Danh sách tiểu hành tinh/212901–213000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
212901 2007 WR18 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
212902 2007 WY31 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
212903 2007 WZ38 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
212904 2007 XB4 03/12/2007 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
212905 2007 XN4 03/12/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
212906 2007 XN7 04/12/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
212907 2007 XO7 04/12/2007 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
212908 2007 XD8 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
212909 2007 XQ15 08/12/2007 Bisei SG Center BATTeRS 2,4 km MPC · JPL
212910 2007 XF22 10/12/2007 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
212911 2007 XG22 10/12/2007 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
212912 2007 XY34 13/12/2007 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
212913 2007 XF38 13/12/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
212914 2007 XL44 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
212915 2007 XH47 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
212916 2007 XM50 11/12/2007 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 4,6 km MPC · JPL
212917 2007 YR 16/12/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,1 km MPC · JPL
212918 2007 YL4 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
212919 2007 YL13 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
212920 2007 YN21 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
212921 2007 YD23 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
212922 2007 YL32 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
212923 2007 YZ53 31/12/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
212924 Yurishevchuk 2008 AK1 06/01/2008 Zelenchukskaya Stn Zelenchukskaya Stn. 3,4 km MPC · JPL
212925 2008 AL31 10/01/2008 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 3,9 km MPC · JPL
212926 2008 AD43 10/01/2008 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
212927 2008 AL95 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
212928 2008 AK106 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
212929 Satovski 2008 AD112 15/01/2008 Zelenchukskaya Stn Zelenchukskaya Stn. 4,0 km MPC · JPL
212930 2008 BX6 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
212931 2008 BZ10 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
212932 2008 CS204 03/02/2008 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
212933 2008 DQ8 25/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
212934 2008 SN81 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
212935 2008 UH96 24/10/2008 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
212936 2008 UX248 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
212937 2008 UD291 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
212938 2008 UE346 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
212939 2008 WL91 23/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
212940 2008 YS17 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
212941 2008 YR22 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
212942 2008 YC30 30/12/2008 RAS A. Lowe 1,1 km MPC · JPL
212943 2008 YX39 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
212944 2008 YE51 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
212945 2008 YS65 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
212946 2008 YU145 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
212947 2009 AC28 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
212948 2009 BZ8 17/01/2009 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
212949 2009 BV23 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
212950 2009 BZ23 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
212951 2009 BB40 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
212952 2009 BP40 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
212953 2009 BU44 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
212954 2009 BL46 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
212955 2009 BF47 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
212956 2009 BH51 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
212957 2009 BY57 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
212958 2009 BW61 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
212959 2009 BD65 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
212960 2009 BB66 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
212961 2009 BD66 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
212962 2009 BV72 29/01/2009 Dauban Chante-Perdrix Obs. 940 m MPC · JPL
212963 2009 BZ72 29/01/2009 Dauban Chante-Perdrix Obs. 4,0 km MPC · JPL
212964 2009 BZ75 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
212965 2009 BV87 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
212966 2009 BF102 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
212967 2009 BK102 29/01/2009 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
212968 2009 BH104 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
212969 2009 BK107 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
212970 2009 BY109 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
212971 2009 BA121 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
212972 2009 BQ123 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
212973 2009 BN146 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
212974 2009 BQ155 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
212975 2009 BJ156 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
212976 2009 BK167 24/01/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 840 m MPC · JPL
212977 Birutė 2009 CT3 02/02/2009 Moletai K. Černis 1,5 km MPC · JPL
212978 2009 CT25 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
212979 2009 CN34 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
212980 2009 CW37 14/02/2009 Bisei SG Center BATTeRS 2,9 km MPC · JPL
212981 Majalitović 2009 CH51 14/02/2009 OAM Mallorca Obs. 780 m MPC · JPL
212982 2009 CC52 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
212983 2009 CW52 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
212984 2009 DC 17/02/2009 RAS A. Lowe 1,9 km MPC · JPL
212985 2009 DZ5 16/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
212986 2009 DG14 19/02/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
212987 2009 DO16 17/02/2009 OAM Mallorca Obs. 3,1 km MPC · JPL
212988 2009 DA18 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
212989 2009 DZ22 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
212990 2009 DT24 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
212991 Garcíalorca 2009 DE30 23/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 1,2 km MPC · JPL
212992 2009 DW56 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
212993 2132 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
212994 6598 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
212995 1230 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,0 km MPC · JPL
212996 3226 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
212997 3238 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 6,2 km MPC · JPL
212998 Tolbachik 3931 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
212999 4330 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,7 km MPC · JPL
213000 1981 ET2 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,0 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also