290893 2005 WC86 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
290894 2005 WC87 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
290895 2005 WQ87 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
290896 2005 WV87 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
290897 2005 WQ94 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
290898 2005 WR96 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
290899 2005 WZ96 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
290900 2005 WN97 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL