Danh sách tiểu hành tinh/277901–278000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
277901 2006 KG55 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
277902 2006 KO59 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
277903 2006 KT62 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
277904 2006 KM67 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
277905 2006 KP69 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
277906 2006 KG72 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
277907 2006 KY72 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
277908 2006 KU73 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
277909 2006 KB74 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
277910 2006 KS74 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
277911 2006 KQ78 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
277912 2006 KN85 20/05/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
277913 2006 KU87 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
277914 2006 KX87 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
277915 2006 KB88 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
277916 2006 KF92 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
277917 2006 KU92 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
277918 2006 KY95 25/05/2006 Palomar NEAT 7,6 km MPC · JPL
277919 2006 KT97 26/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
277920 2006 KT98 26/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
277921 2006 KV101 27/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
277922 2006 KX101 27/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
277923 2006 KN103 29/05/2006 Reedy Creek J. Broughton 890 m MPC · JPL
277924 2006 KS104 28/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
277925 2006 KX104 28/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
277926 2006 KC106 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
277927 2006 KG113 19/05/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
277928 2006 KV113 22/05/2006 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
277929 2006 KU116 29/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
277930 2006 KG118 23/05/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
277931 2006 KJ119 31/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
277932 2006 KV122 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
277933 2006 KA123 27/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
277934 2006 KU129 20/05/2006 Siding Spring SSS 4,3 km MPC · JPL
277935 2006 LK4 09/06/2006 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
277936 2006 OO 18/07/2006 Ottmarsheim C. Rinner 2,2 km MPC · JPL
277937 2006 OK29 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
277938 2006 PH14 15/08/2006 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
277939 2006 PO18 13/08/2006 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
277940 2006 PK28 14/08/2006 Siding Spring SSS 890 m MPC · JPL
277941 2006 PF33 13/08/2006 Siding Spring SSS 5,8 km MPC · JPL
277942 2006 PK38 14/08/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
277943 2006 QG1 16/08/2006 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
277944 2006 QM1 16/08/2006 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
277945 2006 QR5 16/08/2006 Reedy Creek J. Broughton 4,4 km MPC · JPL
277946 2006 QH62 22/08/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
277947 2006 QC119 28/08/2006 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
277948 2006 QF144 25/08/2006 Reedy Creek J. Broughton 5,8 km MPC · JPL
277949 2006 RE4 12/09/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
277950 2006 RC122 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
277951 2006 SQ13 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
277952 2006 SA18 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
277953 2006 SK24 16/09/2006 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
277954 2006 SB33 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
277955 2006 SL75 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
277956 2006 SV107 19/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
277957 2006 SS119 18/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
277958 2006 SP134 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch APO 1,6 km MPC · JPL
277959 2006 SB187 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
277960 2006 SP211 26/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
277961 2006 SU273 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
277962 2006 SV284 29/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
277963 2006 SZ297 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
277964 2006 SY303 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
277965 2006 SE318 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
277966 2006 SR360 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
277967 2006 ST366 16/09/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
277968 2006 ST388 30/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,5 km MPC · JPL
277969 2006 SC391 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
277970 2006 SR391 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
277971 2006 TP4 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
277972 2006 TF22 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
277973 2006 TZ28 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
277974 2006 TJ37 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
277975 2006 TT42 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
277976 2006 TE52 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
277977 2006 TG52 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
277978 2006 TB55 12/10/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
277979 2006 TG55 12/10/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
277980 2006 TZ57 15/10/2006 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
277981 2006 TL75 11/10/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
277982 2006 TF76 11/10/2006 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
277983 2006 TQ81 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
277984 2006 TJ109 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,3 km MPC · JPL
277985 2006 TA110 12/10/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
277986 2006 TN118 03/10/2006 Apache Point A. C. Becker 1,4 km MPC · JPL
277987 2006 TW126 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
277988 2006 UG7 16/10/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
277989 2006 US7 16/10/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
277990 2006 UY7 16/10/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
277991 2006 UO15 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
277992 2006 UE16 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
277993 2006 UR37 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
277994 2006 UN53 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
277995 2006 UG55 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
277996 2006 UR74 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
277997 2006 UT78 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
277998 2006 UE85 13/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
277999 2006 UY86 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
278000 2006 UK88 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also