Danh sách tiểu hành tinh/288601–288700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
288601 2004 KP6 18/05/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
288602 2004 KK9 18/05/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
288603 2004 KQ18 23/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
288604 2004 LJ5 12/06/2004 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
288605 2004 LE6 13/06/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
288606 2004 LO14 11/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
288607 2004 LJ25 15/06/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
288608 2004 LU25 15/06/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
288609 2004 LE26 12/06/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
288610 2004 LG31 15/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
288611 2004 MS7 29/06/2004 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
288612 2004 NE5 09/07/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
288613 2004 NQ6 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
288614 2004 NB8 11/07/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
288615 2004 ND9 11/07/2004 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 2,2 km MPC · JPL
288616 2004 NV9 09/07/2004 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
288617 2004 NB12 11/07/2004 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
288618 2004 NK15 11/07/2004 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
288619 2004 NL16 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
288620 2004 NV16 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
288621 2004 NL20 14/07/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
288622 2004 NE24 14/07/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
288623 2004 OF9 19/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
288624 2004 OY9 20/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
288625 2004 OT14 21/07/2004 Siding Spring SSS 4,6 km MPC · JPL
288626 2004 PQ4 05/08/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
288627 2004 PX5 06/08/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
288628 2004 PF6 06/08/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
288629 2004 PQ8 06/08/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
288630 2004 PM11 07/08/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
288631 2004 PW12 07/08/2004 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
288632 2004 PJ14 07/08/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
288633 2004 PT21 08/08/2004 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
288634 2004 PR22 08/08/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
288635 2004 PO25 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
288636 2004 PU27 09/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 3,5 km MPC · JPL
288637 2004 PW29 07/08/2004 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
288638 2004 PJ32 08/08/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
288639 2004 PT32 08/08/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
288640 2004 PC33 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
288641 2004 PD36 09/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 900 m MPC · JPL
288642 2004 PP36 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
288643 2004 PP37 09/08/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
288644 2004 PT37 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
288645 2004 PJ38 09/08/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
288646 2004 PV42 09/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,8 km MPC · JPL
288647 2004 PG43 06/08/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
288648 2004 PZ43 06/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,8 km MPC · JPL
288649 2004 PK45 07/08/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
288650 2004 PV46 08/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 630 m MPC · JPL
288651 2004 PG47 08/08/2004 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
288652 2004 PN50 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
288653 2004 PH51 08/08/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
288654 2004 PR52 08/08/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
288655 2004 PV53 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
288656 2004 PR54 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
288657 2004 PT54 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
288658 2004 PE56 09/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 860 m MPC · JPL
288659 2004 PL56 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 800 m MPC · JPL
288660 2004 PS57 09/08/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
288661 2004 PX57 09/08/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
288662 2004 PA59 09/08/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
288663 2004 PB61 09/08/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
288664 2004 PH61 09/08/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
288665 2004 PJ62 10/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 860 m MPC · JPL
288666 2004 PN65 10/08/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
288667 2004 PW65 10/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
288668 2004 PK67 05/08/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
288669 2004 PL68 06/08/2004 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
288670 2004 PF69 07/08/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
288671 2004 PQ70 08/08/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
288672 2004 PW72 08/08/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
288673 2004 PM74 08/08/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
288674 2004 PC76 09/08/2004 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
288675 2004 PD76 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
288676 2004 PJ76 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
288677 2004 PW82 10/08/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
288678 2004 PU83 10/08/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
288679 2004 PU86 11/08/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
288680 2004 PA92 12/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
288681 2004 PN93 09/08/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
288682 2004 PX95 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
288683 2004 PG96 11/08/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
288684 2004 PC98 14/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 3,5 km MPC · JPL
288685 2004 PO98 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
288686 2004 PL99 10/08/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
288687 2004 PF102 12/08/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
288688 2004 PY103 12/08/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
288689 2004 PD107 15/08/2004 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
288690 2004 PC114 12/08/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
288691 2004 QE 16/08/2004 Wrightwood J. W. Young 860 m MPC · JPL
288692 2004 QJ1 19/08/2004 Pla D'Arguines R. Ferrando 940 m MPC · JPL
288693 2004 QT1 19/08/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
288694 2004 QH9 20/08/2004 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
288695 2004 QC12 21/08/2004 Siding Spring SSS 4,8 km MPC · JPL
288696 2004 QZ16 23/08/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 840 m MPC · JPL
288697 2004 QO17 25/08/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
288698 2004 QS19 11/08/2004 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
288699 2004 QY19 22/08/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 970 m MPC · JPL
288700 2004 QQ20 20/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL