Danh sách tiểu hành tinh/224301–224400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
224301 2005 TN184 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
224302 2005 TM190 10/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
224303 2005 TU190 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
224304 2005 TL192 10/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
224305 2005 UW4 27/10/2005 Modra Š. Gajdoš, J. Világi 2,8 km MPC · JPL
224306 2005 UV8 20/10/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
224307 2005 UA12 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
224308 2005 UE12 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
224309 2005 UP16 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
224310 2005 UW19 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
224311 2005 UE22 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
224312 2005 UL24 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
224313 2005 UT24 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
224314 2005 UQ25 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
224315 2005 UH28 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
224316 2005 UR29 23/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
224317 2005 UL30 23/10/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
224318 2005 UQ34 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
224319 2005 UZ36 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
224320 2005 UT38 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
224321 2005 UQ39 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
224322 2005 UY39 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
224323 2005 UK43 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
224324 2005 UG46 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
224325 2005 UJ46 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
224326 2005 UN46 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
224327 2005 UH50 23/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
224328 2005 UL51 23/10/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
224329 2005 UZ52 23/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
224330 2005 UC56 23/10/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
224331 2005 UY58 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
224332 2005 UW59 25/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
224333 2005 UK60 25/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
224334 2005 UX60 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
224335 2005 UL62 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
224336 2005 UQ63 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
224337 2005 UN67 22/10/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
224338 2005 UO67 22/10/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
224339 2005 UP69 23/10/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
224340 2005 UR73 23/10/2005 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
224341 2005 UV76 24/10/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
224342 2005 UW76 24/10/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
224343 2005 UU79 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
224344 2005 UQ90 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
224345 2005 UT90 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
224346 2005 UF103 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
224347 2005 UO103 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
224348 2005 US104 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
224349 2005 UG105 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
224350 2005 UA107 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
224351 2005 UN109 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
224352 2005 UB111 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
224353 2005 UD111 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
224354 2005 UM111 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
224355 2005 UH112 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
224356 2005 UJ112 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
224357 2005 UP112 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
224358 2005 UE116 23/10/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
224359 2005 UX117 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
224360 2005 UK122 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
224361 2005 UX128 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
224362 2005 UT130 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
224363 2005 UW134 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
224364 2005 UX135 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
224365 2005 UV141 25/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
224366 2005 UN151 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
224367 2005 UK152 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
224368 2005 US154 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
224369 2005 UE155 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
224370 2005 UX159 22/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
224371 2005 UD164 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
224372 2005 UQ168 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
224373 2005 UY173 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
224374 2005 UF178 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
224375 2005 UU180 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
224376 2005 UH181 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
224377 2005 UP182 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
224378 2005 UD183 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
224379 2005 UZ186 26/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
224380 2005 UH187 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
224381 2005 UW193 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
224382 2005 UB194 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
224383 2005 UY194 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
224384 2005 UH197 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
224385 2005 UY199 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
224386 2005 UP200 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
224387 2005 UY200 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
224388 2005 UJ201 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
224389 2005 UX203 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
224390 2005 UL205 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
224391 2005 UA206 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
224392 2005 UB207 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
224393 2005 UQ232 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
224394 2005 UH233 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
224395 2005 UJ235 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
224396 2005 UQ253 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
224397 2005 UE259 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
224398 2005 UP260 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
224399 2005 UA265 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
224400 2005 UM276 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL