Danh sách tiểu hành tinh/226801–226900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
226801 2004 RK205 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
226802 2004 RF209 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
226803 2004 RH211 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
226804 2004 RB213 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
226805 2004 RS216 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
226806 2004 RV216 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
226807 2004 RB217 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
226808 2004 RC217 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
226809 2004 RA222 13/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
226810 2004 RL222 14/09/2004 Wrightwood J. W. Young 2,4 km MPC · JPL
226811 2004 RB225 09/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
226812 2004 RN226 09/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
226813 2004 RA227 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
226814 2004 RM230 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
226815 2004 RC231 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
226816 2004 RE235 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
226817 2004 RP239 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
226818 2004 RM245 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
226819 2004 RH254 06/09/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
226820 2004 RR254 06/09/2004 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
226821 2004 RE259 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
226822 2004 RV285 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
226823 2004 RA287 15/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
226824 2004 RW287 15/09/2004 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 4,8 km MPC · JPL
226825 2004 RN295 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
226826 2004 RC307 12/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
226827 2004 RM315 15/09/2004 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
226828 2004 RR321 13/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
226829 2004 RW323 13/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
226830 2004 RH324 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
226831 2004 RS324 13/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
226832 2004 RA333 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
226833 2004 RU334 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
226834 2004 RL336 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
226835 2004 RJ337 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
226836 2004 SE13 17/09/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
226837 2004 SZ16 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
226838 2004 SL19 18/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
226839 2004 SV22 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
226840 2004 SR23 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
226841 2004 SV23 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
226842 2004 SV25 22/09/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,4 km MPC · JPL
226843 2004 ST30 17/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
226844 2004 SF40 17/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
226845 2004 SG40 17/09/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
226846 2004 SJ45 18/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
226847 2004 SM45 18/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
226848 2004 SB46 18/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
226849 2004 SX46 18/09/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
226850 2004 SH47 18/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
226851 2004 SO50 22/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
226852 2004 SC57 16/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
226853 2004 TD2 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
226854 2004 TN4 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
226855 2004 TR11 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
226856 2004 TX11 05/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,8 km MPC · JPL
226857 2004 TU13 06/10/2004 Sonoita W. R. Cooney Jr., J. Gross 3,2 km MPC · JPL
226858 Ivanpuluj 2004 TY13 08/10/2004 Andrushivka Andrushivka Obs. 5,3 km MPC · JPL
226859 2004 TZ14 10/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,5 km MPC · JPL
226860 2004 TS17 08/10/2004 Goodricke-Pigott Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
226861 Elimaor 2004 TV18 14/10/2004 Jarnac Jarnac Obs. 3,9 km MPC · JPL
226862 2004 TE38 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
226863 2004 TK38 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
226864 2004 TC39 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
226865 2004 TT40 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
226866 2004 TH41 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
226867 2004 TU46 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
226868 2004 TP48 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
226869 2004 TK56 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
226870 2004 TD60 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
226871 2004 TO73 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
226872 2004 TX75 06/10/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
226873 2004 TU78 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
226874 2004 TP81 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
226875 2004 TR83 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
226876 2004 TB85 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
226877 2004 TD93 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
226878 2004 TD94 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
226879 2004 TG97 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
226880 2004 TY107 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
226881 2004 TF122 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
226882 2004 TY122 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
226883 2004 TF124 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
226884 2004 TX126 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
226885 2004 TS129 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
226886 2004 TM130 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
226887 2004 TO133 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
226888 2004 TZ133 07/10/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
226889 2004 TY134 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
226890 2004 TK135 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
226891 2004 TG139 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
226892 2004 TZ143 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
226893 2004 TQ144 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
226894 2004 TR144 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
226895 2004 TB145 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
226896 2004 TK147 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
226897 2004 TK153 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
226898 2004 TQ153 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
226899 2004 TS155 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
226900 2004 TO156 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL