Danh sách tiểu hành tinh/264601–264700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
264601 2001 UG65 18/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
264602 2001 UF75 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
264603 2001 UD86 16/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
264604 2001 UZ92 19/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
264605 2001 UB110 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
264606 2001 UV134 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
264607 2001 UE136 22/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
264608 2001 UO144 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
264609 2001 UA177 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
264610 2001 UP178 23/10/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
264611 2001 UJ190 18/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
264612 2001 UR195 18/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
264613 2001 UL196 18/10/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
264614 2001 UY200 19/10/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
264615 2001 UP202 19/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
264616 2001 UN204 19/10/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
264617 2001 UJ220 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
264618 2001 US220 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
264619 2001 VL28 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
264620 2001 VZ37 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
264621 2001 VM38 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
264622 2001 VG53 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
264623 2001 VT64 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
264624 2001 VS88 12/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
264625 2001 VN93 15/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
264626 2001 VA97 15/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
264627 2001 VR132 12/11/2001 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
264628 2001 WZ35 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
264629 2001 WV36 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
264630 2001 WD37 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
264631 2001 WG44 18/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
264632 2001 WZ48 18/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
264633 2001 WE53 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
264634 2001 WS54 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
264635 2001 WD55 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
264636 2001 WZ57 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
264637 2001 WD63 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
264638 2001 WC69 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
264639 2001 WB73 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
264640 2001 WE76 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
264641 2001 WQ82 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
264642 2001 WS85 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
264643 2001 WL101 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
264644 2001 XU3 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
264645 2001 XV30 07/12/2001 Cima Ekar ADAS 1,6 km MPC · JPL
264646 2001 XB31 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
264647 2001 XV35 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
264648 2001 XU44 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
264649 2001 XH45 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
264650 2001 XJ46 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
264651 2001 XO50 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
264652 2001 XR55 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
264653 2001 XE60 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
264654 2001 XJ87 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
264655 2001 XV93 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
264656 2001 XO97 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
264657 2001 XH98 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
264658 2001 XJ106 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
264659 2001 XY106 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
264660 2001 XC110 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
264661 2001 XX110 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
264662 2001 XS116 13/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
264663 2001 XJ124 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
264664 2001 XQ130 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
264665 2001 XE133 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
264666 2001 XO135 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
264667 2001 XL147 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
264668 2001 XD161 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
264669 2001 XU199 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
264670 2001 XS216 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
264671 2001 XU221 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
264672 2001 XN222 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
264673 2001 XX222 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
264674 2001 XB224 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
264675 2001 XL226 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
264676 2001 XG256 05/12/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
264677 2001 YZ4 23/12/2001 Kingsnake J. V. McClusky 2,4 km MPC · JPL
264678 2001 YG34 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
264679 2001 YY63 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
264680 2001 YW105 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
264681 2001 YY111 18/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
264682 2001 YL119 19/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
264683 2001 YH128 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
264684 2001 YJ129 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
264685 2001 YH136 22/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
264686 2001 YR136 22/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
264687 2001 YE138 20/12/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
264688 2002 AB8 06/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
264689 2002 AV13 12/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,1 km MPC · JPL
264690 2002 AC35 07/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
264691 2002 AZ36 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
264692 2002 AU41 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
264693 2002 AN56 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
264694 2002 AS60 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
264695 2002 AS65 12/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
264696 2002 AD96 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
264697 2002 AV100 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
264698 2002 AF105 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
264699 2002 AG110 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
264700 2002 AB120 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL