Danh sách tiểu hành tinh/237801–237900

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
237801 2002 CX9 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
237802 2002 CZ10 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
237803 2002 CB20 04/02/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
237804 2002 CP24 06/02/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
237805 2002 CF26 10/02/2002 Socorro LINEAR AMO 700 m MPC · JPL
237806 2002 CM44 10/02/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
237807 2002 CK54 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
237808 2002 CM69 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
237809 2002 CG72 07/02/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
237810 2002 CT77 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
237811 2002 CM78 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
237812 2002 CT80 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
237813 2002 CP84 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
237814 2002 CL97 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
237815 2002 CG111 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
237816 2002 CE124 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
237817 2002 CO127 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
237818 2002 CT139 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
237819 2002 CV156 07/02/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
237820 2002 CY156 07/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
237821 2002 CU160 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
237822 2002 CQ181 10/02/2002 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
237823 2002 CU181 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
237824 2002 CC183 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
237825 2002 CA185 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
237826 2002 CX203 10/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
237827 2002 CW204 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
237828 2002 CC208 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
237829 2002 CW232 10/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
237830 2002 CZ258 06/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
237831 2002 CG292 11/02/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
237832 2002 CN307 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
237833 2002 CZ314 06/02/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
237834 2002 DT3 22/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
237835 2002 DA20 21/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
237836 2002 ED6 10/03/2002 Nashville R. Clingan 1,4 km MPC · JPL
237837 2002 EM69 13/03/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
237838 2002 EV71 13/03/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
237839 2002 EA100 05/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
237840 2002 EG127 12/03/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
237841 2002 EU139 12/03/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
237842 2002 EG151 15/03/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
237843 2002 EF163 05/03/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
237844 2002 FB5 20/03/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
237845 Neris 2002 FJ5 16/03/2002 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 2,8 km MPC · JPL
237846 2002 FR25 19/03/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
237847 2002 FE32 20/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
237848 2002 GW9 14/04/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
237849 2002 GS41 04/04/2002 Palomar NEAT 8,5 km MPC · JPL
237850 2002 GC61 08/04/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
237851 2002 GQ71 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
237852 2002 GH73 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
237853 2002 GG78 09/04/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
237854 2002 GV105 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
237855 2002 GQ116 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
237856 2002 GV116 11/04/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
237857 2002 GJ126 12/04/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
237858 2002 GB129 12/04/2002 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
237859 2002 GA130 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
237860 2002 GR131 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
237861 2002 GF133 12/04/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
237862 2002 GB137 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
237863 2002 GO151 14/04/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
237864 2002 HF4 16/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
237865 2002 HQ4 16/04/2002 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
237866 2002 JC6 05/05/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
237867 2002 JT9 06/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
237868 2002 JC13 08/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,8 km MPC · JPL
237869 2002 JK44 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
237870 2002 JO60 09/05/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
237871 2002 JU94 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
237872 2002 JE103 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
237873 2002 JC106 13/05/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
237874 2002 JM106 11/05/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
237875 2002 JK116 01/05/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
237876 2002 JE120 05/05/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
237877 2002 JZ134 09/05/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
237878 2002 JC145 13/05/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
237879 2002 KF9 29/05/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
237880 2002 KS9 17/05/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
237881 2002 LN3 03/06/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
237882 2002 LZ9 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
237883 2002 LQ12 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
237884 2002 LY21 08/06/2002 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
237885 2002 LE24 09/06/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,5 km MPC · JPL
237886 2002 LJ29 09/06/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
237887 2002 LE45 05/06/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
237888 2002 LY46 15/06/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
237889 2002 LK53 08/06/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
237890 2002 LJ60 12/06/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
237891 2002 LN62 12/06/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
237892 2002 NG10 04/07/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
237893 2002 NL32 13/07/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
237894 2002 NP39 14/07/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
237895 2002 NP45 13/07/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
237896 2002 NR48 14/07/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
237897 2002 NJ57 04/07/2002 Palomar S. F. Hönig 1,7 km MPC · JPL
237898 2002 NW64 02/07/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
237899 2002 NL67 14/07/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
237900 2002 NT68 12/07/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL