Danh sách tiểu hành tinh/211201–211300

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
211201 2002 NV55 12/07/2002 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
211202 2002 NT58 12/07/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
211203 2002 NJ62 14/07/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
211204 2002 NJ64 08/07/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
211205 2002 OD19 18/07/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
211206 2002 OM24 19/07/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
211207 2002 OV27 22/07/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
211208 2002 OK29 17/07/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
211209 2002 OM31 18/07/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
211210 2002 PZ2 03/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
211211 2002 PR11 05/08/2002 Gnosca S. Sposetti 2,2 km MPC · JPL
211212 2002 PZ21 06/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
211213 2002 PO33 06/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
211214 2002 PC37 04/08/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
211215 2002 PP39 07/08/2002 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
211216 2002 PA63 08/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
211217 2002 PY63 02/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,3 km MPC · JPL
211218 2002 PN65 05/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
211219 2002 PQ78 11/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
211220 2002 PV85 13/08/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
211221 2002 PA86 13/08/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
211222 2002 PU87 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
211223 2002 PU89 11/08/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
211224 2002 PO96 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
211225 2002 PP96 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
211226 2002 PL100 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
211227 2002 PS103 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
211228 2002 PD104 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
211229 2002 PX114 15/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
211230 2002 PO133 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
211231 2002 PM139 12/08/2002 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
211232 2002 PW144 09/08/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 1,5 km MPC · JPL
211233 2002 PW155 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,8 km MPC · JPL
211234 2002 PR173 13/08/2002 Nanchuan Q.-z. Ye 980 m MPC · JPL
211235 2002 PE174 08/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
211236 2002 PT178 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
211237 2002 PK182 11/08/2002 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
211238 2002 PK184 04/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
211239 2002 QG2 16/08/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
211240 2002 QL7 16/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
211241 2002 QZ16 27/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
211242 2002 QB21 28/08/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
211243 2002 QJ30 29/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
211244 2002 QB33 29/08/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
211245 2002 QB56 28/08/2002 Palomar R. Matson 5,1 km MPC · JPL
211246 2002 QK58 17/08/2002 Palomar A. Lowe 1,9 km MPC · JPL
211247 2002 QN80 28/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
211248 2002 QL102 20/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
211249 2002 QN107 17/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
211250 2002 QS107 27/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
211251 2002 QF112 27/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
211252 2002 QD116 19/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
211253 2002 QM116 29/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
211254 2002 QV123 29/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
211255 2002 QV127 29/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
211256 2002 QW130 30/08/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
211257 2002 RJ 01/09/2002 Kvistaberg UDAS 2,9 km MPC · JPL
211258 2002 RD12 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
211259 2002 RW14 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
211260 2002 RH15 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
211261 2002 RV26 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
211262 2002 RE36 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
211263 2002 RD38 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
211264 2002 RX51 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
211265 2002 RF62 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
211266 2002 RE66 05/09/2002 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
211267 2002 RP69 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
211268 2002 RX71 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
211269 2002 RU73 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
211270 2002 RD78 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
211271 2002 RU83 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
211272 2002 RV87 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
211273 2002 RM101 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
211274 2002 RH102 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
211275 2002 RU103 05/09/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
211276 2002 RV114 06/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
211277 2002 RC127 10/09/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
211278 2002 RR131 11/09/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
211279 2002 RN137 13/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
211280 2002 RV142 11/09/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
211281 2002 RU146 11/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
211282 2002 RR151 12/09/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
211283 2002 RM152 12/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
211284 2002 RS153 13/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
211285 2002 RT155 11/09/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
211286 2002 RD157 11/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
211287 2002 RZ157 11/09/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
211288 2002 RU160 12/09/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
211289 2002 RA162 12/09/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
211290 2002 RQ162 12/09/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
211291 2002 RG169 13/09/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
211292 2002 RM190 14/09/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
211293 2002 RV197 13/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
211294 2002 RE198 13/09/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
211295 2002 RR216 13/09/2002 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
211296 2002 RY219 15/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
211297 2002 RH220 15/09/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
211298 2002 RN227 14/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
211299 2002 RZ237 15/09/2002 Palomar R. Matson 2,1 km MPC · JPL
211300 2002 RN268 04/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL