Danh sách tiểu hành tinh/275301–275400

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
275301 2010 OR121 04/04/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
275302 2010 PM12 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
275303 2010 PZ27 22/12/2005 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
275304 2010 PN33 25/11/2005 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
275305 2010 RJ103 22/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
275306 2010 RF166 15/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
275307 2010 RR166 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
275308 2010 SS18 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
275309 2010 SU28 01/10/1999 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
275310 2010 TR36 07/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
275311 2010 TA130 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
275312 2010 TE142 25/01/2001 Lime Creek R. Linderholm 4,6 km MPC · JPL
275313 2010 TY162 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
275314 2010 TE168 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
275315 2010 TE174 20/09/2001 Apache Point SDSS 2,4 km MPC · JPL
275316 2010 TB176 24/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
275317 2010 TA179 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
275318 2010 UM11 13/04/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
275319 2010 UZ24 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
275320 2010 UY36 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
275321 2010 UX54 18/07/2006 Siding Spring SSS 770 m MPC · JPL
275322 2010 UP83 16/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
275323 2010 UW94 25/11/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
275324 2010 UH99 27/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
275325 2010 VZ2 13/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
275326 2010 VY31 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
275327 2010 VR36 08/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
275328 2010 VS39 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
275329 2010 VG63 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
275330 2010 VT67 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
275331 2010 VK129 29/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
275332 2010 VV172 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
275333 2010 VT192 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
275334 2010 VE200 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
275335 2010 WB2 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
275336 2010 WF10 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
275337 2010 WL29 16/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
275338 2010 WU55 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
275339 2010 WA73 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
275340 2010 XR4 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
275341 2010 XQ11 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
275342 2010 XV34 18/09/2009 Catalina CSS 15 km MPC · JPL
275343 2010 XF52 04/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
275344 2010 XO52 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
275345 2010 XX55 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
275346 2010 XJ58 05/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
275347 2010 XV60 06/01/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
275348 2010 XV67 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
275349 2011 AX 22/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
275350 2011 AY 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
275351 2011 AB11 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
275352 2011 AA12 09/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
275353 2011 AH16 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
275354 2011 AL28 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
275355 2011 AQ28 12/01/2004 Nogales Tenagra II Obs. 710 m MPC · JPL
275356 2011 AY29 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
275357 2011 AN30 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
275358 2011 AP30 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
275359 2011 AJ31 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
275360 2011 AS32 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
275361 2011 AC33 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
275362 2011 AH34 23/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
275363 2011 AU35 25/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
275364 2011 AY35 10/01/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
275365 2011 AO36 05/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
275366 2011 AM43 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
275367 2011 AZ43 06/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
275368 2011 AO46 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
275369 2011 AX48 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
275370 2011 AT53 02/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
275371 2011 AZ54 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,4 km MPC · JPL
275372 2011 AC57 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
275373 2011 AB60 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
275374 2011 AL60 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
275375 2011 AM61 20/03/2001 Kanab E. E. Sheridan 1,3 km MPC · JPL
275376 2011 AC63 19/09/1998 Apache Point SDSS 860 m MPC · JPL
275377 2011 AN64 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
275378 2011 AC65 20/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
275379 2011 AQ65 14/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
275380 2011 AJ67 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
275381 2011 AE68 01/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
275382 2011 AH68 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
275383 2011 AP68 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
275384 2011 AJ74 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
275385 2011 AV74 26/03/2006 Siding Spring SSS 4,6 km MPC · JPL
275386 2011 AP76 21/07/2004 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
275387 2011 AD77 25/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
275388 2011 AS77 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
275389 2011 BL3 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
275390 2011 BG4 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
275391 2011 BU13 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
275392 2011 BG14 18/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
275393 2011 BD15 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
275394 2011 BP18 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
275395 2011 BB27 09/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
275396 2011 BO27 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
275397 2011 BY27 26/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
275398 2011 BW35 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
275399 2011 BR39 01/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
275400 2011 BV39 01/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL