Danh sách tiểu hành tinh/275001–275100

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
275001 2009 TZ29 15/10/2009 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
275002 2009 TK34 11/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,1 km MPC · JPL
275003 2009 TB36 14/10/2009 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
275004 2009 TJ36 14/10/2009 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
275005 2009 TO38 15/10/2009 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
275006 2009 TM39 15/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 14 km MPC · JPL
275007 2009 TW40 13/10/2009 Bergisch Gladbach W. Bickel 11 km MPC · JPL
275008 2009 TY46 14/10/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
275009 2009 UC3 17/10/2009 Črni Vrh Črni Vrh 1,9 km MPC · JPL
275010 2009 UO4 18/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 1,9 km MPC · JPL
275011 2009 US4 17/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 2,1 km MPC · JPL
275012 2009 UC7 02/12/1994 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
275013 2009 UM7 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
275014 2009 UW11 16/10/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
275015 2009 UN12 17/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
275016 2009 UV15 17/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,9 km MPC · JPL
275017 2009 UY22 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
275018 2009 UF26 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
275019 2009 UK26 21/10/2009 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
275020 2009 UN26 21/10/2009 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
275021 2009 UO28 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
275022 2009 UZ28 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
275023 2009 UQ29 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
275024 2009 UJ30 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
275025 2009 UY31 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
275026 2009 UZ32 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
275027 2009 UB35 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
275028 2009 UN35 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
275029 2009 UB37 21/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 4,2 km MPC · JPL
275030 2009 UG37 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
275031 2009 UL37 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,8 km MPC · JPL
275032 2009 UE44 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
275033 2009 UK45 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
275034 2009 UH46 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
275035 2009 UT46 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
275036 2009 UY46 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
275037 2009 US50 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
275038 2009 UO54 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
275039 2009 UW58 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
275040 2009 UL65 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
275041 2009 UO67 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
275042 2009 UL68 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
275043 2009 UH71 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
275044 2009 UK71 22/10/2009 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
275045 2009 UC76 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
275046 2009 UZ80 22/10/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
275047 2009 UZ83 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
275048 2009 UA87 24/10/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
275049 2009 UA90 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
275050 2009 UO91 18/10/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
275051 2009 UA93 25/10/2009 Tiki N. Teamo 2,2 km MPC · JPL
275052 2009 UJ99 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
275053 2009 UY100 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
275054 2009 UH107 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
275055 2009 UN108 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
275056 2009 UX108 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
275057 2009 UG109 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
275058 2009 US110 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
275059 2009 UD117 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
275060 2009 UX117 22/10/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
275061 2009 UA118 22/10/2009 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
275062 2009 UY119 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
275063 2009 UX120 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
275064 2009 US121 25/10/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
275065 2009 UZ128 29/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 1,1 km MPC · JPL
275066 2009 UZ129 27/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,1 km MPC · JPL
275067 2009 UZ130 29/10/2009 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
275068 2009 UL134 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
275069 2009 UR134 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
275070 2009 US136 24/10/2009 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
275071 2009 UZ137 24/10/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
275072 2009 UB138 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
275073 2009 UX139 29/10/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
275074 2009 UK140 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
275075 2009 UZ140 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
275076 2009 UT141 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
275077 2009 UM145 17/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
275078 2009 UU145 23/10/2009 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
275079 2009 UW147 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
275080 2009 UN148 29/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
275081 2009 UN149 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
275082 2009 UW151 16/10/2009 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
275083 2009 UA152 19/10/2009 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
275084 2009 UN152 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
275085 2009 UJ154 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
275086 2009 UN154 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
275087 2009 VA7 08/11/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
275088 2009 VA8 08/11/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
275089 2009 VU8 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
275090 2009 VG9 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
275091 2009 VO16 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
275092 2009 VD20 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
275093 2009 VG20 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
275094 2009 VH21 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
275095 2009 VE23 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
275096 2009 VN27 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
275097 2009 VY28 08/11/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
275098 2009 VJ29 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
275099 2009 VA30 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
275100 2009 VZ30 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL