Danh sách tiểu hành tinh/210501–210600

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
210501 1998 HG50 28/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
210502 1998 HK53 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
210503 1998 HF88 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
210504 1998 HZ95 21/04/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
210505 1998 HG116 23/04/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
210506 1998 KZ2 18/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
210507 1998 KL11 22/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
210508 1998 MV15 26/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
210509 1998 MW30 27/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
210510 1998 NR 11/07/1998 Woomera F. B. Zoltowski 1,4 km MPC · JPL
210511 1998 OX11 22/07/1998 Reedy Creek J. Broughton 4,9 km MPC · JPL
210512 1998 QV5 23/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
210513 1998 QR70 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
210514 1998 QC86 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
210515 1998 RP15 15/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
210516 1998 RB49 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
210517 1998 RM55 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
210518 1998 SX43 26/09/1998 Xinglong SCAP 4,2 km MPC · JPL
210519 1998 SX44 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
210520 1998 SA85 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
210521 1998 SG115 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
210522 1998 SL116 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
210523 1998 SB171 25/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
210524 1998 TK25 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
210525 1998 UP26 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 5,1 km MPC · JPL
210526 1998 VC41 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
210527 1998 VA47 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
210528 1999 AW13 08/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
210529 1999 AF15 08/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
210530 1999 CD135 07/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
210531 1999 FB1 17/03/1999 Caussols ODAS 1,5 km MPC · JPL
210532 Grantmckee 1999 FA74 20/03/1999 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
210533 Seanmisner 1999 FE74 20/03/1999 Apache Point SDSS 780 m MPC · JPL
210534 1999 GH3 07/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
210535 1999 GE14 14/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
210536 1999 HY6 19/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
210537 1999 JB123 13/05/1999 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
210538 1999 LO3 09/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
210539 1999 RD 02/09/1999 Modra Modra Obs. 1,9 km MPC · JPL
210540 1999 RW 04/09/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
210541 1999 RN8 04/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
210542 1999 RG57 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
210543 1999 RR58 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
210544 1999 RC70 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
210545 1999 RM164 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
210546 1999 RQ174 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
210547 1999 RG178 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
210548 1999 RY254 07/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
210549 1999 TG3 04/10/1999 Prescott P. G. Comba 1,8 km MPC · JPL
210550 1999 TH3 04/10/1999 Prescott P. G. Comba 1,1 km MPC · JPL
210551 1999 TP4 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
210552 1999 TA28 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
210553 1999 TM29 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
210554 1999 TO40 05/10/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
210555 1999 TZ42 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
210556 1999 TU46 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
210557 1999 TO65 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
210558 1999 TW87 15/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
210559 1999 TA136 06/10/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
210560 1999 TV150 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
210561 1999 TE168 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
210562 1999 TY168 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
210563 1999 TD176 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
210564 1999 TR195 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
210565 1999 TZ201 13/10/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
210566 1999 TG207 14/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
210567 1999 TV214 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
210568 1999 TB218 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
210569 1999 TG234 03/10/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
210570 1999 TK255 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
210571 1999 TU257 09/10/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
210572 1999 TV312 08/10/1999 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
210573 1999 UL20 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
210574 1999 UY22 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
210575 1999 UR31 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
210576 1999 VW7 07/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,0 km MPC · JPL
210577 1999 VV31 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
210578 1999 VN64 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
210579 1999 VS65 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
210580 1999 VN74 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
210581 1999 VP102 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
210582 1999 VS157 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
210583 1999 VX182 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
210584 1999 VE189 15/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
210585 1999 VT191 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
210586 1999 VL224 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
210587 1999 XL12 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
210588 1999 XB28 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
210589 1999 XU40 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
210590 1999 XA51 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
210591 1999 XH70 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
210592 1999 XW97 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
210593 1999 XP109 04/12/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
210594 1999 XY123 07/12/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
210595 1999 XA147 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
210596 1999 XC239 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
210597 1999 XQ240 08/12/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
210598 1999 XG241 12/12/1999 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
210599 1999 YG6 30/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
210600 2000 AM1 02/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL