Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/221901–222000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
221901 2008 KZ32 29/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
221902 2008 KL38 30/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
221903 2008 KY38 30/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
221904 2008 KN42 31/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
221905 2008 LA8 04/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
221906 2008 LN9 04/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
221907 2008 LP10 06/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
221908 Agastrophus 2008 QQ 21/08/2008 Marly P. Kocher 15 km MPC · JPL
221909 2008 QY14 24/08/2008 Pla D'Arguines R. Ferrando 13 km MPC · JPL
221910 2008 QT23 31/08/2008 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 18 km MPC · JPL
221911 2008 QX41 27/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 15 km MPC · JPL
221912 2008 RU25 05/09/2008 Needville J. Dellinger, C. Sexton 12 km MPC · JPL
221913 2008 RS28 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
221914 2008 RW33 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
221915 2008 SH8 22/09/2008 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
221916 2008 SQ81 23/09/2008 Marly P. Kocher 10 km MPC · JPL
221917 Opites 2008 SD83 26/09/2008 Taunus S. Karge, E. Schwab 17 km MPC · JPL
221918 2008 UU34 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
221919 2008 WZ92 25/11/2008 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 2,4 km MPC · JPL
221920 2009 KF5 23/05/2009 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
221921 2009 MD3 17/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
221922 2009 OJ 16/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,7 km MPC · JPL
221923 Jayeff 2009 OD3 22/07/2009 Moorook N. Falla 1,2 km MPC · JPL
221924 2009 OE5 23/07/2009 Tiki N. Teamo 1,0 km MPC · JPL
221925 2009 ON6 26/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
221926 2009 OA9 28/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 680 m MPC · JPL
221927 2009 OQ9 27/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
221928 2009 OD13 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
221929 2009 OM13 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
221930 2009 OH15 29/07/2009 Tiki N. Teamo 2,2 km MPC · JPL
221931 2009 OD18 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
221932 2009 OL18 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
221933 2009 PE 01/08/2009 Hibiscus N. Teamo 820 m MPC · JPL
221934 2009 PK1 14/08/2009 Dauban F. Kugel 1,4 km MPC · JPL
221935 2009 QF2 17/08/2009 Črni Vrh Črni Vrh 3,9 km MPC · JPL
221936 2009 QP35 29/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
221937 2066 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
221938 3019 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,6 km MPC · JPL
221939 6017 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
221940 6508 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,0 km MPC · JPL
221941 1146 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
221942 1543 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,0 km MPC · JPL
221943 1190 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
221944 2339 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
221945 3227 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,9 km MPC · JPL
221946 1990 KL1 21/05/1990 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
221947 1992 DW9 29/02/1992 La Silla UESAC 2,7 km MPC · JPL
221948 1993 FO59 19/03/1993 La Silla UESAC 4,5 km MPC · JPL
221949 1993 SJ9 22/09/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 5,0 km MPC · JPL
221950 1993 TF15 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 5,9 km MPC · JPL
221951 1993 TZ33 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 4,2 km MPC · JPL
221952 1994 PU15 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,2 km MPC · JPL
221953 1994 TC13 10/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
221954 1994 VA5 05/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
221955 1995 CD8 02/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
221956 1995 FW5 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
221957 1995 FZ19 31/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
221958 1995 MQ6 28/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
221959 1995 OP15 26/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
221960 1995 SZ9 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
221961 1995 SY26 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
221962 1995 SQ32 21/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
221963 1995 SY35 23/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
221964 1995 SF37 24/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
221965 1995 SA39 24/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
221966 1995 SW40 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
221967 1995 SU62 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
221968 1995 SF75 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
221969 1995 US20 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
221970 1995 UH22 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
221971 1995 UN22 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
221972 1995 UT22 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
221973 1995 UQ55 22/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
221974 1995 VV4 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
221975 1995 VK9 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
221976 1995 VL11 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
221977 1995 WG1 16/11/1995 Kuma Kogen A. Nakamura 2,2 km MPC · JPL
221978 1995 WJ16 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
221979 1995 WA27 18/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
221980 1996 EO 15/03/1996 Haleakala NEAT APO · 430 m MPC · JPL
221981 1996 EB13 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
221982 1996 GW4 11/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 8,1 km MPC · JPL
221983 1996 PJ2 12/08/1996 Rand G. R. Viscome 1,9 km MPC · JPL
221984 1996 XU21 08/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
221985 1997 BR5 31/01/1997 Prescott P. G. Comba 1,2 km MPC · JPL
221986 1997 CR2 02/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
221987 1997 CS12 03/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
221988 1997 EE24 05/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
221989 1997 GV1 07/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
221990 1997 GP18 03/04/1997 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
221991 1997 GB21 06/04/1997 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
221992 1997 LL5 08/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
221993 1997 MM7 27/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
221994 1997 PT4 11/08/1997 Majorca Á. López J., R. Pacheco 1,7 km MPC · JPL
221995 1997 TT21 04/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
221996 1997 YN1 19/12/1997 Xinglong SCAP 2,3 km MPC · JPL
221997 1998 AD1 01/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
221998 1998 DL29 28/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
221999 1998 EE18 03/03/1998 La Silla E. W. Elst 4,4 km MPC · JPL
222000 1998 FL137 28/03/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also