Danh sách tiểu hành tinh/276001–276100

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
276001 2001 XJ228 15/12/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
276002 2001 XA246 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
276003 2001 YE7 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
276004 2001 YF18 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
276005 2001 YQ18 17/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
276006 2001 YC39 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
276007 2001 YP49 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
276008 2001 YY71 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
276009 2001 YL77 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
276010 2001 YO79 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
276011 2001 YG89 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
276012 2001 YS89 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
276013 2001 YM91 17/12/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
276014 2001 YG107 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
276015 2001 YW120 20/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
276016 2001 YQ124 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
276017 2001 YX130 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
276018 2002 AD7 09/01/2002 Cima Ekar ADAS 1,4 km MPC · JPL
276019 2002 AF13 11/01/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,1 km MPC · JPL
276020 2002 AX13 12/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
276021 2002 AA23 05/01/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
276022 2002 AZ27 07/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
276023 2002 AK44 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
276024 2002 AT53 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
276025 2002 AV54 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
276026 2002 AX61 11/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
276027 2002 AJ67 09/01/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
276028 2002 AC73 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
276029 2002 AF75 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
276030 2002 AD77 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
276031 2002 AJ104 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
276032 2002 AT107 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
276033 2002 AJ129 15/01/2002 Haleakala NEAT 650 m MPC · JPL
276034 2002 AA130 15/01/2002 Kingsnake J. V. McClusky 2,4 km MPC · JPL
276035 2002 AB140 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
276036 2002 AJ140 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
276037 2002 AA147 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
276038 2002 AE150 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
276039 2002 AT153 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
276040 2002 AE157 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
276041 2002 AV162 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
276042 2002 AQ174 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
276043 2002 AL209 05/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
276044 2002 BD5 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
276045 2002 BS22 23/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
276046 2002 BG27 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
276047 2002 CX5 04/02/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
276048 2002 CP7 06/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,2 km MPC · JPL
276049 2002 CE26 10/02/2002 Socorro LINEAR APO 3,5 km MPC · JPL
276050 2002 CU30 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
276051 2002 CZ30 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
276052 2002 CB32 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
276053 2002 CS32 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
276054 2002 CH33 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
276055 2002 CP37 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
276056 2002 CL48 03/02/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
276057 2002 CX62 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
276058 2002 CJ70 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
276059 2002 CP74 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
276060 2002 CJ80 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
276061 2002 CD99 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
276062 2002 CH113 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
276063 2002 CY120 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
276064 2002 CO124 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
276065 2002 CV130 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
276066 2002 CX139 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
276067 2002 CT145 09/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
276068 2002 CE162 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
276069 2002 CT171 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
276070 2002 CX179 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
276071 2002 CU182 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
276072 2002 CY183 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
276073 2002 CQ190 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
276074 2002 CT204 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
276075 2002 CK216 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
276076 2002 CO217 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
276077 2002 CJ221 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
276078 2002 CR224 11/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
276079 2002 CV263 07/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 1,5 km MPC · JPL
276080 2002 CZ269 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
276081 2002 CG270 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
276082 2002 CR271 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
276083 2002 CA289 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
276084 2002 CF294 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
276085 2002 CX296 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
276086 2002 CG302 12/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
276087 2002 CY310 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
276088 2002 DG9 19/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
276089 2002 DM11 20/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
276090 2002 DH15 16/02/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
276091 2002 DQ18 22/02/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
276092 2002 DU18 19/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
276093 2002 EK 03/03/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
276094 2002 EQ10 13/03/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
276095 2002 ER10 13/03/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
276096 2002 EE32 09/03/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
276097 2002 EZ47 12/03/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
276098 2002 EP55 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
276099 2002 EO68 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
276100 2002 EG74 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL