Danh sách tiểu hành tinh/220701–220800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
220701 2004 RX324 13/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
220702 2004 RH325 13/09/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
220703 2004 RJ325 13/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
220704 2004 RK325 13/09/2004 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
220705 2004 RU325 13/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
220706 2004 RM337 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
220707 2004 RC345 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
220708 2004 RL345 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
220709 2004 SB3 16/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
220710 2004 SK8 17/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
220711 2004 SJ12 16/09/2004 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
220712 2004 SL14 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
220713 2004 SS17 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
220714 2004 SR19 18/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
220715 2004 ST19 18/09/2004 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
220716 2004 SX25 22/09/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,6 km MPC · JPL
220717 2004 SX26 21/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
220718 2004 SX30 17/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
220719 2004 SV38 17/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
220720 2004 SA39 17/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
220721 2004 SL39 17/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
220722 2004 SZ39 17/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
220723 2004 SP45 18/09/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
220724 2004 SL47 18/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
220725 2004 SQ49 21/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
220726 2004 SV50 22/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
220727 2004 SN51 17/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
220728 2004 SA52 17/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
220729 2004 SM54 22/09/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
220730 2004 SO58 16/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
220731 2004 SM59 23/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
220732 2004 TV 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 7,9 km MPC · JPL
220733 2004 TS11 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
220734 2004 TM15 09/10/2004 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
220735 2004 TO15 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
220736 Niihama 2004 TR16 11/10/2004 Nakagawa H. Hori, H. Maeno 5,6 km MPC · JPL
220737 2004 TJ17 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
220738 2004 TH19 13/10/2004 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
220739 2004 TU19 14/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,9 km MPC · JPL
220740 2004 TJ21 03/10/2004 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
220741 2004 TD24 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
220742 2004 TO28 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
220743 2004 TO33 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
220744 2004 TW41 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
220745 2004 TO60 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
220746 2004 TY60 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
220747 2004 TL65 05/10/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
220748 2004 TG68 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
220749 2004 TO69 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
220750 2004 TT69 05/10/2004 Powell Powell Obs. 4,8 km MPC · JPL
220751 2004 TH72 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
220752 2004 TG76 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
220753 2004 TQ79 04/10/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
220754 2004 TV85 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
220755 2004 TZ88 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
220756 2004 TQ94 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
220757 2004 TH101 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
220758 2004 TV101 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
220759 2004 TG105 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
220760 2004 TO105 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
220761 2004 TR109 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
220762 2004 TN116 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
220763 2004 TQ117 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
220764 2004 TK118 05/10/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
220765 2004 TA120 06/10/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
220766 2004 TN121 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
220767 2004 TW122 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
220768 2004 TK126 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
220769 2004 TP128 07/10/2004 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
220770 2004 TU129 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
220771 2004 TK130 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
220772 2004 TJ131 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
220773 2004 TZ132 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
220774 2004 TB135 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
220775 2004 TA137 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
220776 2004 TB137 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
220777 2004 TU137 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
220778 2004 TY138 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
220779 2004 TL139 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
220780 2004 TR139 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
220781 2004 TD144 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
220782 2004 TB149 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
220783 2004 TT167 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
220784 2004 TC168 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
220785 2004 TV168 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
220786 2004 TM172 08/10/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
220787 2004 TU173 08/10/2004 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
220788 2004 TA174 09/10/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
220789 2004 TD175 09/10/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
220790 2004 TJ175 09/10/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
220791 2004 TE179 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
220792 2004 TY179 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
220793 2004 TN196 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
220794 2004 TE197 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
220795 2004 TV198 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
220796 2004 TC213 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
220797 2004 TD216 15/10/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 3,7 km MPC · JPL
220798 2004 TF220 05/10/2004 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
220799 2004 TF222 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
220800 2004 TU222 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL