Danh sách tiểu hành tinh/278601–278700

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
278601 2008 PV2 02/08/2008 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
278602 2008 PG6 04/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
278603 2008 PQ6 04/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
278604 2008 PV6 05/08/2008 Tiki N. Teamo 3,9 km MPC · JPL
278605 2008 PZ7 05/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 730 m MPC · JPL
278606 2008 PU9 07/08/2008 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 1,0 km MPC · JPL
278607 2008 PS11 09/08/2008 Reedy Creek J. Broughton 3,6 km MPC · JPL
278608 2008 PZ15 08/08/2008 Reedy Creek J. Broughton 1,8 km MPC · JPL
278609 Avrudenko 2008 PP17 05/08/2008 Andrushivka Andrushivka Obs. 750 m MPC · JPL
278610 2008 PW19 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
278611 2008 QC5 22/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
278612 2008 QL5 22/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
278613 2008 QV5 24/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,3 km MPC · JPL
278614 2008 QC8 25/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 600 m MPC · JPL
278615 2008 QP8 25/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
278616 2008 QQ9 25/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
278617 2008 QV10 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
278618 2008 QN12 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
278619 2008 QB16 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
278620 2008 QM20 31/08/2008 Great Shefford P. Birtwhistle 3,9 km MPC · JPL
278621 2008 QU22 26/08/2008 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
278622 2008 QC25 31/08/2008 Tiki N. Teamo 3,4 km MPC · JPL
278623 2008 QP28 31/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 870 m MPC · JPL
278624 2008 QX30 30/08/2008 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
278625 2008 QC40 27/08/2008 Pises Pises Obs. 2,2 km MPC · JPL
278626 2008 QK40 31/08/2008 Moletai Molėtai Obs. 2,3 km MPC · JPL
278627 2008 QW40 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
278628 2008 QZ40 20/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
278629 2008 QH43 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
278630 2008 QV44 24/08/2008 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
278631 2008 QR45 23/08/2008 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
278632 2008 QO47 23/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
278633 2008 QU47 23/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
278634 2008 RJ 01/09/2008 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 3,6 km MPC · JPL
278635 2008 RQ1 03/09/2008 Kachina J. Hobart 1,0 km MPC · JPL
278636 2008 RX1 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
278637 2008 RF2 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
278638 2008 RD3 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
278639 2008 RG5 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
278640 2008 RZ5 02/09/2008 Moletai Molėtai Obs. 3,7 km MPC · JPL
278641 2008 RF17 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
278642 2008 RH17 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
278643 2008 RL19 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
278644 2008 RK21 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
278645 Kontsevych 2008 RQ22 04/09/2008 Andrushivka Andrushivka Obs. 1,1 km MPC · JPL
278646 2008 RH24 05/09/2008 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
278647 2008 RN36 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
278648 2008 RY37 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
278649 2008 RE40 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
278650 2008 RX41 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
278651 2008 RY41 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
278652 2008 RV42 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
278653 2008 RL44 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
278654 2008 RS44 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
278655 2008 RD45 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
278656 2008 RR46 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
278657 2008 RX53 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
278658 2008 RC54 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
278659 2008 RT64 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
278660 2008 RY65 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
278661 2008 RO68 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
278662 2008 RU68 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
278663 2008 RV68 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
278664 2008 RU71 06/09/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
278665 2008 RV78 09/09/2008 Bergisch Gladbac W. Bickel 3,2 km MPC · JPL
278666 2008 RX79 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
278667 2008 RM86 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
278668 2008 RS87 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,1 km MPC · JPL
278669 2008 RG91 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
278670 2008 RN91 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
278671 2008 RN93 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
278672 2008 RO93 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
278673 2008 RZ93 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
278674 2008 RA94 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
278675 2008 RT95 07/09/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
278676 2008 RU96 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
278677 2008 RG100 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
278678 2008 RQ100 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
278679 2008 RY105 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
278680 2008 RU106 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
278681 2008 RW106 07/09/2008 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
278682 2008 RP107 08/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
278683 2008 RX109 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
278684 2008 RQ111 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
278685 2008 RL115 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
278686 2008 RN115 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
278687 2008 RG116 07/09/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
278688 2008 RL117 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
278689 2008 RU117 09/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
278690 2008 RZ118 12/09/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 1,1 km MPC · JPL
278691 2008 RL120 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
278692 2008 RS120 05/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
278693 2008 RV128 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
278694 2008 RO130 06/09/2008 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
278695 2008 RQ130 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
278696 2008 RX131 04/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,9 km MPC · JPL
278697 2008 RG136 04/09/2008 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
278698 2008 RH139 07/09/2008 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
278699 2008 RP139 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
278700 2008 RB140 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL