Danh sách tiểu hành tinh/26301–26400

Tủ sách mở Wikibooks


Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
26301 Hellawillis 1998 SB136 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
26302 Zimolzak 1998 ST142 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
26303 1998 SD144 18/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
26304 1998 SZ145 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
26305 1998 SH146 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
26306 1998 SX147 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
26307 Friedafein 1998 SE163 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
26308 1998 SM165 16/09/1998 Steward Observatory N. Danzl 321 km MPC · JPL
26309 1998 TG 10/10/1998 Oizumi T. Kobayashi 1,7 km MPC · JPL
26310 1998 TX6 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
26311 1998 TR16 14/10/1998 Caussols ODAS 2,6 km MPC · JPL
26312 Ciardi 1998 TG34 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
26313 Lorilombardi 1998 TK34 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
26314 Škvorecký 1998 UJ1 16/10/1998 Kleť J. Tichá, M. Tichý 2,1 km MPC · JPL
26315 1998 UF4 21/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 5,1 km MPC · JPL
26316 1998 US16 22/10/1998 Reedy Creek J. Broughton 3,6 km MPC · JPL
26317 1998 UB17 27/10/1998 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
26318 1998 UC20 28/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 2,1 km MPC · JPL
26319 Miyauchi 1998 UM23 26/10/1998 Nanyo T. Okuni 2,9 km MPC · JPL
26320 1998 UD27 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 6,8 km MPC · JPL
26321 1998 VT5 11/11/1998 Gnosca S. Sposetti 10 km MPC · JPL
26322 1998 VS6 12/11/1998 Oizumi T. Kobayashi 4,8 km MPC · JPL
26323 Wuqijin 1998 VX8 10/11/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
26324 1998 VG16 10/11/1998 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
26325 1998 VD29 10/11/1998 Socorro LINEAR 23 km MPC · JPL
26326 1998 VD36 14/11/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
26327 1998 VQ38 10/11/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
26328 Litomyšl 1998 WQ 18/11/1998 Kleť M. Tichý, Z. Moravec 5,0 km MPC · JPL
26329 1998 WC1 16/11/1998 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
26330 1998 WN5 20/11/1998 Gekko T. Kagawa 6,7 km MPC · JPL
26331 Kondamuri 1998 WC10 21/11/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
26332 Alyssehrlich 1998 WW10 21/11/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
26333 Joachim 1998 WU11 21/11/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
26334 Melimcdowell 1998 WD15 21/11/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
26335 1998 WT16 21/11/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
26336 Mikemcdowell 1998 WC17 21/11/1998 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
26337 Matthewagam 1998 WJ19 21/11/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
26338 1998 WT35 19/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
26339 1998 XT3 09/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 6,5 km MPC · JPL
26340 Evamarková 1998 XY8 13/12/1998 Kleť J. Tichá, M. Tichý 5,3 km MPC · JPL
26341 1998 XK9 09/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,4 km MPC · JPL
26342 1998 XM52 14/12/1998 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
26343 1998 XB53 14/12/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
26344 1998 XS76 15/12/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
26345 Gedankien 1998 XQ77 15/12/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
26346 1998 XF93 15/12/1998 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
26347 1998 XU93 15/12/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
26348 1998 XO94 15/12/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
26349 1998 XR94 15/12/1998 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
26350 1998 XU94 15/12/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
26351 1998 XG95 15/12/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
26352 1998 XJ95 15/12/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
26353 1998 YP 16/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 6,1 km MPC · JPL
26354 1998 YJ4 16/12/1998 Woomera F. B. Zoltowski 13 km MPC · JPL
26355 Grueber 1998 YL8 23/12/1998 Linz E. Meyer 5,6 km MPC · JPL
26356 Aventini 1998 YE10 26/12/1998 San Marcello L. Tesi, A. Boattini 6,5 km MPC · JPL
26357 Laguerre 1998 YK10 27/12/1998 Prescott P. G. Comba 4,3 km MPC · JPL
26358 1998 YZ11 26/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
26359 1998 YF12 27/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 9,9 km MPC · JPL
26360 1998 YL13 17/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
26361 1999 AJ5 10/01/1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 6,1 km MPC · JPL
26362 1999 AC6 07/01/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
26363 1999 AG6 08/01/1999 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
26364 1999 AH8 13/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 15 km MPC · JPL
26365 1999 AK21 14/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,7 km MPC · JPL
26366 1999 AM21 14/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,4 km MPC · JPL
26367 1999 CD1 02/02/1999 Dynic A. Sugie 7,6 km MPC · JPL
26368 Alghunaim 1999 CJ37 10/02/1999 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
26369 1999 CG62 12/02/1999 Socorro LINEAR 24 km MPC · JPL
26370 1999 CJ62 12/02/1999 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
26371 1999 CT64 12/02/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
26372 1999 CW69 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
26373 1999 CZ74 12/02/1999 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
26374 1999 CP106 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
26375 1999 DE9 20/02/1999 Kitt Peak C. Trujillo, J. X. Luu 486 km MPC · JPL
26376 Roborosa 1999 EB3 11/03/1999 Ondřejov P. Pravec 4,0 km MPC · JPL
26377 1999 FH4 16/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,6 km MPC · JPL
26378 1999 GF35 06/04/1999 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
26379 1999 HZ1 20/04/1999 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
26380 1999 JY65 12/05/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
26381 1999 KV15 18/05/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
26382 Charlieduke 1999 LT32 08/06/1999 Anderson Mesa LONEOS 23 km MPC · JPL
26383 1999 MA2 20/06/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
26384 1999 QP2 31/08/1999 Xinglong SCAP 4,5 km MPC · JPL
26385 1999 RN20 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
26386 Adelinacozma 1999 RC171 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
26387 1999 TG2 02/10/1999 Fountain Hills C. W. Juels 7,2 km MPC · JPL
26388 1999 TR105 03/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
26389 Poojarambhia 1999 TO151 07/10/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
26390 Rušin 1999 UX2 19/10/1999 Ondřejov P. Kušnirák 3,5 km MPC · JPL
26391 1999 VN9 08/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,4 km MPC · JPL
26392 1999 VT10 09/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,3 km MPC · JPL
26393 Scaffa 1999 VT35 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
26394 Kandola 1999 VE53 03/11/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
26395 Megkurohara 1999 VK150 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
26396 Chengjingjie 1999 VQ169 14/11/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
26397 Carolynsinow 1999 VB185 15/11/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
26398 1999 VL188 15/11/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
26399 Rileyennis 1999 VG189 15/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
26400 Roshanpalli 1999 VJ190 15/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL