Danh sách tiểu hành tinh/276801–276900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
276801 2004 PM 05/08/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
276802 2004 PZ2 03/08/2004 Siding Spring SSS 860 m MPC · JPL
276803 2004 PJ10 06/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,0 km MPC · JPL
276804 2004 PU10 07/08/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
276805 2004 PT18 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 870 m MPC · JPL
276806 2004 PQ19 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
276807 2004 PP21 08/08/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
276808 2004 PD24 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
276809 2004 PE28 05/08/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
276810 2004 PL29 07/08/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
276811 2004 PF31 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
276812 2004 PN33 08/08/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
276813 2004 PZ39 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
276814 2004 PK53 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
276815 2004 PY57 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
276816 2004 PQ58 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
276817 2004 PX60 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
276818 2004 PU69 07/08/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
276819 2004 PZ75 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
276820 2004 PR81 10/08/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
276821 2004 PJ82 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
276822 2004 PL91 11/08/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
276823 2004 PN98 08/08/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
276824 2004 PV98 08/08/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
276825 2004 PM101 11/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
276826 2004 PT101 11/08/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
276827 2004 PD103 12/08/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
276828 2004 PN103 12/08/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
276829 2004 PQ108 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
276830 2004 PF113 03/08/2004 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
276831 2004 QW2 20/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
276832 2004 QC5 21/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,2 km MPC · JPL
276833 2004 QW14 21/08/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
276834 2004 QW26 21/08/2004 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
276835 2004 RK2 06/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
276836 2004 RL2 06/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
276837 2004 RC5 04/09/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
276838 2004 RP13 06/09/2004 Needville Needville Obs. 1,9 km MPC · JPL
276839 2004 RN14 06/09/2004 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
276840 2004 RL15 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
276841 2004 RR18 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
276842 2004 RZ20 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
276843 2004 RY22 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
276844 2004 RB35 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
276845 2004 RS44 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
276846 2004 RJ48 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
276847 2004 RW51 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
276848 2004 RK64 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
276849 2004 RW78 08/09/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
276850 2004 RE79 08/09/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
276851 2004 RU86 07/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
276852 2004 RK91 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
276853 2004 RA93 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
276854 2004 RJ107 09/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
276855 2004 RB126 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
276856 2004 RK130 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
276857 2004 RX137 08/09/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
276858 2004 RN145 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
276859 2004 RG147 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
276860 2004 RD148 09/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
276861 2004 RX149 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
276862 2004 RN153 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
276863 2004 RW154 10/09/2004 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
276864 2004 RZ158 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
276865 2004 RC168 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
276866 2004 RH169 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
276867 2004 RG171 09/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
276868 2004 RQ182 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
276869 2004 RP188 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
276870 2004 RO190 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
276871 2004 RT201 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
276872 2004 RA207 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
276873 2004 RV222 14/09/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
276874 2004 RU228 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
276875 2004 RR235 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
276876 2004 RU236 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
276877 2004 RY238 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
276878 2004 RW240 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
276879 2004 RJ243 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
276880 2004 RV252 15/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
276881 2004 RS253 06/09/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
276882 2004 RZ273 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
276883 2004 RH277 13/09/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
276884 2004 RC286 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
276885 2004 RS306 12/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
276886 2004 RP307 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
276887 2004 RF313 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
276888 2004 RM323 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
276889 2004 RK333 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
276890 2004 RU333 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
276891 2004 RH340 15/09/2004 Mauna Kea D. J. Tholen 470 m MPC · JPL
276892 2004 RD341 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
276893 2004 RS343 14/09/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
276894 2004 RR345 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
276895 2004 RH346 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
276896 2004 RX346 13/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
276897 2004 RH351 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
276898 2004 RF356 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
276899 2004 SL4 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
276900 2004 SB8 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL