Danh sách tiểu hành tinh/273301–273400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
273301 2006 SG112 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
273302 2006 SS118 24/09/2006 Junk Bond D. Healy 940 m MPC · JPL
273303 2006 SL141 25/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 890 m MPC · JPL
273304 2006 SQ148 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
273305 2006 SN183 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
273306 2006 SZ186 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
273307 2006 SL201 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
273308 2006 ST213 27/09/2006 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
273309 2006 ST258 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
273310 2006 SG267 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
273311 2006 SM267 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
273312 2006 SN274 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
273313 2006 SX274 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
273314 2006 SS355 30/09/2006 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
273315 2006 ST356 30/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
273316 2006 SD391 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
273317 2006 SP404 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
273318 2006 SR409 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
273319 2006 TW2 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
273320 2006 TU20 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
273321 2006 TZ20 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
273322 2006 TQ21 11/10/2006 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
273323 2006 TM22 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
273324 2006 TV28 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
273325 2006 TA30 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
273326 2006 TF44 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
273327 2006 TY48 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
273328 2006 TS51 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
273329 2006 TS54 12/10/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
273330 2006 TO57 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
273331 2006 TM62 10/10/2006 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
273332 2006 TO63 10/10/2006 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
273333 2006 TU69 11/10/2006 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
273334 2006 TK70 11/10/2006 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
273335 2006 TU72 11/10/2006 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
273336 2006 TA74 11/10/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
273337 2006 TJ79 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
273338 2006 TB80 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
273339 2006 TH85 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
273340 2006 TG92 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
273341 2006 TU101 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
273342 2006 TQ106 15/10/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
273343 2006 TC107 13/10/2006 Lulin Observatory C.-S. Lin, Q.-z. Ye 1,1 km MPC · JPL
273344 2006 UU14 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
273345 2006 UD30 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
273346 2006 UC36 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
273347 2006 UW46 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
273348 2006 UJ61 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
273349 2006 UN61 19/10/2006 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
273350 2006 UJ66 16/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
273351 2006 UN66 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
273352 2006 UK69 16/10/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
273353 2006 UH88 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
273354 2006 US89 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
273355 2006 UN90 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
273356 2006 UB137 19/10/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
273357 2006 UG145 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
273358 2006 UQ173 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
273359 2006 UM174 19/10/2006 Catalina CSS 730 m MPC · JPL
273360 2006 UG184 19/10/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
273361 2006 UE190 19/10/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
273362 2006 UY192 19/10/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
273363 2006 UD193 19/10/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
273364 2006 UU210 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
273365 2006 UP215 23/10/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
273366 2006 UY219 16/10/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
273367 2006 UN224 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
273368 2006 UZ228 20/10/2006 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
273369 2006 UA231 21/10/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
273370 2006 UJ232 21/10/2006 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
273371 2006 UY237 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
273372 2006 UV262 29/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
273373 2006 UT266 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
273374 2006 UQ271 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
273375 2006 UG275 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
273376 2006 UQ288 29/10/2006 La Sagra Mallorca Obs. 650 m MPC · JPL
273377 2006 UP331 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
273378 2006 VN1 02/11/2006 Antares ARO 800 m MPC · JPL
273379 2006 VB9 11/11/2006 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
273380 2006 VD9 11/11/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
273381 2006 VE16 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
273382 2006 VF29 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
273383 2006 VZ33 11/11/2006 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
273384 2006 VG39 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
273385 2006 VR42 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
273386 2006 VJ44 13/11/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
273387 2006 VN49 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
273388 2006 VQ50 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
273389 2006 VT54 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
273390 2006 VN55 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
273391 2006 VZ55 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
273392 2006 VY65 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
273393 2006 VR96 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
273394 2006 VX97 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
273395 2006 VF101 01/11/2006 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
273396 2006 VJ102 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
273397 2006 VZ104 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
273398 2006 VE107 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
273399 2006 VJ129 15/11/2006 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
273400 2006 VG134 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL