Danh sách tiểu hành tinh/265701–265800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
265701 2005 UF162 27/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
265702 2005 UD172 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
265703 2005 UZ180 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
265704 2005 UN182 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
265705 2005 UM186 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
265706 2005 UT201 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
265707 2005 UA213 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
265708 2005 UY224 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
265709 2005 UT237 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
265710 2005 UM238 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
265711 2005 UQ252 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
265712 2005 UE258 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
265713 2005 UD267 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
265714 2005 UZ278 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
265715 2005 UC295 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
265716 2005 UH296 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
265717 2005 UY308 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
265718 2005 UN352 29/10/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
265719 2005 UY357 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
265720 2005 UH366 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
265721 2005 UR381 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
265722 2005 UX383 27/10/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
265723 2005 UQ393 28/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
265724 2005 UQ410 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
265725 2005 UB413 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
265726 2005 UK413 31/10/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
265727 2005 UD414 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
265728 2005 UY420 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
265729 2005 UZ429 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
265730 2005 UQ431 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
265731 2005 UE445 31/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
265732 2005 US446 29/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
265733 2005 UZ451 28/10/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
265734 2005 UH454 23/10/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
265735 2005 UY483 22/10/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
265736 2005 UM486 23/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
265737 2005 UT498 27/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
265738 2005 UX498 27/10/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
265739 2005 UM501 27/10/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
265740 2005 UV508 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
265741 2005 UG509 27/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
265742 2005 UG510 24/10/2005 Mauna Kea D. J. Tholen 2,9 km MPC · JPL
265743 2005 VX2 06/11/2005 Pla D'Arguines Pla D'Arguines Obs. 1,6 km MPC · JPL
265744 2005 VL4 06/11/2005 Mayhill A. Lowe 2,7 km MPC · JPL
265745 2005 VY4 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
265746 2005 VA6 11/11/2005 Cordell-Lorenz Cordell–Lorenz Obs. 2,9 km MPC · JPL
265747 2005 VJ6 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
265748 2005 VH10 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
265749 2005 VQ31 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
265750 2005 VK39 04/11/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
265751 2005 VR44 03/11/2005 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
265752 2005 VV47 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
265753 2005 VJ50 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
265754 2005 VC76 03/11/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
265755 2005 VF77 05/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
265756 2005 VB90 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
265757 2005 VM96 07/11/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
265758 2005 VP97 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
265759 2005 VH103 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
265760 2005 VW111 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
265761 2005 VO125 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
265762 2005 WG5 20/11/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
265763 2005 WZ5 21/11/2005 Junk Bond D. Healy 2,1 km MPC · JPL
265764 2005 WR7 21/11/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
265765 2005 WM9 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
265766 2005 WS20 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
265767 2005 WX20 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
265768 2005 WS31 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
265769 2005 WY32 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
265770 2005 WX33 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
265771 2005 WS35 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
265772 2005 WD36 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
265773 2005 WK49 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
265774 2005 WY62 25/11/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
265775 2005 WF64 25/11/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
265776 2005 WR66 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
265777 2005 WM74 27/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
265778 2005 WZ95 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
265779 2005 WM97 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
265780 2005 WT100 29/11/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
265781 2005 WZ100 29/11/2005 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
265782 2005 WT109 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
265783 2005 WW116 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
265784 2005 WM120 29/11/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
265785 2005 WV120 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
265786 2005 WG121 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
265787 2005 WA126 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
265788 2005 WH144 30/11/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
265789 2005 WM150 28/11/2005 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
265790 2005 WD155 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
265791 2005 WT156 30/11/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
265792 2005 WS159 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
265793 2005 WK169 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
265794 2005 WK180 21/11/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
265795 2005 WE193 26/11/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
265796 2005 WQ193 28/11/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
265797 2005 WP194 29/11/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
265798 2005 WJ196 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
265799 2005 WY196 30/11/2005 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
265800 2005 WX207 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL