Danh sách tiểu hành tinh/216001–216100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
216001 2005 SZ286 26/09/2005 Apache Point A. C. Becker 3,4 km MPC · JPL
216002 2005 TL7 01/10/2005 Catalina CSS 7,2 km MPC · JPL
216003 2005 TF76 05/10/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
216004 2005 TK103 08/10/2005 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,2 km MPC · JPL
216005 2005 TU130 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
216006 2005 TL160 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
216007 2005 TX160 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
216008 2005 TS180 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
216009 2005 UD34 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
216010 2005 UY65 22/10/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
216011 2005 US66 22/10/2005 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
216012 2005 UX80 25/10/2005 Catalina CSS 7,5 km MPC · JPL
216013 2005 UL95 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
216014 2005 UZ141 25/10/2005 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
216015 2005 UB162 27/10/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
216016 2005 UD213 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
216017 2005 UZ253 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
216018 2005 UJ349 25/10/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
216019 2005 UU383 27/10/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
216020 2005 UD510 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
216021 2005 UF510 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
216022 2005 UY517 25/10/2005 Apache Point A. C. Becker 4,2 km MPC · JPL
216023 2005 VH 02/11/2005 Desert Moon B. L. Stevens 3,8 km MPC · JPL
216024 2005 VX10 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
216025 2005 VX56 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
216026 2005 VJ87 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
216027 2005 VS115 11/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
216028 2005 WB59 28/11/2005 Junk Bond D. Healy 3,7 km MPC · JPL
216029 2005 XW64 07/12/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
216030 2005 XR79 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
216031 2005 YA128 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
216032 2005 YY194 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
216033 2006 AW67 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
216034 2006 BN143 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 15 km MPC · JPL
216035 2006 BA168 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
216036 2006 DY9 21/02/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
216037 2006 DU12 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
216038 2006 DH59 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
216039 2006 EG16 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
216040 2006 HE1 18/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
216041 2006 HO9 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
216042 2006 JC19 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
216043 2006 JP33 04/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
216044 2006 JV35 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
216045 2006 KZ55 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
216046 2006 LK1 03/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
216047 2006 OJ2 18/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
216048 2006 OQ10 26/07/2006 Cordell-Lorenz Cordell–Lorenz Obs. 1,0 km MPC · JPL
216049 2006 OS13 25/07/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
216050 2006 OA15 26/07/2006 Reedy Creek J. Broughton 1,1 km MPC · JPL
216051 2006 OR17 18/07/2006 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
216052 2006 OL20 31/07/2006 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
216053 2006 PD10 13/08/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
216054 2006 PB13 14/08/2006 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
216055 2006 PB20 14/08/2006 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
216056 2006 PM21 15/08/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
216057 2006 PU26 15/08/2006 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
216058 2006 PT35 12/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
216059 2006 PR41 14/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
216060 2006 QN2 17/08/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
216061 2006 QU6 17/08/2006 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
216062 2006 QJ7 18/08/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
216063 2006 QZ8 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
216064 2006 QP10 20/08/2006 Kanab E. E. Sheridan 980 m MPC · JPL
216065 2006 QM13 16/08/2006 Lulin Observatory C.-S. Lin, Q.-z. Ye 1,2 km MPC · JPL
216066 2006 QO13 16/08/2006 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
216067 2006 QP13 16/08/2006 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
216068 2006 QO14 17/08/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
216069 2006 QZ14 17/08/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
216070 2006 QO20 18/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
216071 2006 QE25 18/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 910 m MPC · JPL
216072 2006 QL29 16/08/2006 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
216073 2006 QD33 23/08/2006 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
216074 2006 QE36 21/08/2006 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,4 km MPC · JPL
216075 2006 QO44 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
216076 2006 QV46 20/08/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
216077 2006 QG53 23/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
216078 2006 QE54 16/08/2006 Siding Spring SSS 970 m MPC · JPL
216079 2006 QY574 27/08/2006 Kanab E. E. Sheridan 3,4 km MPC · JPL
216080 2006 QK60 20/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
216081 2006 QM78 22/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
216082 2006 QS78 23/08/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
216083 2006 QZ85 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
216084 2006 QA96 16/08/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
216085 2006 QT107 28/08/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
216086 2006 QN130 20/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
216087 2006 QE135 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
216088 2006 QL135 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
216089 2006 QH136 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
216090 2006 QK136 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
216091 2006 QZ159 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
216092 2006 QU161 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
216093 2006 QZ166 30/08/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
216094 2006 QK168 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
216095 2006 RW5 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
216096 2006 RT13 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
216097 2006 RU16 14/09/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
216098 2006 RT18 14/09/2006 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
216099 2006 RS20 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
216100 2006 RA23 12/09/2006 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL