Danh sách tiểu hành tinh/211801–211900

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
211801 2004 CW122 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
211802 2004 DG1 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
211803 2004 DX5 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
211804 2004 DF8 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
211805 2004 DK19 17/02/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
211806 2004 DP22 18/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,4 km MPC · JPL
211807 2004 DD26 16/02/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
211808 2004 DJ29 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
211809 2004 DO34 19/02/2004 Kvistaberg UDAS 3,4 km MPC · JPL
211810 2004 DN39 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
211811 2004 DV42 23/02/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
211812 2004 DP51 23/02/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
211813 2004 DU57 23/02/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
211814 2004 DQ60 26/02/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
211815 2004 DC72 16/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,1 km MPC · JPL
211816 2004 EM5 11/03/2004 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
211817 2004 EN6 12/03/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
211818 2004 EA7 12/03/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
211819 2004 EX17 12/03/2004 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
211820 2004 EB18 12/03/2004 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
211821 2004 EP18 13/03/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
211822 2004 EV20 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
211823 2004 EM22 15/03/2004 Campo Imperatore CINEOS 4,0 km MPC · JPL
211824 2004 EB23 15/03/2004 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
211825 2004 ET26 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
211826 2004 EE44 13/03/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
211827 2004 EX47 15/03/2004 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
211828 2004 EY55 14/03/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
211829 2004 EB60 15/03/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
211830 2004 EC68 15/03/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
211831 2004 ES76 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
211832 2004 EN80 14/03/2004 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
211833 2004 EE82 15/03/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
211834 2004 EN86 15/03/2004 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
211835 2004 ET86 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
211836 2004 FG2 17/03/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,1 km MPC · JPL
211837 2004 FS17 26/03/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
211838 2004 FV17 27/03/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
211839 2004 FA21 16/03/2004 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
211840 2004 FJ28 18/03/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
211841 2004 FO52 19/03/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
211842 2004 FY61 19/03/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
211843 2004 FT75 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
211844 2004 FB77 18/03/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
211845 2004 FH82 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
211846 2004 FQ92 18/03/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
211847 2004 FK104 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
211848 2004 FW107 22/03/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
211849 2004 FS121 24/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
211850 2004 FQ133 23/03/2004 Cordell-Lorenz Cordell–Lorenz Obs. 2,9 km MPC · JPL
211851 2004 FT139 26/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
211852 2004 FS141 27/03/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
211853 2004 FV143 28/03/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
211854 2004 FX143 28/03/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
211855 2004 FZ143 28/03/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
211856 2004 FF145 29/03/2004 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
211857 2004 FH147 23/03/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
211858 2004 GN14 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
211859 2004 GP19 15/04/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
211860 2004 GH20 15/04/2004 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
211861 2004 GK25 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
211862 2004 GN27 15/04/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
211863 2004 GS31 15/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
211864 2004 GF35 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
211865 2004 GF37 14/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
211866 2004 GO41 13/04/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
211867 2004 GC42 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
211868 2004 GB67 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
211869 2004 GR69 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
211870 2004 GZ79 12/04/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
211871 2004 HO 17/04/2004 Socorro LINEAR 410 m MPC · JPL
211872 2004 HY16 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
211873 2004 HQ24 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
211874 2004 HT31 19/04/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
211875 2004 HY36 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
211876 2004 HM37 21/04/2004 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
211877 2004 HN38 23/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
211878 2004 HO55 24/04/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
211879 2004 HZ55 24/04/2004 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
211880 2004 HO56 25/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
211881 2004 HC59 24/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
211882 2004 HW67 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
211883 2004 HE78 16/04/2004 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
211884 2004 JF5 12/05/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,3 km MPC · JPL
211885 2004 JA7 13/05/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
211886 2004 JD7 13/05/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
211887 2004 JQ13 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
211888 2004 JE15 10/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
211889 2004 JS16 11/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
211890 2004 JP18 13/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
211891 2004 JW19 13/05/2004 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
211892 2004 JE25 15/05/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
211893 2004 JW27 15/05/2004 Siding Spring SSS 5,4 km MPC · JPL
211894 2004 JL29 15/05/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
211895 2004 JX32 15/05/2004 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
211896 2004 JY34 15/05/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
211897 2004 JP39 14/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
211898 2004 JV40 14/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
211899 2004 JV41 15/05/2004 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
211900 2004 JP53 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL