Danh sách tiểu hành tinh/285301–285400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
285301 1998 TU19 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
285302 1998 UD12 17/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
285303 1998 UD46 24/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
285304 1998 VR3 10/11/1998 Caussols ODAS 750 m MPC · JPL
285305 1998 VN46 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
285306 1998 VQ46 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
285307 1998 WX36 21/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
285308 1998 WV38 21/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
285309 1998 WZ38 21/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
285310 1998 XH4 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
285311 1998 XV6 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
285312 1998 XQ15 15/12/1998 Caussols ODAS 820 m MPC · JPL
285313 1998 XH18 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
285314 1998 XT20 10/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
285315 1998 YZ12 16/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
285316 1998 YE17 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
285317 1998 YR21 26/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
285318 1999 BG30 19/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
285319 1999 BD31 19/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
285320 1999 CS10 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
285321 1999 CT57 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
285322 1999 CW134 07/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
285323 1999 CY140 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
285324 1999 CM147 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
285325 1999 EH8 13/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
285326 1999 EU10 14/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
285327 1999 EL13 10/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
285328 1999 FC3 17/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
285329 1999 FG17 23/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
285330 1999 FH17 23/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
285331 1999 FN53 31/03/1999 Anderson Mesa LONEOS APO 650 m MPC · JPL
285332 1999 FW74 20/03/1999 Apache Point SDSS 2,3 km MPC · JPL
285333 1999 FZ74 20/03/1999 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL
285334 1999 FO75 20/03/1999 Apache Point SDSS 1,3 km MPC · JPL
285335 1999 FV87 21/03/1999 Apache Point SDSS 900 m MPC · JPL
285336 1999 FO95 21/03/1999 Apache Point SDSS 3,7 km MPC · JPL
285337 1999 GZ56 09/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
285338 1999 JK5 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
285339 1999 JR6 10/05/1999 Socorro LINEAR APO 610 m MPC · JPL
285340 1999 LO6 06/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
285341 1999 LB19 09/06/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
285342 1999 RJ5 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
285343 1999 RR5 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
285344 1999 RE15 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
285345 1999 RM29 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
285346 1999 RA65 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
285347 1999 RB70 07/09/1999 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
285348 1999 RL79 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
285349 1999 RS99 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
285350 1999 RP126 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
285351 1999 RJ133 13/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
285352 1999 RP149 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
285353 1999 RB176 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
285354 1999 RU187 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
285355 1999 RF212 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
285356 1999 RS233 08/09/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
285357 1999 RX239 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
285358 1999 RK255 07/09/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
285359 1999 TL24 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
285360 1999 TX33 04/10/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
285361 1999 TC44 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
285362 1999 TR53 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
285363 1999 TU55 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
285364 1999 TX61 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
285365 1999 TR64 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
285366 1999 TQ66 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
285367 1999 TY67 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
285368 1999 TW70 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
285369 1999 TE76 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
285370 1999 TO78 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
285371 1999 TH86 14/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
285372 1999 TH91 02/10/1999 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
285373 1999 TE92 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
285374 1999 TY94 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
285375 1999 TM122 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
285376 1999 TB125 04/10/1999 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
285377 1999 TP130 06/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
285378 1999 TK134 06/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
285379 1999 TR136 06/10/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
285380 1999 TQ139 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
285381 1999 TK143 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
285382 1999 TA149 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
285383 1999 TX157 09/10/1999 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
285384 1999 TG161 09/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
285385 1999 TS176 10/10/1999 Socorro LINEAR 640 m MPC · JPL
285386 1999 TT177 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
285387 1999 TX183 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
285388 1999 TN185 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
285389 1999 TS196 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
285390 1999 TG211 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
285391 1999 TM212 15/10/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
285392 1999 TH219 01/10/1999 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
285393 1999 TJ220 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
285394 1999 TK225 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
285395 1999 TE254 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
285396 1999 TW263 15/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
285397 1999 TR266 03/10/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
285398 1999 TN278 06/10/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
285399 1999 TY289 10/10/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
285400 1999 TY293 01/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL