Danh sách tiểu hành tinh/236101–236200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
236101 2005 QK2 24/08/2005 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
236102 2005 QQ51 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
236103 2005 QQ53 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
236104 2005 QJ71 29/08/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
236105 2005 QJ75 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
236106 2005 QU84 30/08/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
236107 2005 QE94 27/08/2005 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
236108 2005 QB96 27/08/2005 Haleakala NEAT 5,7 km MPC · JPL
236109 2005 QG113 27/08/2005 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
236110 2005 QO190 28/08/2005 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
236111 Wolfgangbüttner 2005 RW4 07/09/2005 Radebeul M. Fiedler 940 m MPC · JPL
236112 2005 SP7 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
236113 2005 SC21 26/09/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,0 km MPC · JPL
236114 2005 SL61 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 7,1 km MPC · JPL
236115 2005 SZ103 25/09/2005 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
236116 2005 SX104 25/09/2005 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
236117 2005 SA112 26/09/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
236118 2005 SJ116 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
236119 2005 SE124 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 9,1 km MPC · JPL
236120 2005 SS137 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
236121 2005 SZ143 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
236122 2005 SQ151 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
236123 2005 SQ157 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
236124 2005 SZ190 29/09/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,1 km MPC · JPL
236125 2005 SA215 30/09/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
236126 2005 SB272 27/09/2005 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
236127 2005 SH291 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
236128 2005 TK14 02/10/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
236129 Oysterbay 2005 TJ17 01/10/2005 Catalina R. A. Kowalski 900 m MPC · JPL
236130 2005 TW24 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
236131 2005 TM29 02/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
236132 2005 TB40 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
236133 2005 TC45 05/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
236134 2005 TX57 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
236135 2005 TE112 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
236136 2005 TH168 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
236137 2005 TN180 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
236138 2005 UJ4 25/10/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,8 km MPC · JPL
236139 2005 UE17 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
236140 2005 US18 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
236141 2005 UG52 23/10/2005 Catalina CSS 670 m MPC · JPL
236142 2005 UC64 25/10/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
236143 2005 UM96 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
236144 2005 UU103 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
236145 2005 UK105 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
236146 2005 UA109 22/10/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
236147 2005 UG151 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
236148 2005 UT152 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
236149 2005 UD171 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
236150 2005 UN177 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
236151 2005 UU199 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
236152 2005 UF222 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
236153 2005 UC233 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
236154 2005 UM245 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
236155 2005 UL251 23/10/2005 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
236156 2005 UL291 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
236157 2005 UB344 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
236158 2005 UY353 29/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
236159 2005 UR355 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
236160 2005 UM371 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
236161 2005 UQ409 31/10/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
236162 2005 UE427 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
236163 2005 UW432 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
236164 2005 UU445 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
236165 2005 UR453 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
236166 2005 UN454 26/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
236167 2005 US459 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
236168 2005 UF461 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
236169 2005 UD473 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
236170 Cholnoky 2005 VP7 09/11/2005 Piszkéstető K. Sárneczky 1,1 km MPC · JPL
236171 2005 VK14 03/11/2005 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
236172 2005 VY29 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
236173 2005 VU32 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
236174 2005 VV32 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
236175 2005 VD37 03/11/2005 Catalina CSS 770 m MPC · JPL
236176 2005 VP38 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
236177 2005 VS56 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
236178 2005 VS60 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
236179 2005 VN78 06/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
236180 2005 VT80 05/11/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
236181 2005 VP81 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
236182 2005 VB116 11/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
236183 2005 VC119 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
236184 2005 WX3 23/11/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
236185 2005 WV4 17/11/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
236186 2005 WN15 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
236187 2005 WG18 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
236188 2005 WD33 21/11/2005 Catalina CSS 690 m MPC · JPL
236189 2005 WK36 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
236190 2005 WT38 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
236191 2005 WM40 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
236192 2005 WD43 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
236193 2005 WC47 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
236194 2005 WD57 20/11/2005 Gnosca S. Sposetti 1,0 km MPC · JPL
236195 2005 WX58 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
236196 2005 WY58 30/11/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
236197 2005 WM71 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
236198 2005 WY78 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
236199 2005 WJ79 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
236200 2005 WA80 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL