Danh sách tiểu hành tinh/278301–278400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
278301 2007 GZ76 15/04/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
278302 2007 GO77 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
278303 2007 HY 17/04/2007 Vicques M. Ory 1,2 km MPC · JPL
278304 2007 HD8 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
278305 2007 HX9 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
278306 2007 HG11 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
278307 2007 HS12 16/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
278308 2007 HZ12 16/04/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
278309 2007 HP15 19/04/2007 Mayhill A. Lowe 2,3 km MPC · JPL
278310 2007 HH17 16/04/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
278311 2007 HA19 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
278312 2007 HP19 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
278313 2007 HS23 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
278314 2007 HP25 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
278315 2007 HY25 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
278316 2007 HP27 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
278317 2007 HV33 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
278318 2007 HR39 20/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
278319 2007 HG40 20/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
278320 2007 HT45 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
278321 2007 HY45 19/04/2007 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
278322 2007 HT46 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
278323 2007 HU47 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
278324 2007 HX51 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
278325 2007 HB54 15/04/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
278326 2007 HX54 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
278327 2007 HA59 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch APO 3,2 km MPC · JPL
278328 2007 HX60 20/04/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
278329 2007 HJ66 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
278330 2007 HN66 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
278331 2007 HY68 23/04/2007 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
278332 2007 HL69 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
278333 2007 HK77 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
278334 2007 HQ79 23/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
278335 2007 HW79 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
278336 2007 HO84 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
278337 2007 HT87 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
278338 2007 HQ90 22/04/2007 Catalina Station Catalina Stn. 710 m MPC · JPL
278339 2007 HF91 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
278340 2007 HS97 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
278341 2007 JH 07/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
278342 2007 JS 07/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
278343 2007 JU 07/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
278344 2007 JV1 07/05/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
278345 2007 JA3 06/05/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,4 km MPC · JPL
278346 2007 JK4 07/05/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
278347 2007 JW10 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
278348 2007 JH13 08/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
278349 2007 JV16 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
278350 2007 JL18 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
278351 2007 JX22 11/05/2007 Lulin LUSS 4,4 km MPC · JPL
278352 2007 JL23 07/05/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
278353 2007 JL24 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
278354 2007 JO24 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
278355 2007 JF26 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
278356 2007 JZ26 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
278357 2007 JD29 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
278358 2007 JH32 12/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
278359 2007 JT37 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
278360 2007 JU40 12/05/2007 Purple Mountain PMO NEO 3,4 km MPC · JPL
278361 2007 JJ43 14/05/2007 Palomar Palomar Obs. 558 km MPC · JPL
278362 2007 KZ1 18/05/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 2,8 km MPC · JPL
278363 2007 KE2 18/05/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,9 km MPC · JPL
278364 2007 KL3 22/05/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 1,1 km MPC · JPL
278365 2007 KR7 16/05/2007 Purple Mountain PMO NEO 3,4 km MPC · JPL
278366 2007 KJ8 21/05/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
278367 2007 KP9 16/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
278368 2007 LU1 07/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
278369 2007 LF5 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
278370 2007 LU5 07/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
278371 2007 LK7 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
278372 2007 LP7 08/06/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
278373 2007 LU8 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
278374 2007 LO9 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
278375 2007 LJ10 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
278376 2007 LZ16 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
278377 2007 LJ20 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
278378 2007 LD24 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
278379 2007 LU26 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
278380 2007 LU28 15/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
278381 2007 MR 18/06/2007 Catalina CSS 150 m MPC · JPL
278382 2007 MO7 18/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
278383 2007 MN16 22/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
278384 Mudanjiang 2007 MV20 24/06/2007 Lulin Observatory Q.-z. Ye, H.-C. Lin 2,7 km MPC · JPL
278385 2007 MA24 24/06/2007 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
278386 Sofivanna 2007 NK2 13/07/2007 Andrushivka Andrushivka Obs. 1,5 km MPC · JPL
278387 2007 OM 17/07/2007 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
278388 2007 OV1 18/07/2007 Reedy Creek J. Broughton 2,4 km MPC · JPL
278389 2007 PZ9 08/08/2007 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
278390 2007 PK11 09/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
278391 2007 PL14 08/08/2007 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
278392 2007 PN25 13/08/2007 Bisei SG Center BATTeRS 2,4 km MPC · JPL
278393 2007 PS26 11/08/2007 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,4 km MPC · JPL
278394 2007 PB30 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
278395 2007 PP38 14/08/2007 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
278396 2007 PD47 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
278397 2007 QZ1 18/08/2007 La Sagra Mallorca Obs. 3,9 km MPC · JPL
278398 2007 QF5 26/08/2007 Wildberg R. Apitzsch 2,6 km MPC · JPL
278399 2007 QJ7 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
278400 2007 QL8 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL