Danh sách tiểu hành tinh/24801–24900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
24801 1994 PQ15 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 3,9 km MPC · JPL
24802 1994 PC16 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 5,3 km MPC · JPL
24803 1994 PP18 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
24804 1994 PS31 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
24805 1994 RL1 04/09/1994 Oizumi T. Kobayashi 3,9 km MPC · JPL
24806 1994 RH9 12/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
24807 1994 SS8 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
24808 1994 TN1 02/10/1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe 10 km MPC · JPL
24809 1994 TW3 08/10/1994 Palomar E. F. Helin 3,3 km MPC · JPL
24810 1994 UE8 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
24811 1994 VB 01/11/ 1994 Oizumi T. Kobayashi 3,7 km MPC · JPL
24812 1994 VH 01/11/ 1994 Oizumi T. Kobayashi 3,2 km MPC · JPL
24813 1994 VL1 04/11/ 1994 Oizumi T. Kobayashi 6,9 km MPC · JPL
24814 1994 VW1 10/11/ 1994 Siding Spring G. J. Garradd 3,3 km MPC · JPL
24815 1994 VQ6 07/11/ 1994 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 1,4 km MPC · JPL
24816 1994 VU6 01/11/ 1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe 4,5 km MPC · JPL
24817 1994 WJ 25/11/ 1994 Oizumi T. Kobayashi 3,4 km MPC · JPL
24818 Menichelli 1994 WX 23/11/ 1994 San Marcello L. Tesi, A. Boattini 4,9 km MPC · JPL
24819 1994 XY4 06/12/1994 Siding Spring R. H. McNaught 3,1 km MPC · JPL
24820 1994 YK1 31/12/1994 Oizumi T. Kobayashi 9,2 km MPC · JPL
24821 1995 BJ11 29/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
24822 1995 BW11 29/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
24823 1995 DC10 25/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
24824 1995 GL7 04/04/1995 Xinglong SCAP 6,8 km MPC · JPL
24825 1995 QB2 21/08/1995 Kitami K. Endate, K. Watanabe 4,0 km MPC · JPL
24826 Pascoli 1995 QN2 22/08/1995 Colleverde V. S. Casulli 2,0 km MPC · JPL
24827 Maryphil 1995 RA 02/09/1995 Catalina Station T. B. Spahr 5,9 km MPC · JPL
24828 1995 SE1 20/09/1995 Church Stretton S. P. Laurie 2,3 km MPC · JPL
24829 Berounurbi 1995 SH1 22/09/1995 Ondřejov L. Kotková 1,5 km MPC · JPL
24830 1995 ST3 20/09/1995 Kitami K. Endate, K. Watanabe 2,6 km MPC · JPL
24831 1995 SX4 21/09/1995 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,9 km MPC · JPL
24832 1995 SU5 25/09/1995 Xinglong SCAP 2,7 km MPC · JPL
24833 1995 SM21 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
24834 1995 SY30 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
24835 1995 SM55 19/09/1995 Steward Observatory N. Danzl 533 km MPC · JPL
24836 1995 TO1 14/10/1995 Xinglong SCAP 2,5 km MPC · JPL
24837 Mšecké Žehrovice 1995 UQ1 22/10/1995 Kleť M. Tichý 5,7 km MPC · JPL
24838 Abilunon 1995 UJ2 23/10/1995 Kleť M. Tichý 3,1 km MPC · JPL
24839 1995 UE4 20/10/1995 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
24840 1995 UN8 27/10/1995 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
24841 1995 UY8 30/10/1995 Kitami K. Endate, K. Watanabe 6,3 km MPC · JPL
24842 1995 UQ46 20/10/1995 Caussols E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
24843 1995 VZ 15/11/ 1995 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
24844 1995 VM1 15/11/ 1995 Kitami K. Endate, K. Watanabe 5,2 km MPC · JPL
24845 1995 VP17 15/11/ 1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
24846 1995 WM 16/11/ 1995 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
24847 Polesný 1995 WE6 26/11/ 1995 Kleť Kleť Obs. 2,6 km MPC · JPL
24848 1995 WO41 28/11/ 1995 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
24849 1995 WQ41 16/11/ 1995 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,3 km MPC · JPL
24850 1995 XA 01/12/1995 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 2,0 km MPC · JPL
24851 1995 XE 02/12/1995 Oizumi T. Kobayashi 7,1 km MPC · JPL
24852 1995 XX4 14/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
24853 1995 YJ 17/12/1995 Oizumi T. Kobayashi 5,1 km MPC · JPL
24854 1995 YU 19/12/1995 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
24855 1995 YM4 22/12/1995 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 3,7 km MPC · JPL
24856 Messidoro 1996 AA4 15/01/1996 Cima Ekar M. Tombelli, C. Casacci 4,5 km MPC · JPL
24857 Sperello 1996 AH4 15/01/1996 Cima Ekar U. Munari, M. Tombelli 1,6 km MPC · JPL
24858 Diethelm 1996 BB1 21/01/1996 Ondřejov M. Wolf, P. Pravec 2,7 km MPC · JPL
24859 1996 BP11 24/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 8,3 km MPC · JPL
24860 1996 CK1 11/02/1996 Oizumi T. Kobayashi 4,9 km MPC · JPL
24861 1996 DE1 22/02/1996 Sormano A. Testa, P. Ghezzi 3,3 km MPC · JPL
24862 Hromec 1996 DC3 27/02/1996 Modra P. Kolény, L. Kornoš 4,6 km MPC · JPL
24863 1996 EB 02/03/1996 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 5,3 km MPC · JPL
24864 1996 EB1 15/03/1996 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
24865 1996 EG1 15/03/1996 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
24866 1996 ER1 15/03/1996 Haleakala NEAT 20 km MPC · JPL
24867 1996 EB7 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
24868 1996 EY7 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
24869 1996 FZ 18/03/1996 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
24870 1996 FJ1 19/03/1996 Haleakala NEAT 6,6 km MPC · JPL
24871 1996 GV17 15/04/1996 La Silla E. W. Elst 6,8 km MPC · JPL
24872 1996 GT19 15/04/1996 La Silla E. W. Elst 6,7 km MPC · JPL
24873 1996 GG20 15/04/1996 La Silla E. W. Elst 5,2 km MPC · JPL
24874 1996 HF14 17/04/1996 La Silla E. W. Elst 4,6 km MPC · JPL
24875 1996 HX16 18/04/1996 La Silla E. W. Elst 4,4 km MPC · JPL
24876 1996 HO19 18/04/1996 La Silla E. W. Elst 8,1 km MPC · JPL
24877 1996 HW20 18/04/1996 La Silla E. W. Elst 6,1 km MPC · JPL
24878 1996 HP25 20/04/1996 La Silla E. W. Elst 9,7 km MPC · JPL
24879 1996 KO5 21/05/1996 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
24880 1996 OP 21/07/1996 Haleakala NEAT 7,3 km MPC · JPL
24881 1996 PQ2 10/08/1996 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
24882 1996 RK30 13/09/1996 La Silla UDTS 19 km MPC · JPL
24883 1996 VG9 13/11/ 1996 Xinglong SCAP 2,3 km MPC · JPL
24884 1996 XL5 07/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 4,4 km MPC · JPL
24885 1996 XQ5 07/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
24886 1996 XJ12 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
24887 1996 XT19 11/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 2,1 km MPC · JPL
24888 1996 XS23 08/12/1996 Catalina Station C. W. Hergenrother 3,2 km MPC · JPL
24889 Tamurahosinomura 1996 XU32 11/12/1996 Geisei T. Seki 2,8 km MPC · JPL
24890 Amaliafinzi 1996 XV32 04/12/1996 Cima Ekar M. Tombelli, C. Casacci 8,4 km MPC · JPL
24891 1997 AT2 04/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
24892 1997 AD3 04/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
24893 1997 AK5 07/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
24894 1997 AG8 02/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
24895 1997 AC13 09/01/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 3,1 km MPC · JPL
24896 1997 AT14 12/01/1997 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
24897 1997 AA17 13/01/1997 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
24898 Alanholmes 1997 AR17 14/01/1997 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 2,2 km MPC · JPL
24899 Dominiona 1997 AU17 14/01/1997 NRC-DAO G. C. L. Aikman 2,2 km MPC · JPL
24900 1997 AZ17 15/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,6 km MPC · JPL