Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/272401–272500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
272401 2005 TD14 01/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
272402 2005 TU16 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
272403 2005 TP21 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
272404 2005 TM25 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
272405 2005 TX25 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
272406 2005 TH27 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
272407 2005 TB33 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
272408 2005 TV35 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
272409 2005 TM36 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
272410 2005 TF40 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
272411 2005 TL42 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
272412 2005 TY50 10/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
272413 2005 TM56 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
272414 2005 TT57 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
272415 2005 TY64 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
272416 2005 TT73 07/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 920 m MPC · JPL
272417 2005 TD76 05/10/2005 Catalina CSS 9,6 km MPC · JPL
272418 2005 TA98 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
272419 2005 TF101 07/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
272420 2005 TQ103 08/10/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
272421 2005 TF105 08/10/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
272422 2005 TG107 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
272423 2005 TE117 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
272424 2005 TK117 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
272425 2005 TH123 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
272426 2005 TM131 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
272427 2005 TQ136 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
272428 2005 TH151 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
272429 2005 TK152 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
272430 2005 TM152 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
272431 2005 TD154 08/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
272432 2005 TD156 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
272433 2005 TP167 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
272434 2005 TW167 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
272435 2005 TN171 10/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
272436 2005 TG174 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
272437 2005 TU176 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
272438 2005 TM178 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
272439 2005 TJ188 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
272440 2005 UA 20/10/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
272441 2005 UR1 22/10/2005 Junk Bond D. Healy 3,4 km MPC · JPL
272442 2005 UR9 21/10/2005 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
272443 2005 UZ10 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
272444 2005 UM12 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
272445 2005 UX12 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
272446 2005 UQ13 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
272447 2005 UQ17 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
272448 2005 UP21 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
272449 2005 UW21 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
272450 2005 UG22 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
272451 2005 UY29 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
272452 2005 UO34 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
272453 2005 UV39 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
272454 2005 UV40 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
272455 2005 UA50 23/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
272456 2005 US51 23/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
272457 2005 UP52 23/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
272458 2005 UE54 23/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
272459 2005 UP54 23/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
272460 2005 UQ54 23/10/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
272461 2005 UP55 23/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
272462 2005 UO56 24/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
272463 2005 UE60 25/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
272464 2005 UH63 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
272465 2005 UQ66 22/10/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
272466 2005 UY66 22/10/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
272467 2005 UD67 22/10/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
272468 2005 UV70 23/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
272469 2005 UK75 24/10/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
272470 2005 UT76 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
272471 2005 UF77 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
272472 2005 UL77 24/10/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
272473 2005 UZ79 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
272474 2005 UO80 25/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
272475 2005 UU80 25/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
272476 2005 UF87 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
272477 2005 UY92 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
272478 2005 UC96 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
272479 2005 UH102 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
272480 2005 UZ102 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
272481 2005 UV104 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
272482 2005 UH109 22/10/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
272483 2005 UG111 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
272484 2005 UA114 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
272485 2005 UC118 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
272486 2005 UA119 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
272487 2005 UZ120 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
272488 2005 UC128 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
272489 2005 UA129 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
272490 2005 UN130 24/10/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
272491 2005 UN140 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
272492 2005 UX142 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
272493 2005 UZ147 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
272494 2005 UT149 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
272495 2005 UO151 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
272496 2005 UG155 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
272497 2005 UM155 05/12/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
272498 2005 UB156 26/10/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
272499 2005 UJ157 30/10/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
272500 2005 UG159 25/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL