Danh sách tiểu hành tinh/225201–225300

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
225201 2008 KT7 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
225202 2008 KE25 29/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
225203 2008 KM36 29/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
225204 2008 KN39 30/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
225205 2008 KO41 31/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
225206 2008 LP 01/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
225207 2008 LG12 08/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
225208 2008 NM1 04/07/2008 Dauban F. Kugel 1,9 km MPC · JPL
225209 2008 OT20 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
225210 2008 QB31 30/08/2008 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
225211 2008 QG42 23/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
225212 2008 RF25 03/09/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 12 km MPC · JPL
225213 2008 RJ27 08/09/2008 Dauban F. Kugel 16 km MPC · JPL
225214 2008 RM58 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
225215 2008 RB65 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
225216 2008 RV76 06/09/2008 Catalina CSS 10 km MPC · JPL
225217 2008 RA83 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
225218 2008 RD95 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
225219 2008 RO126 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
225220 2008 RX128 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
225221 2008 SN22 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
225222 2008 SP32 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
225223 2008 SV36 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
225224 2008 SH41 20/09/2008 Catalina CSS 17 km MPC · JPL
225225 Ninagrunewald 2008 SZ82 26/09/2008 Wildberg R. Apitzsch 4,7 km MPC · JPL
225226 2008 SH213 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
225227 2008 TO65 02/10/2008 Catalina CSS 13 km MPC · JPL
225228 2008 TE92 04/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 16 km MPC · JPL
225229 2008 TB149 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
225230 2008 UX4 25/10/2008 Kachina J. Hobart 15 km MPC · JPL
225231 2009 HE12 18/04/2009 Piszkéstető K. Sárneczky 1,0 km MPC · JPL
225232 Kircheva 2009 OD2 21/07/2009 Zvezdno Obshtestvo F. Fratev 1,1 km MPC · JPL
225233 2009 OJ3 20/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
225234 2009 PB1 12/08/2009 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
225235 2009 PJ12 15/08/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
225236 2009 PP14 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
225237 2009 PV15 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
225238 Hristobotev 2009 QJ5 17/08/2009 Zvezdno Obshtestvo F. Fratev 860 m MPC · JPL
225239 Ruthproell 2009 QG8 19/08/2009 Wildberg R. Apitzsch 1,4 km MPC · JPL
225240 2009 QY8 20/08/2009 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 4,8 km MPC · JPL
225241 2009 QO13 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
225242 2009 QL14 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
225243 2009 QU22 20/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,8 km MPC · JPL
225244 2009 QE27 23/08/2009 Dauban F. Kugel 1,0 km MPC · JPL
225245 2009 QC28 19/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
225246 2009 QX28 23/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
225247 2009 QY32 24/08/2009 Črni Vrh Črni Vrh 1,1 km MPC · JPL
225248 2009 QJ33 24/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 6,1 km MPC · JPL
225249 2009 QT33 26/08/2009 Zvezdno Obshtestvo Zvezdno Obshtestvo Obs. 820 m MPC · JPL
225250 Georgfranziska 2009 QU36 30/08/2009 Taunus S. Karge, U. Zimmer 2,2 km MPC · JPL
225251 2009 QF44 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
225252 2009 QQ47 28/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
225253 2009 RP1 11/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,2 km MPC · JPL
225254 Flury 2009 RL2 10/09/2009 ESA OGS M. Busch, R. Kresken 1,7 km MPC · JPL
225255 2009 RA3 10/09/2009 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
225256 2009 RO3 12/09/2009 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
225257 2009 RJ5 10/09/2009 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
225258 2009 RL16 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
225259 2009 RH17 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
225260 2009 RK17 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
225261 2009 RC24 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
225262 2009 RX26 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
225263 2009 RQ30 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
225264 2009 RT34 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
225265 2009 RD47 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
225266 2009 RN47 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
225267 2009 RS47 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
225268 2009 RT47 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
225269 2009 SO15 19/09/2009 Bisei SG Center BATTeRS 1,2 km MPC · JPL
225270 2009 SF30 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
225271 2009 SO61 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
225272 2009 SE76 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
225273 2128 P-L 26/09/1960 Palomar PLS 960 m MPC · JPL
225274 6781 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,9 km MPC · JPL
225275 6890 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
225276 Leïtos 1436 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 12 km MPC · JPL
225277 Stino 1960 SN 24/09/1960 Palomar L. D. Schmadel, R. M. Stoss 3,1 km MPC · JPL
225278 1981 DW1 28/02/1981 Palomar S. J. Bus 2,4 km MPC · JPL
225279 1991 VY10 05/11/1991 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
225280 1993 FL17 17/03/1993 La Silla UESAC 2,0 km MPC · JPL
225281 1993 FL35 19/03/1993 La Silla UESAC 1,0 km MPC · JPL
225282 1993 RS7 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
225283 1994 GB5 06/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
225284 1994 JK6 04/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
225285 1994 JT6 04/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
225286 1994 PD5 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,0 km MPC · JPL
225287 1994 RJ8 12/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
225288 1994 RT17 03/09/1994 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
225289 1994 SK10 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
225290 1994 WK4 26/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
225291 1995 DV6 24/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
225292 1995 DS7 24/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
225293 1995 FF7 24/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
225294 1995 QA6 22/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
225295 1995 SH13 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
225296 1995 SQ67 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
225297 1995 UB2 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
225298 1995 UM16 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
225299 1995 UV17 18/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
225300 1995 UX76 22/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL