Danh sách tiểu hành tinh/240801–240900

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
240801 2005 YN62 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
240802 2005 YT70 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
240803 2005 YJ90 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
240804 2005 YX105 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
240805 2005 YL143 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
240806 2005 YE198 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
240807 2005 YF204 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
240808 2005 YV204 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
240809 2005 YT207 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
240810 2005 YW230 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
240811 2005 YG269 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
240812 2005 YB271 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
240813 2006 AT11 03/01/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
240814 2006 AC13 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
240815 2006 AL15 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
240816 2006 AN16 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
240817 2006 AC19 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
240818 2006 AW19 05/01/2006 Catalina CSS 690 m MPC · JPL
240819 2006 AE61 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
240820 2006 AY67 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
240821 2006 AA69 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
240822 2006 AU76 05/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 830 m MPC · JPL
240823 2006 AY77 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
240824 2006 AH100 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
240825 2006 BZ16 22/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
240826 2006 BW19 22/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
240827 2006 BT21 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
240828 2006 BT22 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
240829 2006 BG24 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
240830 2006 BD26 22/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
240831 2006 BL38 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
240832 2006 BP38 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
240833 2006 BH45 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
240834 2006 BT57 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
240835 2006 BG74 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
240836 2006 BF79 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
240837 2006 BH79 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
240838 2006 BQ79 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
240839 2006 BU80 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
240840 2006 BT85 25/01/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
240841 2006 BW92 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
240842 2006 BP95 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
240843 2006 BJ125 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
240844 2006 BR125 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
240845 2006 BA126 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
240846 2006 BE131 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
240847 2006 BV136 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
240848 2006 BU139 29/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
240849 2006 BT147 31/01/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 660 m MPC · JPL
240850 2006 BW151 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
240851 2006 BR153 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
240852 2006 BL154 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
240853 2006 BQ156 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
240854 2006 BB169 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
240855 2006 BS184 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
240856 2006 BA189 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
240857 2006 BM195 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
240858 2006 BC200 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
240859 2006 BM211 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
240860 2006 BE217 27/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
240861 2006 BN227 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
240862 2006 BW268 27/01/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
240863 2006 CN1 01/02/2006 Jarnac Jarnac Obs. 1,4 km MPC · JPL
240864 2006 CV4 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
240865 2006 CR17 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
240866 2006 CT21 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
240867 2006 CZ39 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
240868 2006 CK46 03/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
240869 2006 CD49 03/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
240870 2006 CY61 03/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
240871 MOSS 2006 DA 19/02/2006 Vicques M. Ory 1,6 km MPC · JPL
240872 2006 DR3 20/02/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
240873 2006 DU3 20/02/2006 Catalina CSS 770 m MPC · JPL
240874 2006 DG7 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
240875 2006 DW13 22/02/2006 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
240876 2006 DV23 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
240877 2006 DU27 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
240878 2006 DN29 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
240879 2006 DD30 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
240880 2006 DR34 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
240881 2006 DG40 22/02/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
240882 2006 DR46 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
240883 2006 DK49 21/02/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
240884 2006 DM52 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
240885 2006 DT60 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
240886 2006 DJ61 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
240887 2006 DA63 23/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
240888 2006 DK63 24/02/2006 Pla D'Arguines Pla D'Arguines Obs. 740 m MPC · JPL
240889 2006 DK64 20/02/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
240890 2006 DP69 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
240891 2006 DT69 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
240892 2006 DV69 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
240893 2006 DT71 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
240894 2006 DE74 23/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
240895 2006 DV76 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
240896 2006 DW87 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
240897 2006 DY90 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
240898 2006 DR97 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
240899 2006 DV97 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
240900 2006 DB98 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL