Danh sách tiểu hành tinh/275201–275300

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
275201 2009 WN159 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
275202 2009 WA160 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
275203 2009 WC160 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
275204 2009 WW163 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
275205 2009 WO166 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
275206 2009 WG170 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
275207 2009 WN173 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
275208 2009 WY176 23/11/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
275209 2009 WC178 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
275210 2009 WP178 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
275211 2009 WW178 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
275212 2009 WH179 16/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
275213 2009 WA180 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
275214 2009 WY183 23/11/2009 Purple Mountain PMO NEO 2,0 km MPC · JPL
275215 Didiermarouani 2009 WL184 23/11/2009 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 1,5 km MPC · JPL
275216 2009 WA185 24/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,0 km MPC · JPL
275217 2009 WR188 24/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
275218 2009 WV194 24/11/2009 Purple Mountain PMO NEO 710 m MPC · JPL
275219 2009 WG195 25/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
275220 2009 WB196 25/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
275221 2009 WN196 25/11/2009 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
275222 2009 WU206 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
275223 2009 WV206 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
275224 2009 WW209 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
275225 2009 WO215 20/11/2009 Andrushivka Andrushivka Obs. 1,4 km MPC · JPL
275226 2009 WQ215 17/11/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
275227 2009 WL217 18/11/2009 La Silla La Silla Obs. 2,8 km MPC · JPL
275228 2009 WK218 17/11/2009 La Silla La Silla Obs. 3,5 km MPC · JPL
275229 2009 WT224 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
275230 2009 WL236 15/10/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
275231 2009 WO244 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
275232 2009 WZ247 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
275233 2009 WO250 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
275234 2009 WE252 25/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
275235 2009 WK252 25/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
275236 2009 WP257 25/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
275237 2009 WS260 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
275238 2009 WZ260 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
275239 2009 XH 06/12/2009 Pla D'Arguines R. Ferrando 2,3 km MPC · JPL
275240 2009 XH2 11/12/2009 Mayhill iTelescope Obs. 1,6 km MPC · JPL
275241 2009 XZ2 08/12/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
275242 2009 XH3 09/12/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,9 km MPC · JPL
275243 2009 XW3 09/12/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,8 km MPC · JPL
275244 2009 XZ4 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
275245 2009 XW6 11/12/2009 Dauban F. Kugel 5,1 km MPC · JPL
275246 2009 XD7 10/12/2009 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
275247 2009 XJ11 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
275248 2009 XM11 10/12/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
275249 2009 XE16 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
275250 2009 XN16 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
275251 2009 XF17 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
275252 2009 XM20 09/12/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
275253 2009 XC22 09/12/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,0 km MPC · JPL
275254 2009 XV22 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
275255 2009 XB25 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
275256 2009 YS1 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
275257 2009 YC6 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
275258 2009 YX9 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
275259 2009 YP11 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
275260 2009 YV14 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
275261 2009 YD19 26/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
275262 2009 YA24 16/12/2009 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
275263 2010 AW1 06/01/2010 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
275264 Krisztike 2010 AB4 09/01/2010 Mayhill S. Kürti 3,8 km MPC · JPL
275265 2010 AY4 04/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
275266 2010 AR11 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
275267 2010 AR17 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
275268 2010 AM18 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
275269 2010 AR27 06/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
275270 2010 AW35 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
275271 2010 AJ40 12/01/2010 Mayhill A. Lowe 4,8 km MPC · JPL
275272 2010 AD41 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
275273 2010 AZ44 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
275274 2010 AF46 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
275275 2010 AJ58 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
275276 2010 AN65 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
275277 2010 AT89 08/01/2010 WISE WISE 1,6 km MPC · JPL
275278 2010 AV93 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 16 km MPC · JPL
275279 2010 AM107 31/12/2000 Haleakala NEAT 14 km MPC · JPL
275280 2010 AF117 15/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
275281 Amywalsh 2010 AE129 14/01/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
275282 2010 BJ1 17/01/2010 Dauban F. Kugel 3,7 km MPC · JPL
275283 2010 BX70 18/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
275284 2010 BX130 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
275285 2010 CF49 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
275286 2010 CZ70 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
275287 2010 CV142 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
275288 2010 CV162 09/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,3 km MPC · JPL
275289 2010 CC179 05/02/2010 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
275290 2010 EW6 03/03/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
275291 2010 FS87 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
275292 2010 LX80 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
275293 2010 LN85 05/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
275294 2010 NF18 07/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
275295 2010 NX101 12/07/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
275296 2010 OY4 16/07/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
275297 2010 OQ52 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
275298 2010 ON62 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
275299 2010 OH111 31/10/2005 Mauna Kea A. Boattini 6,3 km MPC · JPL
275300 2010 OH118 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL