Danh sách tiểu hành tinh/277801–277900

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
277801 2006 FC5 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
277802 2006 FH6 23/03/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
277803 2006 FN7 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
277804 2006 FJ8 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
277805 2006 FS19 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
277806 2006 FC21 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
277807 2006 FH24 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
277808 2006 FA25 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
277809 2006 FP33 25/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
277810 2006 FV35 29/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 170 m MPC · JPL
277811 2006 FM36 30/03/2006 Lulin Observatory Q.-z. Ye 3,4 km MPC · JPL
277812 2006 FU38 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
277813 2006 FJ46 26/03/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
277814 2006 FJ54 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
277815 2006 FB55 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
277816 Varese 2006 GL 02/04/2006 Schiaparelli L. Buzzi, F. Luppi 570 m MPC · JPL
277817 2006 GT 02/04/2006 Piszkéstető K. Sárneczky 3,7 km MPC · JPL
277818 2006 GR18 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
277819 2006 GL19 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
277820 2006 GT29 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
277821 2006 GY29 02/04/2006 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
277822 2006 GV44 07/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
277823 2006 GV50 02/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
277824 2006 HB2 18/04/2006 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
277825 2006 HY3 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
277826 2006 HC10 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
277827 2006 HA15 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
277828 2006 HA23 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
277829 2006 HL25 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
277830 2006 HR29 24/04/2006 Siding Spring SSS 260 m MPC · JPL
277831 2006 HL37 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
277832 2006 HH41 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
277833 2006 HU45 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
277834 2006 HA56 26/04/2006 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
277835 2006 HQ60 26/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
277836 2006 HC63 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
277837 2006 HO65 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
277838 2006 HJ69 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
277839 2006 HS71 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
277840 2006 HC75 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
277841 2006 HE79 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
277842 2006 HB84 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
277843 2006 HH86 27/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
277844 2006 HL92 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
277845 2006 HA93 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
277846 2006 HB95 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
277847 2006 HP101 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
277848 2006 HS101 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
277849 2006 HR104 18/04/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
277850 2006 HG107 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
277851 2006 HJ113 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
277852 2006 HG120 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
277853 2006 HX121 27/04/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
277854 2006 HR131 26/04/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 4,2 km MPC · JPL
277855 2006 HN150 22/04/2006 La Silla R. Behrend 2,8 km MPC · JPL
277856 2006 JH7 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
277857 2006 JD10 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
277858 2006 JF12 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
277859 2006 JJ14 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
277860 2006 JY17 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
277861 2006 JR18 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
277862 2006 JK20 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
277863 2006 JP20 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
277864 2006 JZ22 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
277865 2006 JX27 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
277866 2006 JP32 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
277867 2006 JX33 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
277868 2006 JA34 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
277869 2006 JR35 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
277870 2006 JT35 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
277871 2006 JA36 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
277872 2006 JG37 05/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
277873 2006 JQ38 06/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
277874 2006 JV47 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
277875 2006 JM49 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
277876 2006 JG50 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
277877 2006 JW54 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
277878 2006 JG55 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
277879 2006 JE61 01/05/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
277880 2006 JB64 01/05/2006 Kitt Peak M. W. Buie 1,9 km MPC · JPL
277881 2006 JC65 01/05/2006 Kitt Peak M. W. Buie 2,9 km MPC · JPL
277882 2006 JA67 01/05/2006 Kitt Peak M. W. Buie 3,2 km MPC · JPL
277883 Basu 2006 JA69 01/05/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert 3,2 km MPC · JPL
277884 2006 KA6 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
277885 2006 KL6 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
277886 2006 KJ10 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
277887 2006 KF17 20/05/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
277888 2006 KL18 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
277889 2006 KJ31 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
277890 2006 KP31 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
277891 2006 KJ32 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
277892 2006 KA34 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
277893 2006 KF40 18/05/2006 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
277894 2006 KG41 15/10/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
277895 2006 KP45 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
277896 2006 KY45 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
277897 2006 KZ45 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
277898 2006 KY48 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
277899 2006 KC49 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
277900 2006 KY51 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL