Danh sách tiểu hành tinh/264701–264800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
264701 2002 AG120 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
264702 2002 AK126 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
264703 2002 AF130 15/01/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
264704 2002 AA133 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
264705 2002 AK135 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
264706 2002 AC189 10/01/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
264707 2002 AR194 13/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
264708 2002 AQ196 13/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
264709 2002 AS196 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
264710 2002 AT196 13/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
264711 2002 AQ203 10/01/2002 Cima Ekar ADAS 2,8 km MPC · JPL
264712 2002 BR2 20/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
264713 2002 BF5 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
264714 2002 BJ5 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
264715 2002 BL27 20/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
264716 2002 BW29 21/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
264717 2002 CJ 02/02/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
264718 2002 CO18 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
264719 2002 CO19 04/02/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
264720 2002 CR63 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
264721 2002 CX74 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
264722 2002 CB75 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
264723 2002 CB76 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
264724 2002 CJ76 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
264725 2002 CR76 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
264726 2002 CE79 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
264727 2002 CM79 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
264728 2002 CG84 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
264729 2002 CZ89 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
264730 2002 CU91 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
264731 2002 CF92 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
264732 2002 CB104 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
264733 2002 CE113 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
264734 2002 CX114 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
264735 2002 CY160 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
264736 2002 CM165 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
264737 2002 CG168 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
264738 2002 CU170 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
264739 2002 CN176 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
264740 2002 CV181 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
264741 2002 CJ192 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
264742 2002 CU192 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
264743 2002 CV202 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
264744 2002 CJ206 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
264745 2002 CD207 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
264746 2002 CP209 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
264747 2002 CC210 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
264748 2002 CV234 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
264749 2002 CA245 13/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
264750 2002 CD276 09/02/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
264751 2002 CA310 06/02/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
264752 2002 DJ7 19/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
264753 2002 DA9 19/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
264754 2002 DU9 19/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
264755 2002 DD10 20/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
264756 2002 DU14 16/02/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
264757 2002 EM3 07/03/2002 Cima Ekar ADAS 3,3 km MPC · JPL
264758 2002 EH27 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
264759 2002 EY37 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
264760 2002 ES51 09/03/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
264761 2002 EY59 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
264762 2002 EB82 13/03/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
264763 2002 EY107 09/03/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
264764 2002 EY122 12/03/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
264765 2002 ER147 15/03/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
264766 2002 FK1 19/03/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
264767 2002 FY13 18/03/2002 Kitt Peak M. W. Buie 1,8 km MPC · JPL
264768 2002 FB22 19/03/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
264769 2002 FN37 31/03/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
264770 2002 FS40 20/03/2002 Palomar NEAT 10 km MPC · JPL
264771 2002 GC10 15/04/2002 Kvistaberg UDAS 4,4 km MPC · JPL
264772 2002 GS78 09/04/2002 Kvistaberg UDAS 1,7 km MPC · JPL
264773 2002 GA113 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
264774 2002 GO131 12/04/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
264775 2002 GZ138 13/04/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
264776 2002 GQ149 14/04/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
264777 2002 GD162 14/04/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
264778 2002 JC1 01/05/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
264779 2002 JN69 07/05/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
264780 2002 JA83 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
264781 2002 JQ85 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
264782 2002 JV144 13/05/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
264783 2002 KC9 29/05/2002 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
264784 2002 LG16 06/06/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
264785 2002 LW55 14/06/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
264786 2002 LZ58 08/06/2002 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
264787 2002 MW1 16/06/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
264788 2002 MG5 18/06/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
264789 2002 MG6 16/06/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
264790 2002 NU8 01/07/2002 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
264791 2002 NG9 02/07/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
264792 2002 NJ10 04/07/2002 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
264793 2002 NP43 15/07/2002 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
264794 2002 NX49 13/07/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
264795 2002 NE57 14/07/2002 Palomar S. F. Hönig 1,1 km MPC · JPL
264796 2002 NF59 04/07/2002 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
264797 2002 NB65 12/07/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
264798 2002 NQ67 14/07/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
264799 2002 OE6 20/07/2002 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
264800 2002 OH15 18/07/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL