Danh sách tiểu hành tinh/210201–210300

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
210201 2007 PU28 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
210202 2007 PC29 15/08/2007 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 1,7 km MPC · JPL
210203 2007 PP33 11/08/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
210204 2007 PQ33 11/08/2007 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
210205 2007 PA37 13/08/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
210206 2007 PL39 15/08/2007 OAM Mallorca Obs. 970 m MPC · JPL
210207 2007 QV 17/08/2007 Bisei SG Center BATTeRS 840 m MPC · JPL
210208 2007 QX7 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 830 m MPC · JPL
210209 2007 QC8 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
210210 Songjian 2007 QS12 16/08/2007 XuYi PMO NEO 820 m MPC · JPL
210211 2007 QZ12 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
210212 2007 RP1 04/09/2007 RAS A. Lowe 980 m MPC · JPL
210213 Hasler-Gloor 210213|Hasler-Gloor}} 11/09/2007 Winterthur M. Griesser 1,2 km MPC · JPL
210214 2007 RB27 04/09/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
210215 2007 RQ30 05/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
210216 2007 RA32 05/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
210217 2007 RZ32 05/09/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
210218 2007 RX37 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
210219 2007 RC47 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
210220 2007 RN54 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
210221 2007 RR60 10/09/2007 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
210222 2007 RT89 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
210223 2007 RC92 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
210224 2007 RX93 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
210225 2007 RA97 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
210226 2007 RZ98 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
210227 2007 RJ103 11/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
210228 2007 RT111 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
210229 2007 RA113 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
210230 Linyuanpei 2007 RF119 11/09/2007 XuYi PMO NEO 1,3 km MPC · JPL
210231 Wangdemin 2007 RH119 11/09/2007 XuYi PMO NEO 1,2 km MPC · JPL
210232 Zhangjinqiu 2007 RV119 11/09/2007 XuYi PMO NEO 1,6 km MPC · JPL
210233 2007 RV129 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
210234 2007 RW137 14/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
210235 2007 RC142 13/09/2007 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
210236 2007 RN146 15/09/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
210237 2007 RQ154 10/09/2007 Catalina CSS 17 km MPC · JPL
210238 2007 RX162 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
210239 2007 RQ173 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
210240 2007 RJ180 11/09/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
210241 2007 RM194 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
210242 2007 RD203 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
210243 2007 RB205 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
210244 2007 RH209 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
210245 Castets 2007 RG216 13/09/2007 Pic du Midi Pic du Midi Obs. 1,0 km MPC · JPL
210246 2007 RC234 12/09/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
210247 2007 RJ234 12/09/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
210248 2007 RV235 12/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL
210249 2007 RH241 10/09/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
210250 2007 RY242 15/09/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
210251 2007 RT243 13/09/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
210252 2007 RF257 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
210253 2007 RM270 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
210254 2007 RG275 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
210255 2007 RY283 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
210256 2007 RO284 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
210257 2007 RK285 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
210258 2007 RW285 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
210259 2007 RO290 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
210260 2007 RE291 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
210261 2007 RM292 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
210262 2007 RP295 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
210263 2007 RC303 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
210264 2007 SY2 16/09/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
210265 2007 SM5 18/09/2007 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
210266 2007 SA6 21/09/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
210267 2007 SD17 30/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
210268 2007 ST18 18/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
210269 2007 SB19 26/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
210270 2007 TL2 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
210271 Samarkand 2007 TU2 02/10/2007 Majdanak B. Khafizov, A. Sergeyev 1,5 km MPC · JPL
210272 2007 TM7 07/10/2007 OAM Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
210273 2007 TD8 07/10/2007 RAS A. Lowe 1,1 km MPC · JPL
210274 2007 TH9 06/10/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
210275 2007 TA12 06/10/2007 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
210276 2007 TU12 06/10/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
210277 2007 TW13 07/10/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
210278 2007 TJ29 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
210279 2007 TS29 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
210280 2007 TS39 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
210281 2007 TV43 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
210282 2007 TW43 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
210283 2007 TX43 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
210284 2007 TZ50 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
210285 2007 TS52 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
210286 2007 TZ55 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
210287 2007 TM60 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
210288 2007 TN60 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
210289 2007 TT67 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
210290 Borsellino 2007 TE69 13/10/2007 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 4,0 km MPC · JPL
210291 2007 TE72 14/10/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,9 km MPC · JPL
210292 Mayongsheng 2007 TW79 06/10/2007 XuYi PMO NEO 2,5 km MPC · JPL
210293 2007 TD80 07/10/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
210294 2007 TT92 05/10/2007 La Cañada J. Lacruz 2,8 km MPC · JPL
210295 2007 TM94 07/10/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
210296 2007 TX94 07/10/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
210297 2007 TF97 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
210298 2007 TE105 13/10/2007 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 1,9 km MPC · JPL
210299 2007 TE109 07/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
210300 2007 TP113 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL