Danh sách tiểu hành tinh/275401–275500

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
275401 2011 BN40 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
275402 2011 BR40 23/05/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 1,3 km MPC · JPL
275403 2011 BW40 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
275404 2011 BG43 05/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
275405 2011 BH46 19/12/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
275406 2011 BR48 05/03/2002 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
275407 2011 BK51 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
275408 2011 BP53 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
275409 2011 BT54 11/03/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
275410 2011 BE56 13/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
275411 2011 BQ59 18/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
275412 2011 BU62 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
275413 2011 CD1 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
275414 2011 CL2 27/07/2004 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
275415 2011 CS3 10/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
275416 2011 CJ4 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
275417 2011 CL4 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
275418 2011 CJ5 29/12/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
275419 2011 CM6 06/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
275420 2011 CH9 26/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
275421 2011 CJ9 21/12/2004 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
275422 2011 CZ11 30/12/1999 Mauna Kea C. Veillet 2,7 km MPC · JPL
275423 2011 CH12 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
275424 2011 CG16 22/10/2003 Apache Point SDSS 5,3 km MPC · JPL
275425 2011 CV16 20/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
275426 2011 CT18 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
275427 2011 CD19 26/11/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
275428 2011 CE19 14/02/2005 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
275429 2011 CY21 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
275430 2011 CA22 31/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
275431 2011 CN22 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
275432 2011 CS24 22/02/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
275433 2011 CV29 21/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
275434 2011 CZ29 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
275435 2011 CN34 26/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
275436 2011 CJ35 12/02/2000 Apache Point SDSS 3,3 km MPC · JPL
275437 2011 CO43 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
275438 2011 CM44 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
275439 2011 CK45 18/03/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
275440 2011 CC48 13/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
275441 2011 CJ57 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
275442 2011 CG58 23/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
275443 2011 CL58 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
275444 2011 CZ58 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
275445 2011 CF62 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
275446 2011 CW62 28/07/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
275447 2011 CP72 18/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
275448 2011 CX72 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
275449 2011 CC73 19/09/1998 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
275450 2011 CL73 15/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
275451 2011 CR73 12/03/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
275452 2011 CU73 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
275453 2011 CA74 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
275454 2011 CG74 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
275455 2011 CH74 23/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
275456 2011 CY74 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
275457 2011 CQ75 28/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
275458 2011 CA78 26/08/2003 Cerro Tololo M. W. Buie 2,7 km MPC · JPL
275459 2011 DN1 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
275460 2011 DC2 21/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
275461 2011 DC3 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
275462 2011 DH3 25/03/2006 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
275463 2011 DQ3 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
275464 2011 DW3 14/03/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
275465 2011 DH4 26/08/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
275466 2011 DL4 31/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
275467 2011 DJ5 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
275468 2011 DX8 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
275469 2011 DK12 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
275470 2011 DQ12 03/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
275471 2011 DC18 25/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
275472 2011 DT18 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
275473 2011 DZ22 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
275474 2011 DA23 03/03/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 2,0 km MPC · JPL
275475 2011 DQ23 11/09/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
275476 2011 DM24 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
275477 2011 DT30 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
275478 2011 EN3 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
275479 2011 EQ14 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
275480 2011 ES24 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
275481 2011 EC27 17/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
275482 2011 EC37 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
275483 2011 EE38 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
275484 4325 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,7 km MPC · JPL
275485 5074 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
275486 2405 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
275487 2413 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
275488 3212 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
275489 4518 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
275490 5088 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
275491 1960 SR 24/09/1960 Palomar L. D. Schmadel, R. M. Stoss 1,7 km MPC · JPL
275492 1991 TW16 06/10/1991 Palomar A. Lowe 980 m MPC · JPL
275493 1992 SY11 28/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
275494 1993 PA 10/08/1993 Stroncone A. Vagnozzi 1,4 km MPC · JPL
275495 1994 AD15 14/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
275496 1994 GH7 11/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
275497 1994 UA11 29/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
275498 1994 XV2 01/12/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
275499 1995 KG4 26/05/1995 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
275500 1995 OA9 27/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL