Danh sách tiểu hành tinh/272501–272600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
272501 2005 UP159 21/10/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
272502 2005 UZ160 22/10/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
272503 2005 UZ164 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
272504 2005 UF170 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
272505 2005 UF175 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
272506 2005 UX179 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
272507 2005 UW180 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
272508 2005 UY184 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
272509 2005 UY185 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
272510 2005 UE197 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
272511 2005 UV198 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
272512 2005 UB200 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
272513 2005 UE213 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
272514 2005 UR218 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
272515 2005 UH226 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
272516 2005 UM239 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
272517 2005 UL249 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
272518 2005 UY251 25/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
272519 2005 UA256 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
272520 2005 UM261 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
272521 2005 UL262 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
272522 2005 UY262 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
272523 2005 UN263 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
272524 2005 UR267 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
272525 2005 UJ273 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
272526 2005 UT273 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
272527 2005 UZ273 24/10/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
272528 2005 UF276 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
272529 2005 UY281 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
272530 2005 UG284 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
272531 2005 US294 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
272532 2005 UO296 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
272533 2005 UC300 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
272534 2005 UQ304 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
272535 2005 UZ306 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
272536 2005 UZ309 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
272537 2005 UP314 28/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
272538 2005 UY317 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
272539 2005 UZ322 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
272540 2005 UG328 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
272541 2005 UH328 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
272542 2005 UM329 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
272543 2005 US344 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
272544 2005 UO349 26/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
272545 2005 UB362 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
272546 2005 UH367 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
272547 2005 UP382 27/10/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
272548 2005 UP388 26/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
272549 2005 UM396 27/10/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
272550 2005 UK397 28/10/2005 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
272551 2005 UZ407 31/10/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
272552 2005 UE419 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
272553 2005 UL431 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
272554 2005 UX441 29/10/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
272555 2005 UE442 29/10/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
272556 2005 UQ443 30/10/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
272557 2005 UD447 29/10/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
272558 2005 UN463 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
272559 2005 UR464 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
272560 2005 UC469 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
272561 2005 UY478 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
272562 2005 UZ478 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
272563 2005 UD480 25/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
272564 2005 UJ482 22/10/2005 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
272565 2005 UV491 24/10/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
272566 2005 UX493 15/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
272567 2005 UB495 26/10/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
272568 2005 UX499 27/10/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
272569 2005 UN511 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
272570 2005 UG514 20/10/2005 Apache Point A. C. Becker 940 m MPC · JPL
272571 2005 US514 20/10/2005 Apache Point A. C. Becker 2,8 km MPC · JPL
272572 2005 UR516 25/10/2005 Apache Point A. C. Becker 720 m MPC · JPL
272573 2005 UC524 27/10/2005 Apache Point A. C. Becker 940 m MPC · JPL
272574 2005 VX5 10/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
272575 2005 VM6 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
272576 2005 VT10 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
272577 2005 VY14 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
272578 2005 VM17 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
272579 2005 VK23 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
272580 2005 VU27 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
272581 2005 VN32 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
272582 2005 VA39 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
272583 2005 VY41 03/11/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
272584 2005 VE42 03/11/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
272585 2005 VR46 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
272586 2005 VA49 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
272587 2005 VQ51 03/11/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
272588 2005 VB55 04/11/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
272589 2005 VA58 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
272590 2005 VZ71 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
272591 2005 VP77 05/11/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
272592 2005 VB81 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
272593 2005 VL89 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
272594 2005 VE91 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
272595 2005 VB93 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
272596 2005 VP107 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
272597 2005 VD109 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
272598 2005 VJ110 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
272599 2005 VF114 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
272600 2005 VV125 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 680 m MPC · JPL