Danh sách tiểu hành tinh/273401–273500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
273401 2006 VM134 15/11/2006 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
273402 2006 VM137 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
273403 2006 VC138 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
273404 2006 VN139 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
273405 2006 VQ139 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
273406 2006 VM146 15/11/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
273407 2006 VS147 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
273408 2006 VY151 09/11/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
273409 2006 VG153 08/11/2006 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
273410 2006 VH168 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
273411 2006 VU168 02/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
273412 Eduardomissoni 2006 WF2 18/11/2006 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 740 m MPC · JPL
273413 2006 WO4 19/11/2006 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
273414 2006 WR10 16/11/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
273415 2006 WX10 16/11/2006 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
273416 2006 WJ11 16/11/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
273417 2006 WV12 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
273418 2006 WY16 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
273419 2006 WX21 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
273420 2006 WA28 22/11/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 2,9 km MPC · JPL
273421 2006 WJ36 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
273422 2006 WJ47 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
273423 2006 WG49 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
273424 2006 WF55 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
273425 2006 WP60 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
273426 2006 WQ61 17/11/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
273427 2006 WR69 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
273428 2006 WH70 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
273429 2006 WB76 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
273430 2006 WW103 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
273431 2006 WA104 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
273432 2006 WC121 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
273433 2006 WT137 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
273434 2006 WG139 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
273435 2006 WT143 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
273436 2006 WT146 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
273437 2006 WC153 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
273438 2006 WQ153 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
273439 2006 WA159 22/11/2006 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
273440 2006 WL163 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
273441 2006 WE165 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
273442 2006 WB174 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
273443 2006 WW178 24/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
273444 2006 WL184 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
273445 2006 WM190 15/11/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
273446 2006 WM191 27/11/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
273447 2006 WN198 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
273448 2006 XH7 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
273449 2006 XS9 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
273450 2006 XA14 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
273451 2006 XP14 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
273452 2006 XW16 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
273453 2006 XW17 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
273454 2006 XR25 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
273455 2006 XS29 13/12/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
273456 2006 XZ34 11/12/2006 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
273457 2006 XC38 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
273458 2006 XQ41 12/12/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
273459 2006 XB43 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
273460 2006 XJ44 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
273461 2006 XX44 06/09/2002 Campo Imperatore CINEOS 980 m MPC · JPL
273462 2006 XM45 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
273463 2006 XV45 13/12/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
273464 2006 XY45 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
273465 2006 XR48 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
273466 2006 XF52 14/12/2006 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
273467 2006 XF56 15/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
273468 2006 XL65 12/12/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
273469 2006 XD69 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
273470 2006 XF69 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
273471 2006 YK2 16/12/2006 Vallemare Borbon V. S. Casulli 860 m MPC · JPL
273472 2006 YH8 20/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
273473 2006 YT8 20/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
273474 2006 YT9 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
273475 2006 YK10 21/12/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
273476 2006 YT14 22/12/2006 Črni Vrh Črni Vrh 4,2 km MPC · JPL
273477 2006 YC15 18/12/2006 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
273478 2006 YN16 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
273479 2006 YK17 21/12/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
273480 2006 YJ23 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
273481 2006 YL37 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
273482 2006 YF39 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
273483 2006 YR40 22/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
273484 2006 YQ49 29/12/2006 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,8 km MPC · JPL
273485 2006 YC51 23/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
273486 2006 YE51 23/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
273487 2006 YT51 24/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
273488 2007 AA1 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
273489 2007 AU3 08/01/2007 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
273490 2007 AW3 08/01/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
273491 2007 AT9 08/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
273492 2007 AE13 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
273493 2007 AP13 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
273494 2007 AF15 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
273495 2007 AW15 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
273496 2007 AL16 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
273497 2007 AH18 08/01/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
273498 2007 AX18 13/01/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
273499 2007 AR22 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
273500 2007 AX22 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL