Danh sách tiểu hành tinh/241801–241900

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
241801 2001 QA227 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
241802 2001 QA259 25/08/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
241803 2001 QG274 19/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
241804 2001 QW282 19/08/2001 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
241805 2001 QA328 21/08/2001 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 2,6 km MPC · JPL
241806 2001 QW333 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
241807 2001 RQ2 08/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,6 km MPC · JPL
241808 2001 RH9 08/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
241809 2001 RA16 10/09/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
241810 2001 RJ40 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
241811 2001 RW40 11/09/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
241812 2001 RH102 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
241813 2001 RR108 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
241814 2001 RB152 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
241815 2001 RV154 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
241816 2001 SA33 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
241817 2001 SH39 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
241818 2001 SR67 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
241819 2001 SW75 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
241820 2001 SY87 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
241821 2001 SZ92 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
241822 2001 SX107 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
241823 2001 SS135 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
241824 2001 SV142 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
241825 2001 SH170 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
241826 2001 SL209 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
241827 2001 SR209 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
241828 2001 SF214 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
241829 2001 SP220 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
241830 2001 SK233 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
241831 2001 SL236 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
241832 2001 SD238 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
241833 2001 SR259 20/09/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
241834 2001 SB290 29/09/2001 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
241835 2001 SX293 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
241836 2001 SN295 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
241837 2001 SY313 21/09/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
241838 2001 SZ318 21/09/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
241839 2001 SO339 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
241840 2001 SR341 21/09/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
241841 2001 SW341 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
241842 2001 SY346 25/09/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
241843 2001 TY10 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
241844 2001 TY12 11/10/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
241845 2001 TH14 06/10/2001 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
241846 2001 TK34 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
241847 2001 TY54 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
241848 2001 TK67 13/10/2001 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
241849 2001 TB86 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
241850 2001 TH86 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
241851 2001 TE92 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
241852 2001 TL94 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
241853 2001 TQ98 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
241854 2001 TL104 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,1 km MPC · JPL
241855 2001 TM109 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
241856 2001 TT119 15/10/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
241857 2001 TQ134 13/10/2001 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
241858 2001 TF171 15/10/2001 Palomar NEAT 7,5 km MPC · JPL
241859 2001 TX171 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,4 km MPC · JPL
241860 2001 TH178 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
241861 2001 TX178 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
241862 2001 TE184 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
241863 2001 TG184 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
241864 2001 TL202 11/10/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
241865 2001 TX202 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
241866 2001 TA210 13/10/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
241867 2001 TW214 13/10/2001 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
241868 2001 TY222 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
241869 2001 TW224 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
241870 2001 TW232 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
241871 2001 UL8 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
241872 2001 UR27 23/10/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
241873 2001 UP56 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
241874 2001 UW89 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
241875 2001 UB92 18/10/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
241876 2001 UL121 22/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
241877 2001 UJ137 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
241878 2001 UR164 19/10/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
241879 2001 UC185 17/10/2001 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
241880 2001 UZ201 19/10/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
241881 2001 UD211 21/10/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
241882 2001 VJ8 09/11/2001 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
241883 2001 VC31 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
241884 2001 VB34 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
241885 2001 VK45 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
241886 2001 VX46 09/11/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
241887 2001 VK56 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
241888 2001 VM91 15/11/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
241889 2001 VA96 15/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
241890 2001 VR108 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
241891 2001 WD6 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
241892 2001 WR10 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
241893 2001 WF12 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
241894 2001 WM27 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
241895 2001 WF43 18/11/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
241896 2001 WQ72 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
241897 2001 XQ10 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
241898 2001 XL72 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
241899 2001 XE132 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
241900 2001 XF141 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL